Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2017 г.

ОБЩИНСКИ  ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

НА ОБЩИНА СИМИТЛИ
2017г.


П Р О Е К Т


I. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА. 
Настоящият План е разработен  съгласно разпоредбите на Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010-2020 г. Той има за задача да насърчи пълноценното участие на младите хора в социално-икономическия живот на общината и подпомогне личностното им развитие.Целта е чрез участие  и работа по собствени идеи и проекти, чрез обучения, международен обмен, работа в мрежа и работа в екип, младите хора да натрупат  опит и умения, необходими за бъдещата им личността и професионална реализация.Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим Европейско развитие на България.Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, както и финансовите ресурси за реализирането му. С настоящия План се създава възможност Община Симитли да гарантира участието на представители на младите хора при формирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта. Създава се възможност Общината да бъде доставчик на услуги за развитие на младежта, да кандидатства за целево финансиране по програми на Министерството на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, по програми на Европейския съюз и др.

Годишният общински План съдържа:
1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в Община Симитли.2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането й.3. Организация и координация на дейностите за постигане на целите.4. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта.5. Осигуряване на публичност на Плана.6. Дейности в изпълнение на общински годишен План за младежта 2017 г.II. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СИМИТЛИ.Общинският План за младежта е стратегически документ за разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, за тяхното развитие и реализация. Общинския План за младежта се приема от Общински съвет и се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво: Общински съвет - Симитли, Кмета на Община Симитли, училищни настоятелства, учебни заведения, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, екология и туризъм, МКБППМН, Областен съвет по наркотичните вещества и други. Заложени са мерки за по-добра координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност, младежко доброволчество, равнопоставеност на половете, конкурентоспособност.1. Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора.Община Симитли е с население 14 871 жители с постоянен адрес ( по данни на ГРАО към 10.01.2017 г.), от тях мъже - 7505; жени – 7366 Младежите на възраст от 15-29 години общо по настоящ адрес са 2616, от тях мъже- 1388; жени- 1228, а по населени места са разпределени, както следва: Симитли-1289; Брежани-104; Крупник – 374; Градево - 22;Долно Осеново- 336; Железница - 40; Черниче- 200; Полена -141; Полето- 99; Ракитна- 9; Сенокос- 2.          На територията на Община Симитли функционират три училища:
СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. СимитлиСУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. КрупникОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Долно Осеново, което е и защитено училище. В училищата има профилирани и непрофилирани паралелки. Обучението е от смесен тип и протича в дух на толерантност. Чрез квалификация на педагогическите специалисти се допринася за усъвършенстването на образователните условия.         Действат четири детски градини, като към тях почти във всички населени места съществуват филиали.        Няма висши учебни заведения на територията на общината, но близостта до областния град дава възможност за развитие след завършване на средното си образование.
Община Симитли следи в детските градини и училищата, дали родителите, настойниците и попечителите осигуряват присъствието на децата си в детските градини и учебните заведения за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължителни учебни занятия. Икономическите причини за напускане на училище най-вече са ниските доходи, нисък жизнен стандарт и битови условия, също и голяма степен неграмотност от страна на родителите, както и понижен родителски контрол.На територията на Общината общия ръст на безработицата към 30.09.2016г. е 17,37%. Регистрираните безработни възлизат на 959. Безработицата сред младите хора - регистрирани до 29 годишна възраст са 160, като процент 16,6 % по данни на Дирекция „Бюро по труд“ гр. Симитли.2. Достъп до информация и качествени услуги
Информацията е важна най-вече за развитието на обществото и отделния човек. Съвременните информационни технологии дават значителни предимства на всички, които ги ползват. Също така важна роля в този процес играят обществените библиотеки, които работят активно за намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги.На територията на Община Симитли работят девет читалища и библиотеки към тях. Те определено популяризират междукултурното разбирателство и взаимното уважение, като основни механизми за превенция на дискриминацията чрез дейността
3. Здравословен начин на живот.
През последните години се наблюдава повишаване на процента  младите хора, които са с наднормено тегло, което ще окаже негативно влияние върху тяхното здраве и активен живот през следващите години.  Провеждат се много беседи за осъзнаване на необходимостта от образование  и здравословен начин на живот при младите хора. Нивото на информираност на младите хора за здравословен начин на живот според проучване на общината може да се определи, като добро. И в трите общински училища се работи относно придобиване на знания, умения и компетентности  за здравословно хранене, спорт и сексуалната култура сред младите.Общината разполага с обновени стадиони на които всеки може да спортува. Разполага с футболени терени, паркове за разходки, велоалеи  и детски площадка с много съоръжения за спорт и игра.        Чрез спортните занимания младите хора развиват ценните физически ипсихически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и вид превантивни мерки срещу противообществените прояви и престъпността. На територията на Община Симитли функционира ФСМП- Симитли към ЦСМП Благоевград, действат и оборудвани кабинети с  лични лекари и стоматолози.
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.
Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение - младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости и други групи младежи в риск. Насърчаване на сътрудничеството между социалните работници, младежките работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в риск от социално изключване. Развитие на социални услуги (включително от типа подкрепа, придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 35 години в риск. Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване на качеството на социалните услуги за младите хора в неравностойно положение. Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на пригодността за заетост на младежите в неравностойно положение.

5. Развитие на младежкото доброволчество.

Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.   Доброволчеството предоставя много възможности на младите хора да проявяват хуманност и да се грижат за другите, както и да се утвърдят общочовешки ценности най-вече сред младото поколение.

6. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони

Подпомагането на млади хора да участват системно в организацията и изпълнението на общински мероприятия, като наблегнат на най-интересните и актуални теми за самите тях, което от своя страна би обогатило социалния им живот и разнообрази социалната им среда. Също така до голяма степен в помощ на младото поколение в общината е подпомагането на читалищата като средища за информация, културно изразяване и градско участие. От изключително важно значение е осигуряването на ефективен достъп до образование  и информация.

7. Ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
През 2016 г. МКБППМН има едно възпитателно дело, образувано по подадено предложение на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Симитли относно деца застрашени от отпадане. Зачестяват случаите на противообществени прояви сред млади хора от по-ранна възраст. Най-често девиантното поведение сред младежите се дължи на липса на самоконтрол и лекомислие, понижен родителски контрол, адекватна грижа, битова среда за децата и ниска посещаемост на учебните занятия.МКБППМН през изминалата година осъществи много дейности с цел превенция, обграждайки децата с внимание и грижа.

Ш.ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА.

ПРИОРИТЕТ 1. ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ в ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОТО, ОБЩЕСТВЕНОТО И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА.Задача 1. Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от потребности и интереси у младите хора.Задача 2. Читалища - средище на гражданско участие и сцена за културна изява на младите хора в самодейни колективи.Задача 3. Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез отворени младежки програми.
ПРИОРИТЕТ 2. ДЕЙНОСТИ НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА УСПЕШНАТА ИМ ТРУДОВА И ЖИТЕЙСКА РЕАЛИЗАЦИЯ.Задача 1. Услуги в подкрепа в личностното и общественото развитие на младите хора.Задача 2. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.
ПРИОРИТЕТ 3. ДЕЙНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ.Задача 1. Предлагане на дейности за организиране на свободното време на младите хора. 
ПРИОРИТЕТ 4. НАСЪРЧАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ.Задача 1. Популяризиране на неформалното учене.
ПРИОРИТЕТ 5. ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖКОТОДОБРОВОЛЧЕСТВО.Задача 1. Популяризиране на ценностите на доброволчеството в общината.Задача 2. Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи.

ПРИОРИТЕТ 6. ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ “ - МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ   Задача 1: Обособяване и материално обезпечаване на помещениеЗадача 2: Подпомагане за постоянните годишни инициативи
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.   Общинските съвети и кметовете на общините си сътрудничат с териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора, при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развити на младежта.  Осъществяване  обратна връзка между кметове и кметски наместници у населени места, директорите на училища и читалища на територията на общината

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

Общинският план за младежта е разработен като отворен документ. Ще се актуализира, допълва или изменя на база анализиране постигнати резултати.
VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
1. Информационен сайт на Община Симитли;2. Бюлетин на Община Симитли

VII. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 ГОДИНА.Предвидените дейности в Плана са насочени към  подрастващите и младите хора – неорганизирани или организирани в различни структури на възраст от 15 до 29 години без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална  или културна принадлежност.

Дейност Период за изпълнение Организатори1. Информационна кампания за създаване на младежки организации текущ УчилищаЧиталища 2 Ученически фото- конкурс на тема „Симитли през фотообектива.” май Община СимитлиУчилища3. Информационни кампании за популяризиране на програми за младежка заетост. текущ Д”БТ”4. Осигуряване стажуването на студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски” в центровете за социални услуги. текущ Община Симитли5. Кандидатстване по програмата „Старт на  кариерата”, Компонент 1. текущ Община Симитли6. Създаване на нови работни места за заетост на младежи от уязвимите групи. текущ Община Симитли7. Организиране и провеждане на седмица на отворените врати – кампания за популяризиране на местното самоуправление и местната администрация по повод 12 октомври – Ден на българската община. текущ Общински съвет - СимитлиОбщина Симитли Училища8. Провеждане на кръгла маса на тема: «Политики за борба с трафика на хора с фокус трафик на деца и млади хора и реинтеграция на жертвите». юни УП- СимитлиОбщина Симитли9. Консултантска помощ за семейно планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора, включително и за развитие на умения за добро и отговорно родителство. текущ Община Симитли Младежки организации, ЛекариУчилища 10. Организиране на прояви по различни спортове през май месец. 17 май Община Симитли Училища
11. Организиране на футболни турнири /учащи и младежи/. текущ Община Симитли УчилищаСпортни клубове12. Състезание по колоездене и други спортни мероприятия ”Не на наркотиците”. текущ УчилищаМКБППМН13. Младежки инициатива, организирани по повод: - 9 май – Ден на Европа ; - 12 август – Международен ден на младежта. текущ Община Симитли Училища,Младежки организации, клубове14. Инициативи, свързани с 22 април – Световен ден на Земята –почистване и облагородяване на зелени площи. текущ Община Симитли УчилищаМладежки организации, 15. Отбелязване на 1 декември - Ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН. 1 декември УчилищаМладежки организации, клубове, съвети16. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. текущ Община Симитли УчилищаМКБППМН17. Обучителни семинари на тема: ”Насилие, агресия и трафик на хора”. текущ Община Симитли УчилищаМКБППМН18. Организиране и почистване на детски площадки и боядисване на съоръженията им от младежи- доброволци. текущ Община Симитли УчилищаМКБППМН19. “Да почистим Симитли заедно” организирано почистване на обществени места в общ. Симитли от младежи. текущ Община Симитли УчилищаМладежки организации20. Кампания “Ние ценим природата!”/засаждане на дръвчета и облагородяване на градинки/. април Община Симитли УчилищаГорско стопанство21. Организиране и провеждане на благотворителни базари за:- 1 март;- Великден;- Коледа. текущ Община Симитли УчилищаЧиталища22. Превантивни кампании за пътна безопасност - 20 ноември – Международен ден на жертвите от пътно- транспортни произшествия. 20 ноември УчилищаПУ-СимитлиМладежки организации23. Подпомагане на възрастни и самотни хора от добнроволци. 5 декември   Община Симитли24. Участие на младите хора във фестивала на кукерските и маскарадни игри януари Община Симитли Читалища

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов Кмет на Община Симитли

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:2.Поземлен имот № 061010 (нула шест едно нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Петковица”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.732 дка. (седемстотин тридесет и два квадратни метра), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот №061011– нива на насл. на Камен Трендафилов Чаушев; имот № 000373 – местен път на Община Симитли - Т; имот № 061009 – нива на Юрий Емилов Крънчов; имот № 000277 – водно течение на Държавата-МОСВ.3.Поземлен имот № 074140 (нула седем четири едно четири нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Землищна граница; имот № 074139 - нива на Община Симитли.4.Поземлен имот № 063165 (нула шест три една шест пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 4.406 дка. (четири декара четиристотин и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 063164 – пасище с храсти на Община Симитли; имот №063012 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 063036 – нива на Община Симитли.5.Поземлен имот № 070097 (нула седем нула нула девет седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Токаците”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070090 - др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 070031 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 000139 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 000140 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

II.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква В.Землище на с. Полето, община Симитли, се добавя:1.Поземлен имот № 004063 (нула нула четири нула шест три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Смилево бърдо”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 9.601 дка. (девет декара шестстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота:  Имот № 004062 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 004064 – лозе на насл. на Петър Саев Омбашевски; имот № 004065 – нива на насл. на Стефка Александрова Михайлова; имот № 004067 – лозе на насл. на Илинка Николова Пешева; имот № 004068 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000115 – полски път на община Симитли-ПП.2.Поземлен имот № 058024 (нула пет осем нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чешмата”, землището на с.Полето, целият имот с площ от 6.113 дка. (шест декара и сто и тринадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота:  Имот № 058046 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058048 – нива на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058049 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058023 – пасище, мера на насл. на Христо Стоилов Терзийски; имот № 057044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 058025 – пасище, мера на насл. на Дафко Георгиев Терзийски; имот № 058034 – пасище, мера на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058035 – нива на Община Симитли.
III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква З.Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:1.Поземлен имот № 051038 (нула пет едно нула три осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 3.854 дка. (три декара осемстотин петдесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота:  Имот № 000117 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 051037 – нива на Община Симитли; имот № 000040 – полски път на Община Симитли-ПП;имот №051039-нива на Община Симитли;имот №000038– полски път на Община Симитли-ПП.2.Поземлен имот № 108024 (едно нула осем нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ширината”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.893 дка. (един декар и осемстотин деветдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота:  Имот № 000151 – дере  на на Община Симитли-ПП; имот № 108023 – ливада на Община Симитли; имот № 108025 – нива на Спиридон Николов Валеов.3. Поземлен имот № 051037 (нула пет едно нула три седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 2.915 дка. (два декара деветстотин и петнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000117 – водно течение на Държавата - МОСВ; имот № 000039 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 000040 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 051038 – нива на Община Симитли.4.Източната част от едноетажна масивна сграда „Младежки клуб”, състояща се от: магазин, коридор, склад с обща площ на описаните помещения от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), съгласно приложена скица-разпределение, който „Младежки клуб” е построен в УПИ XII (дванадесети), кв. 14 (четиринадесети) по регулационния план на с.Полена, община Симитли, при граници на имота: север и изток-улица; запад – УПИ XI, кв.14 и юг-площадно пространство на с.Полена. 
IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква И.Землище на с. Ракитна, община Симитли, се добавя:1. Поземлен имот № 008011 (нула нула осем нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.709 дка. (четири декара и седемстотин и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 008010 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП. 2. Поземлен имот № 008010 (нула нула осем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.936 дка. (седем декара и деветстотин тридесет и шест квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 008009 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 016004 – нива на Община Симитли; имот № 016003 – нива на насл. на Алекси Благов Илчов; имот № 016002 – нива на насл. на Златко Ангелов Яньов; имот № 016001– нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП. 3. Поземлен имот № 008006 (нула нула осем нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.025 дка. (два декара и двадесет и пет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008005 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008004 – нива на Община Симитли.  4. Поземлен имот № 008005 (нула нула осем нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.708 дка. (един декар и седемстотин и осем квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008009 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008004 – нива на Община Симитли; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов. 5. Поземлен имот № 008004 (нула нула осем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.372 дка. (седем декара и седемстотин тридесет и два квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008006– нива на Община Симитли; имот № 008005 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008002 – нива на насл. на Стойне Серафимов Гълъбов; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП. 6. Поземлен имот № 009021 (нула нула девет нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.302 дка. (два декара триста и два кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойничев; имот № 009066 – нива на Община Симитли; имот № 009028 – нива на насл. на  Костадин Иванов Костов; имот № 009020 – нива на Симеон Ангелов Гюров;  имот № 009022 – нива на Община Симитли. 7. Поземлен имот № 009022 (нула нула девет нула две две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 9.763 дка. (девет декара седемстотин шестдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009021 – нива на Община Симитли; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров; имот № 009011 – дере на Община Симитли - ПП. 8. Поземлен имот № 009023 (нула нула девет нула две три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.057 дка. (пет декара и петдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009022 – нива на Община Симитли; имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 000009 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров.9. Поземлен имот № 009024 (нула нула девет нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 3.155 дка. (три декара и сто петдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойчев; имот № 009065 – водоем на Община Симитли - В; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009021 – нива на Община Симитли.10. Поземлен имот № 008007 (нула нула осем нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.309 дка. (пет декара и триста и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008010 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов.V.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с. Тросково, община Симитли, както следва:1. Поземлен имот № 022002 (нула две две нула нула две), с начин на трайно ползване „Др. селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 1.705 дка. (един декар седемстотин и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници на имоота Имот № 022001 – пасище с храсти на община Симитли.VI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква М.Землище на с. Докатичево, община Симитли, както следва:1.Поземлен имот № 000111 (нула нула нула едно едно едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “До Милаковската къща”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 32.357 дка. (тридесет и два декара триста петдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота:  Имот № 000381 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000110 – изоставена нива на  Миленко Георгиев Цръкварски; имот № 000109 – зеленч. култура на насл. на Александър Георгиев Цръкварски; имот № 000112 – полска култура на насл. на Филип Иванов Топов; имот № 000113 – полска култура на Китан Ангелов Масленков.
VII. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 3 490лв.         

  VIII.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1 680 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ              

 
Полана - А ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА СИМИТЛИ 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ПОДДЕЙНОСТ 4.4 ОТ ПРОЕКТА

13 ФЕВРУАРИ 2017 Г., 10:00 ЧАСА

ГР. СИМИТЛИ

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ,

ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 27

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През август 2016 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на община Симитли при реализацията на проекта са общините Кресна и Струмяни.

Целта на проекта е да се създаде нова местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” и да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие.

На предстоящото събитие ще бъде обсъдена с местната общност разработената Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Струма”, нейните цели и включените допустими мерки.

С настоящото отправям покана към Вас, представители на заинтересованите страни от община Симитли, да вземете участие в общественото обсъждане.

Срещата ще се проведе на 13 февруари 2017 г., понеделник от 10:00 ч. в заседателната зала на община Симитли, намираща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

За допълнителна информация може да се обръщате към координатора на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: acvetkov1976@abv.bg и тел. 0882444844.

С уважение,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли 

 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд