Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Съобщение
 До 
Христина Томова Костовска
с.Чеканчево, общ.Горна Малина, обл.Софийска / имот № 216023 /
        
            Христо Крумов Христов
ул.”Зеленка” № 7,
гр.Благоевград, / имот № 216023 /
 
Станислав Янев Неделчев
ж.к.”Възраждане” № 61,, вх.2, ет.7, ап.43
гр.Варна   / имот № 216023 /
Гина Томева Парушева
Ж.к.”Красно село” № 188, ет.12
Гр.София   / имот № 216023 /
       Уведомявам Ви, че е изработен ПУП – ПЗ -  подробен устройствен план –  план за застрояване  с отреждане за  имот с планосн.№ 216044, местност  “Полето”  в землището на гр.Симитли, съседен на Вашия имот,                  с цел промяна на предназначението на земеделска земя в „Друг вид производствен , складов обект”. Възложител на  ПЗ е  Деян Давидков.  
                 В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.
ЕШ
    Кмет на общ.Симитли.....................................
        
                                                / Ап.Апостолов /

 До

                        Христина Томова Костовска

                        с.Чеканчево, общ.Горна Малина, обл.Софийска / имот № 216023 /

       

                        Христо Крумов Христов

                        ул.”Зеленка” № 7,

                        гр.Благоевград,      / имот № 216023 /

             

                        Станислав Янев Неделчев

                         ж.к.”Възраждане” № 61,, вх.2, ет.7, ап.43

                        гр.Варна   / имот № 216023 /

                       

                        Гина Томева Парушева

                        Ж.к.”Красно село” № 188, ет.12

                        Гр.София   / имот № 216023 /

 

 

 

       Уведомявам Ви, че е изработен ПУП – ПЗ -  подробен устройствен план  план за застрояване  с отреждане за  имот с планосн.№ 216044, местност  “Полето”  в землището на гр.Симитли, съседен на Вашия имот,                  с цел промяна на предназначението на земеделска земя в „Друг вид производствен , складов обект”. Възложител на  ПЗ е  Деян Давидков.  

                 В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, отдел СУСКЕ.

ЕШ

 

 

        

    Кмет на общ.Симитли.....................................

        

                                                / Ап.Апостолов /

 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦТЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2016 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦТЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2016 – 2020 г.

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Юлиан Александров Мишев-ВрИД Кмет на община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е : 


Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва:  I. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС точка първа се изменя както следва:1.Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), целият имот  с площ от 5643,00 кв.м. (пет хиляди шестстотин четиридесет и три кв.м.) по регулационния план на Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 650/06.11.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, между община Симитли и съсобственика «МАРЕЛИ СИСТЕМС» ЕООД с ЕИК 101664375, със седалище и адрес на управление: гр.София, Район «Люлин», бл.821, ап.1, управлявано и представлявано от Георги Асенов Чимев с ЕГН 7903110007, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 1823,60/5643,00 ид.ч. (хиляда осемдстотин двадесет и три цяло и шестдесет върху пет хиляди шестстотин четиридесет и три цяло идеални части) от Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети) по регулационния план на гр. Симитли. II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:3. Поземлен имот № 063179 (нула шест три едно седем девет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.192 дка. (един декар сто деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063181 – нива на Община Симитли; имот № 063180 – нива на насл.на Ахмед Ибраимав Ахмедов; имот № 063181 – нива на Община Симитли; имот № 000347 – дере на Община Симитли-ПП.III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли се добавя:1. Поземлен имот № 003025 (нула нула три нула две пет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Стара нива”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.423 дка. (един декар четиристотин двадесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 003034 – изоставена нива  на Община Симитли; имот № 000134 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 003024 – нива на Йордан Борисов Пецев.
ІV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:       

    А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 40 лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 29 939 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.


С уважение,             

Юлиан Мишев

ВрИД Кмет на Община Симитли,

Съгласно Заповед №1047/12.11.2015г.

 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд