Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Образование Бюджетните сметки за 2015г. - функция “Образование”

Бюджетните сметки за 2015г. - функция “Образование”

ЗАПОВЕД

№ 167 / 05. 03. 2015г.

На основание чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл. 45 ал. (1) и ал. (2) от

ПМС №8 / 16.01.2015г. и моя Заповед № 165 / 27.02.2015г.

УТВЪРЖДАВАМ:

1.Бюджетните сметки за  2015г. на второстепенните разпоредители с бюджет   във функция “Образование”,  както следва:

1.1.Функция “Образование”

1.1.1.Дейност “Общообразователни училища”

1.1.1.1. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.Симитли  - 1 186 294,00 лв.

1.1.1.2. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с.Крупник  -  482 193,78  лв.

1.1.1.3. ОУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Долно Осеново – 324 616,00 лв.

1.1.2.Дейност ”Целодневни детски градини и обединени детски заведения”

1.1.2.1. ОДЗ “Радост” гр.Симитли – 565 510,00 лв.

1.1.2.2. ОДЗ “Детско царство” с.Крупник – 369 302,00 лв.

1.1.2.3  ОДЗ кв.Ораново, гр.Симитли –155 273,00 лв.

1.1.2.4  ДГ  с. Долно Осеново – 189 184,00 лв.

КМЕТ:

/АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ/