Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Публични покани/Обяви Благоустрояване на пътища, дере и площад - община Симитли - публикувано на 18.03.2015

Благоустрояване на пътища, дере и площад - община Симитли - публикувано на 18.03.2015

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Протокол 1 на комисия - публикуван на 17.04.2015

Протокол 2 на комисия - публикуван на 17.04.2015

Договор - публикуван на 14.05.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор - публикувано на 18.05.2015

Информация за извършено плащане по Договор - публикувано на 02.12.2015

 

Информация за извършено плащане по договор: На 21.12.2015г., е извършено плащане по договора в размер на 10 826.18 лева.

- публикувана на 21.12.2015 г

 

Възложител: Община Симитли
ИД Номер:

9039903 от 18.03.2015 г.

Адрес на профила на купувача:

http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=150&lang=bg


Процедура: Публична покана по ЗОП
Описание:

Благоустрояване на площад, с. Крупник; Благоустрояване на улица от ОК 168 до ОК 171, с. Брежани; Изграждане на подпорна стена в улица от ОК 168 до ОК 171, с. Брежани; Благоустрояване на улица от ОК 20 до гробищен парк, с. Крупник; Благоустрояване на улица от пол.т. 35 до ПИ пл.сн.№269, с. Долно Осеново; Благоустрояване на улица от пол.т. 35 до пол.т. 38, с. Долно Осеново; Изграждане на подпорна стена в улица при канал, с. Брежани; Благоустрояване на дере, с. Брежани, община Симитли.