Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Изготвяне на Оперативен доклад, Анализ и Сравнителна оценка и Доклад за пилотни съоръжения - ОДЗ Радост, гр. Симитли - публикувано на 26.03.2015 г

Изготвяне на Оперативен доклад, Анализ и Сравнителна оценка и Доклад за пилотни съоръжения - ОДЗ Радост, гр. Симитли - публикувано на 26.03.2015 г

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Протокол 1 на комисия - публикуван на 29.04.2015 г

Протокол 2 на комисия - публикуван на 29.04.2015 г

Договор - публикуван на 01.06.2015 г.

Информация за извършено плащане - публиувана на 17.07.2015 г

Информация за извършено плащане - публиувана на 02.11.2015 г

 

 

Възложител: Община Симитли
ИД Номер:

9040214  от 26.03.2015 г.

Адрес на профила на купувача:

http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=150&lang=bg


Процедура: Публична покана по ЗОП
Описание:

Обект на поръчката е изготвяне на оперативен доклад за пилотните съоръжения (отоплителната инсталация), системен и компонентен анализ за пилотните съоръжения и сравнителна оценка и доклад за ефективността на пилотните съоръжения на ОДЗ „Радост” – гр. Симитли, по проект: „Насърчаване употребата на нискотемпературни геотермални източници чрез разработката на насоки за оперативна експлоатация и предприемчиви решения за зелена енергия, с акроним ENERGЕIA, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В3.11.01 от 23.10.2013г. от Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция 2007 - 2013 г.