Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Публични покани/Обяви Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка „Изграждане на пречиствателно съоръжение за битови отпадни води с. Черниче, община Симитли”

Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка „Изграждане на пречиствателно съоръжение за битови отпадни води с. Черниче, община Симитли”

НА ВНИМАНИЕТО НА
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на пречиствателно съоръжение за битови отпадни води с. Черниче, община Симитли”, ще се състои на 03.09.2014г. от 11.00 часа в Заседателната зала на ОбА-гр.Симитли.
ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТА КМЕТ: ………………
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 838/07.11.2011Г.              /Юлиан Мишев/