Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Основен ремонт на Четвъртокласна пътна мрежа - 2015 г. - публикувано на 18.03.2015

Основен ремонт на Четвъртокласна пътна мрежа - 2015 г. - публикувано на 18.03.2015

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Протокол 1 на комисия - публикуван на 14.04.2015 г

Договор - публикуван на 14.05.2015 г.

Информация за извършено плащане по Договор - публикувана на 01.06.2015 г

Информация за извършено плащане по договор: на 17.12.2015г. е извършено плащане по договор в размер 119 787.14 лева

Информацията е публикувана на 21.12.2015г.

 

Възложител: Община Симитли
ИД Номер: 9039883 от 18.03.2015 г.
Адрес на профила на купувача:

http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=150&lang=bg


Процедура: Публична покана по ЗОП
Описание:

Основен ремонт на път „Аврора” от ОК 68 до ОК 168, гр. Симитли; Основен ремонт на път „Юрий Гагарин” от ОК 72 до ОК 73, гр. Симитли; Основен ремонт на път от пол.т.106 до пол.т.110, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 28 до ОК 29, c. Полето; Основен ремонт на път от ОК 18 до ОК 24, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 20 до ОК 21, с. Полето; Основен ремонт на път от ОК 8 до ОК 39, с. Полена, община Симитли.