Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Обяви

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година

О Б Я В Л Е Н И Е

за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година

Read more text
 
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на ОВОС
Искане
 
Уведомление

До  

Живко Георгиев Сучев - ул. „Пирин“ №7, гр.  Симитли

Екатерина Димитрова Сучева - ул. „Пирин“ № 7, с. Крупник, гр.  Симитли

Живко Кирилов Сучев - ж.к. ‘‘Еленово“, №175,  ет.1, ап.1, гр.  Благоевград

Чавдар Кирилов Сучев - ул. ‘‘Стоимен Календерски‘‘, № 3, гр. Благоевград

 

Нели Славчова Станчева - ж.к. ‘‘Младост1“, №76, вх.1, ет.3, ап.8, Столична Община, гр. София

Борислав Славчев Петров - ж.к. ‘‘Овча Купел“, № 423, ет.4, ап.15 , Столична Община, гр. София

Read more text
 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд