Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
header_simitli
Portal of Simitli Municipality

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 


Page 2 of 2

Notes

Уведомление

До

Йосиф Марков Благов - жк. Пейо К. Яворов, бл. № 1, ет. 2, ап.5, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил

Кирил Марков Благоев - с. Големо село,, общ. Бобов Дол , обл. Кюстендил

Пенка Иванова Янева - жк. Красно село, кв. Борово, бл. № 222А, вх. Д, ет. 8, ап. 120, гр. София, общ. Столична, обл. София

Васил Георгиев Величков - гр. Симитли, ул. Марек № 6,, общ. Симитли, обл. Благоевград

Константина Георгиева Величкова - гр. Симитли, ул. Марек № 6,, общ. Симитли, обл. Благоевград

Кристина Спасова Коен - с. Крупник, ул. Георги Димитров № 14 А,, общ. Симитли, обл. Благоевград

Георги Спасов Табачки - с. Крупник, ул. Георги Димитров № 14 А,, общ. Симитли, обл. Благоевград

Яна Владимирова Цинцова - гр. Петрич, ул. Плевен № 4 ,, общ. Петрич, обл. Благоевград

Елена Асенова Томанова - с. Брежани, жк. Миньор № 8, общ. Симитли , обл. Благоевград

Красимир Павлов Томанов - с. Брежани, жк. Миньор № 8, общ. Симитли , обл. Благоевград

Владимир Павлов Томанов - с. Брежани, жк. Миньор № 13 Б, общ. Симитли , обл. Благоевград

Маргарита Борисова Благоева - с. Брежани, ул. Рангел Димитров № 12 А, общ. Симитли , обл. Благоевград

Благой Томанов Благов - с. Брежани, ул. Рангел Димитров № 12 А, общ. Симитли , обл. Благоевград

Златка Томанова Стоименова - с. Полето,общ. Симитли , обл. Благоевград

Валери Благов Стронски - с.Брежани, жк.Миньор № 14, общ. Симитли, обл. Благоевград

Read more...
 
Уведомление

До

Илия Александров Докузов - ул. Предел № 93, гр. Симитли, имот  № 66460.384.9

Катина Александрова Петрова - ул. Хан Омуртаг № 3, ет.3, гр. Благоевград, имот  № 66460.384.9

Симеон Александров Манов - ул. Демокрация № 13, вх. А, ет.2, ап.4, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, имот  № 66460.384.7

Александър Методиев Тепавичаров - р-н Сердика, ж.к. „Фондови Жилища“, № 211, вх. Б, ет.2, ап. 38, гр. София, общ. Столична, имот  № 66460.384.7

Димитрина Стоянова Кьосева - ул. Иларион Макариополски”, № 24, вх. А, ет.4, ап.13, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, имот  № 66460.384.7

Йордан Симеонов Трайков - ул. Демокрация № 13, вх. А, ет.5, ап.14, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, имот  № 66460.384.7

Благой Сотиров Данаилов - ул. Предел № 30, гр. Симитли, имот  № 66460.384.11

Богомил Миланов Христов - ул. Херсон № 2, с. Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен, имот  № 66460.384.11

Величка Миланова Христова - ул. Херсон № 2, с. Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен, имот  № 66460.384.11

Стефчо Миланов Христов - ул. Дедеагач № 11, вх.2, ет.4, ап.36, гр. Шумен, общ. Шумен, имот  № 66460.384.11

Стоян Христов Данаилов - ж.к. Запад № 4, ет. 6, ап. 16, гр. Благоевград, общ. Благоевград, имот  № 66460.384.11

Цветанка Христова Данаилова - ж.к. Запад № 4, ет. 6, ап. 16, гр. Благоевград, общ. Благоевград, имот  № 66460.384.11

Read more...
 
Съобщение за заседание на постоянните комисии към ОбС - Симитли

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 28.02.2024 година /сряда/ от 17:30 часа ще проведе заседание на всички постоянни комисии в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Вземане на решение за поемане на краткосрочен дълг - безлихвен заем за сметка на централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси от Община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

2.Вземане на решение за предоставяне мандат на кмета на община Симитли да участва в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Благоевград, насрочено на 19.03.2024г.  Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3. Вземане на решение за отменяне на Решение № 870 от Протокол № 80 от заседание на Общински съвет – Симитли, проведено на 31.08.2018г.  Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД


ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд