Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Избирателна секция 01440003 - за лица с увреждания

Избирателна секция 01440003 - за лица с увреждания

З  А  П  О  В  Е  Д
№ 2 / 03.01.2013 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и § 2 от ЗПУГДВМС и чл.175, ал.1 от ИК с цел осигуряване на възможност за гласуване на избирателите с увреждания на опорно-деигателния апарат или на зрението.
О П Р Е Д Е Л Я М:
Избирателна секция 01440003, намираща се на ул. “Георги Димитров” – пазара в гр.Симитли – “Клуб на инвалида” за гласоподаватели с горецитираните увреждания. Пред секцията да се поставят указателни табели съгласно изискванията.
Заявки за помощ в деня на референдума от хора с увреждания могат да се правят на тел. 0748/7 21 38 всеки ден от 8.30 часа до 17.00 часа, а в деня на референдума 27.01.2013 год. от 6.00 часа до 18.30 часа.
Заповедта да се направи достояние на гражданите по подходящ начин.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Виолета Айкова – секретар на ОбА Симитли.
КМЕТ:...........................................
/Апостол Апостолов /