Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 06.12.2016 год.  Общинска администрация гр.Симитли публично обяви уведомление за инвестиционно  предложение(ИП) „Изграждане на животновъдна ферма в ПИ 375023, м."Кантона", землище  на гр. Симитли, област Благоевград“ с инвеститор „СТОМИ АГРО” ЕООД.Изграждане на животновъдна ферма – овцеферма, за 960 овце с доилна зала. Сградата ще е със стоманена конструкция със стени и таван от термопанел. Подовете са трамбовка с дълбочина 1 м. От бетон се изграждат всички технологични и обслужващи пътеки, както и доилната зала. Храненето на животните е механизирано и се извършва с TMR теглено от трактор. Поенето е с автоматични групови поилки, разположени в зоните за обитание на животните. Доенето се извършва в доилна зала. Животните ще се отглеждат оборно, върху дълбока несменяема постеля. Тора периодично се изкарва в торохранилище с обем 720м3. След шестмесечен престой торовата маса ще се извозва изцяло за наторяване на земеделски земи.Изграждане на сеновал с фуражна кухня - с вместимост 5 800 куб.м.Съоръжението ще е от стоманена конструкция, стъпваща върху стоманобетонов фундамент, без ограждащи елементи, и таван от термопанел, или ламарина. С ограждащи елеметни се предвижда единствено фуражната кухня, където се инсталира фуражомелка.Монтиране на модул за производство на зелен фураж - с размер 14,5/7,5/3,0м, разположен върху бетонова площадка. За същия се предвижда монтиране на метален навес.Представлява метален контейнер, в който хидропонно се отглеждат семена ечемик за посев. Те се поставят в специално проектирани тави, където се навлажняват от автоматизирана система за пръскане. Температурата и влажността се контролират от компютърна система. Произвежда се 7-9кг зелен сочен фураж от 1кг семе, който се дава на овцете като сочен фураж.За енергийни нужди за всички обекти ще се ползва електроенергия. Овцефермата ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа от съществуващ стълб в имота(в границите на процедирания имот).Вода за всички нужди ще се ползва вода от собствен водоизточник - сондажен кладенец, с ориентировъчна дълбочина 20м.  Координати на кладенеца: географска ширина 41°52'28.4712" географска дължина 23°06'45.4309"Битово-фекалните води от битовата част ще се заустват във водоплътна изгребна яма с обем 15м3 и координати: географска ширина 41°52'29.1890"географска дължина 23°06'49.4972"

Заустването на отпадъчните води от доилната зала също ще бъде във водоплътна изгребна яма, с обем 15м3 и координати:  географска ширина 41°52'29.1203"географска дължина 23°06'49.3748"В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването в Общинска администрация –гр.Симитли ще се приемат възражения,мнения и становища.


КМЕТ: ……………………….   

 /Апостол Апостолов/

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИМИТЛИ ВИ КАНИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА “ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС, ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016г.” И ОБСЪЖДАНЕ НА “ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.11.2016г. /ПЕТЪК/ ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.                       

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов Кмет на Община Симитли

 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

          Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :  

  Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване се добавя:1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№385 (триста осемдесет и пети), находящ се в кв.10А (десети), целият имот с площ от 228.00 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра) по регулационния план на с.Полето, одобрен със Заповед №2881/02.07.1963г., кадастралния план, одобрен със Заповед №778/11.09.2001г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №947/14.11.2013г. с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Североизток – ПИ с пл.сн. №386; югоизток – улица; югозапад – ПИ с пл.сн. №7004; северозапад – ПИ с пл.сн.№331 и ПИ с пл.сн.№347 в кв.10А по регулационния план на с.Полето, одобрен със Заповед №2881/02.07.1963г., кадастралния план, одобрен със Заповед №778/11.09.2001г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №947/14.11.2013г.
II.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с. Долно Осеново, община Симитли, се добавя:33. Поземлен имот № 063158 (нула шест три едно пет осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.” категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.862 дка. (един декар осемстотин шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063159 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 063028 – нива на Иво Соколов Габеров; имот № 063155 – нива на Сергей Емилов Джанов и др.. 34. Поземлен имот № 063159 (нула шест три едно пет девет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.187 дка. (три декара сто осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063158 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 063028 – нива на Иво Соколов Габеров; имот № 063030 – нива на Ахмед Муртазов Белюнски; имот № 000223 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 063144 – нива на насл. на Ибраим Сулейманов Базаров; имот № 063154 – нива на насл. на Мустафа Алиев Алиев.III.В раздел IX.ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗАОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.), се добавя:20. Поземлен имот № 063156 (нула шест три едно пет шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Синяко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 9.000 дка. (девет декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО1149/01.12.2015 г.,  който имот е образуван от ПИ № 063082, целият имот с площ от 22.810 дка. (двадесет и два декара и осемстотин и десет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2338/18.02.2016 г.IV.В раздел IX”Б” ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, се добавя:3.Безвъзмездно и безсрочно право на пристрояване на козирка към Филиал за спешна медицинса помощ-Симитли – Петно 5/пет/ от ПЗ с площ от 35.00 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/ към двуетажна масивна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли.4. Безвъзмездно и безсрочно право на строеж на обслужващо помещение – Петно 6/шест/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/ и паркинг - Петно 7 /седем/ с площ от 80.00 кв.м. /осемдесет квадратни метра/ от ПЗ в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли.5. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на едноетажна масивна сграда за здравеопазване и социални грижи със застроена площ от 100 кв.м. /сто квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот I (първи), кв. 51 (петдесет и първи), целият с площ 870.30 кв.м (осемстотин и седемдесет квадратни метра и тридесет квадратни сантиметра) по регулационния план на с.Крупник, одобрен със Заповеди № 513/1973 г., и Заповед № 168/24.08.2005 г., отреден „за здравеопазване и социални грижи” с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 65лв.           

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 1 400лв.

  2.Приходи от ограничени вещни права – 1830лв.

VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 360 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ              

 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд