Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Покана относно създаване на МИГ - публикувано на 04.03.2015 г

Покана относно създаване на МИГ - публикувано на 04.03.2015 г

П О К А Н А  
ЗА ПУБЛИЧНА СРЕЩА, ОТНОСНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ ПО ПРСР 2014 – 2020 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 


Администрациите на общините Симитли, Кресна и Струмяни имат удоволствието да поканят всички заинтересовани страни на публична среща, относно идеята ни за създаване на Местна инициативна група и кандидатстване за подготвителна помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.Срещата ще се проведе на 10.03.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала на община Симитли, ул. „Христо Ботев“ №27, ет.1Публичната среща ще се проведе при спазване на следната програма: 

 

11:00 – 11:30 Регистрация на участниците 

 11:30 – 12:00 Представяне на ВОМР и обсъждане на местни приоритети

 12:00 – 13:00 Представяне и дискусия по Споразумението за местно партньорство

13:00 – 14:00 Излъчване на представители на неправителствения сектор, местния бизнес и общинските администрации за установяване на местно партньорство за подаване на проект за подготвителна помощ, относно създаване на МИГ

За контакти и допълнителна информация: Община СимитлиУл. „Христо Ботев“ № 27Телефон: 0882 444844e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Александър Цветков