Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли


Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I. Създава се нов раздел IX „А”. ДАРЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, както следва:   1.Община Симитли дарява на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес гр.София, пл. „Света Неделя" № 5, Булстат 000695317, представлявано от д-р Петър Стефанов Москов - Министър на здравеопазването, Филиал за спешна медицинса помощ - Симитли, находящ се на първи етаж от двуетажна масивна сграда частна общинска собственост, състоящ се от следните помещения:1.1. Склад №3 с площ от 2,21 кв.м. /два квадратни метра и двадесет и еден квадратни сантиметра/, при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – помещение №1 – WC, баня – персонал, север - помещение №2 - WC, умивалня – пациенти, и юг- фоайе №4; 1.2. Фоайе №4 с площ от 36,49 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра и четиридесет и девет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Спешен кабинет № 5, запад – коридор на източната част на първи етаж, баня – персонал, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и Склад №3, и юг- Противошокова зала №10, Стая за спешно лечение №9, Склад №8, Стая за дежурен персонал № 7 и Видванг №6;1.3.Спешен кабинет № 5 с площ от 17,10 кв.м. /седемнадесет квадратни метра и десет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – фоайе №4, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и юг- манипулационна №11;1.4. Видванг №6 с площ от 12,75 кв.м. /дванадесет квадратни метра и седемдесет и пет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Стая за дежурен персонал № 7, запад – офис №4, север - фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.5. Стая за дежурен персонал № 7 с площ от 14,69 кв.м. /четиринадесет квадратни метра и шестдесет и девет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Склад №8, запад – Видванг №6, север - фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.6. Склад №8 с площ от 9,18 кв.м. /девет квадратни метра и осемнадесет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- стая за спешно лечение №9, запад – Стая за дежурен персонал № 7, север - фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.7. Стая за спешно лечение №9 с площ от 13,26   кв.м./тринадесет квадратни метра и двадесет и шест квадратни сантиметра/, при съседи: изток- Противошокова зала №10, запад – Склад №8, север - Фоайе №4, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.8. Противошокова зала №10 с площ от 13,26 кв.м. /тринадесет квадратни метра и двадесет и шест квадратни сантиметра/, при съседи: Манипулационна №11, запад – Стая за спешно лечение №9, север - Фоайе №4, и юг- Спешен кабинет № 5;1.9. Манипулационна №11 с площ от 13,79 кв.м./тринадесет квадратни метра и седемдесет и девет квадратни сантиметра/, при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – Противошокова зала №10, баня – персонал, север - Спешен кабинет № 5, и юг- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73;1.10. Помещение №1 – WC, баня – персонал с площ от 5,23 кв.м. /пет квадратни метра и двадесет и три квадратни сантиметра/ при съседи: изток- Помещение №2 - WC, умивалня – пациенти, запад – стълбищна клетка, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и юг- фоайе №4 и 1.11. Помещение №2 - WC, умивалня – пациенти с площ от 6,95 кв.м. /шест квадратни метра и деветдесет и пет квадратни сантиметра/ при съседи: изток- УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73, запад – помещение №1 – WC, баня – персонал, север - УПИ V, пл.сн.№1153, кв. 73 и юг- Склад №3, с  обща площ от 144,91 кв.м. /сто четиридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра/, разположени на част от първи етаж от двуетажна масивна сграда , преустроен за ФСМП и офиси/кабинети/, построена в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли.

 

 

С уважение,                     КМЕТ: …………...................

                                                    /Апостол Апостолов/

 
Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли


          Господин Христов,

          Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:28. Поземлен имот № 081021 (нула осем едно нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Света неделя”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.088 дка. (един декар и осемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 081017 – нива на Алдин Танков Улянов; имот № 000281 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000202 – полски път на Община Симитли-ПП; Имот № 081019 – нива на насл. на Рамазан Ахмедов Паланков.  29.Поземлен имот № 074131 (нула седем четири едно три едно), с начин на трайно ползване “Друга селскостопанска територия”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Трапа”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 2.682 дка. (два декара шестстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753., при граници на имота: Имот № 074130 – др. селскост. т. на община Симитли; имот № 074071 – нива на насл. на Звездан Яворов Змяров; землищна граница; имот № 074111 – изостав.тр.нас. на община Симитли.
II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:7. Поземлен имот № 048013 (нула четири осем нула едно три), с начин на трайно ползване “Ливада”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.130 дка. (пет декара сто и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 048010 – ливада на насл. на Христо Георгиев Петлички; имот № 048034 – пасище, мера на насл. на Максим Василев Митков; имот № 048011 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 048012 – ливада на Петър Георгиев Цветин; имот № 000286 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000220 – път ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 048014 – ливада на община Симитли; имот № 048015 – ливада на насл. на Йордан Атанасов Коцев; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 048016 – др. сел. ст. тер. на община Симитли-параграф 4; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 000110 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП.
III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Е.Землище на с.Крупник, община Симитли, се добавя:2.Поземлен имот № 046002 (нула четири шест нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Крупник, целият имот с площ от 1.062 дка. (един декар и шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 000238 – вътрешна река на Държавата - МОСВ; имот № 046003 – ливада на Община Симитли; имот № 046005-пуст.необр.земя на Община Симитли-ПП; имот № 046001 – ливада на Община Симитли. 
IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с.Тросково, община Симитли, както следва:1.Поземлен имот № 000280 (нула нула нула две осем нула), с начин на трайно ползване „Използв. ливада”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „мах.Гининци”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 3.015 дка. (три декара и петнадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота: Имот № 000279 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000261 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000281- овощна градина на Стоил Христов Гиненски; имот № 000278 – жил.територия на мах. Гининци. 
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:       

   А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 250 лв.           

VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.                         

 

   С уважение,                     КМЕТ: …………...................                                                                       

                                                           /Апостол Апостолов/

 
Съобщение
Публично обявяване на заявление от "Росела" АД- гр. Симитли за изменение разрешително за водовземане от подземни води
 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

 

b2

simitli14

e_discussion

so 2014 bilboard-150

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд