Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Ел пощенска кутия
ОБЩИНА СИМИТЛИ
Contact
Address:
ул. "Христо Ботев" 27
Симитли
Благоевград
2730
България

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 0748/72138
Fax: 0748/72231
http://simitli.bg

Information: За данъчно плащане

БАНКА: ИНВЕСТБАНК
IBAN BG34IORT80498400568400
BIC IORTBGSF
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 80 07 - Такси за административни услуги
КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 80 01 - Такси за технически услуги
Вид плащане 442100 / данък върху недвижими имоти /
Вид плащане 442400 / такса за битови отпадъци /
Вид плащане 442500 / данък придобиване /
Вид плащане 442300 / данък превозни средства /

Общинската администрация обслужва граждани всеки работен ден от 8.30 - 17.00 ч. с почивка от 12.30-13.00 ч.