Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ПОКАНА

ПОКАНА

LOGO-POAKAN

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, Имам удоволствието да ви поканя на 09.11.2012г.(петък) от 14.00ч. в залата на Читалище “Свети Климент Охридски” – гр. Симитли да присъствате на учредяването на Трансгранична туристическа асоциация в рамките на проект “Туризмът – нашето общо бъдеще от Струма до Брегалница” финансиран по договор № 2007CB16IPO007- 2009-1-38 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Бивша Югославска Република Македония.Събитието ще се осъществи при спазване на следната програма: 13:45 – 14:00 Регистрация на участниците    14:00 – 14:15 Представяне на същността, целите, задачите и постигнатите резултати на проект “Туризмът – нашето общо бъдеще от Струма до Брегалница”Веселин Димитров, община Симитли    14:15 – 14:45 Представяне на създадената в рамките на проекта “Програма за развитие на туризма в трансграничният район между общините Симитли и Карбинци 2012-2016г.”Представител на община Карбинци, Македония    14:45 – 15:00 Учредяване на Трансгранична туристическа асоциация “Симитли-Карбинци”

КМЕТ:              
АПОСТОЛ АПОСОТОЛОВ

LOGO-POAKAN2