Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Административни актове
Административни актове
  
Title Filter     Display # 
1 ГОДИШЕН ДОКЛАД 2021г. за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги
2 ГОДИШЕН ДОКЛАД 2020г. за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги
3 Вътрешни правила за административно обслужване
4 Вътрешни правила за работа в СЕОС
5 Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител
6 Вътрешни правила за дългосрочно съхранение на документи
7 Вътрешни правила за работа в ССЕВ
8 ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019г. за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги
9 Устройствен правилник на Община Симитли