Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Продължава гласуването за „Кмет на годината”

Дайте глас на гласа си в портала kmeta.bg. Гласувайте за Апостол Апостолов и община Симитли тук: http://konkurs.kmeta.bg/vote/index?filter=%D0%A1&page=2

Вотът продължава до 11-ти октомври.

Кажете, че нашият кмет е достоен и за отличието кмет на годината!

Кажете на цяла България, че Поли промени облика на нашата община. И е добрият пример!

Апостол Апостолов – Поли.

Той управлява нашата община с гласовете на над 60 % от населението вече 10 години.

Той управлява нашата община с доверието на повече от тези, които гласуват на избори за Апостол Апостолов и Коалицията ни - „Бъдеще за община Симитли”.

Той управлява нашата община с подкрепата и обичта на младите, на самодейците, на спортистите, на хората от бизнеса, на тези, които някои наричат хора в неравностойно положение.

Той управлява нашата община с отговорност към бъдещето и тези, които ще ги има и след нас...

Така, община Симитли с над 15 000 жители, водени от общи желания и мечти, с обединени усилия, превърнахме дома си в по-уютно място за живеене.

И продължаваме!

Дайте глас на гласа си! Гласувайте за „Кмет на годината”!

През последните 10 години община Симитли цялостно промени своя облик;

През последните 10 години община Симитли възроди традициите си;

През последните 10 години община Симитли реализира успешно десетки проекти, 56 от които с европейско финансиране.

През последните 10 години община Симитли усвои над 45 милиона лева от Европейския съюз.

Тези милиони са при нас, за нас, за децата ни. Те са в инфраструктурата, в модерната промишлена зона, в спортните бази на нивото за европейските клубни турнири, в детските площадки, в зелените паркове, в доброто име на Симитли.

През последните 10 години община Симитли, ръководена от кмета Апостол Апостолов получи редица признания и отличия. Резултат от работата е и високият приз „Евросело на годината’2012”, което безапелационно бе присъдено на село Черниче, което е с изцяло нов облик.

И така, както всеки изпълнител казва, че най-ценната, най-голямата награда за всеки от тях е наградата на публиката, в този конкурс най-високото отличие е „Кмет на гражданите”. Това е нашият кмет – Апостол Апостолов.

Дайте глас на гласа си!

В гласуването в категорията „Кмет на гражданите” могат да се включат всички читатели на Портала на българските общини Kmeta.bg.

Конкурсът е с идеята да се отдаде дължимото на българската община, която преди Освобождението през 1878 г. е символ на способността ни да вземаме решения относно собствената си съдба. Символ на самочувствието ни като народ, че можем сами да управляваме и да постигаме напредък.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” иска да покаже доколко българските общини успяват да се превърнат в средище и изразител на гражданската отговорност и потенциал на нацията.

Първият по рода си конкурс „Кмет на годината” има за цел да популяризира добрите практики на общините, да покаже как градоначалниците подобряват работата си, взимайки примери от успешни колеги от Европа. И най-важното – какъв е ефектът върху живота на гражданите след избирането им за техни ръководители.

Организаторите на конкурса „Кмет на годината” - Порталът на българските общини Kmeta.bg са определили 9 категории за 264-мата кметове на общини, които по право участват в конкурса: Успешно привличане на инвестиции; Успешно усвояване на евросредства; Благоустрояване на градска среда; Развитие на туризма; Осигуряване на съвременни условия за отглеждане на деца; Опазване на природата; Поддържане и развитие на спорта в града; Кмет на гражданите; Кмет на годината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.

Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.

Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.

За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Възстановен е пътят към Везенкова махала в село Сенокос

Няма бедстващи жители в селото, възстановен е пътят, свързващ махала Везенкова с центъра на селото.
Тази нощ пороят отнесе пътя. Пътят е изграден върху тръба, което поема водите от няколко дерета. Водостокът е изграден от тръба с диаметър 80 см, на която основа минава пътят за махала Везенкова.
Водостокът не успя да поеме дъждовната вода от пороя вчера и заля пътя към махалата. Тази сутрин бригада, сформирана от кметството и местни жители доброволци са извършили необходимите укрепителни работи, направен е насип от земна маса и камъни, пътят е проходим за леки автомобили, увери кметският наместник на Сенокос Христо Димитров.
За момента ситуацията е овладяна, в перспектива е необходимо изграждането на малък мост на мястото, където се събират отточните води от планината.

 

Обяви

Съобщение

До

Спася Николова Леви, ул. “Русалка”/Йордан Кискинов/ № 29, ет.1, ап.2, гр. София  
Иван Николов Теов, ул.”Николаевска” № 26, гр.Дупница  

Read more text
 
Покана - МИГ "СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ" - Конференция

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА СИМИТЛИ 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕД МИГ „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ПОДДЕЙНОСТ 1.4 ОТ ПРОЕКТА

18 ЯНУАРИ 2017 Г., 10:00 ЧАСА

ГР. СИМИТЛИ

Залата на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922”,

гр. Симитли, пл. „Септември”

Read more text
 
П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане на:Отчет за изпълнение на бюджета, средствата по оперативни програми, финансирани от ЕС, Отчет за капиталови разходи и за чуждите средства за 2016г. и обсъждане на Бюджет 2017г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

                П Р О Т О К О Л                    

от обществено обсъждане на:


Отчет за изпълнение на бюджета, средствата по оперативни програми, финансирани от ЕС, Отчет за капиталови разходи и за чуждите средства за 2016г. и обсъждане на Бюджет 2017г.        

Днес, 06.01.2017г. от 14:00 часа в залата на Общинска администрация – Симитли се проведе обществено обсъждане.     

На него присъстваха: 

1.Юлиан Мишев – Зам. кмет на община Симитли 

2.Владимир Христов – Председател ОбС - Симитли 

3.Виолета Мирчева – Д-р Д-я “ФСОУЧР”      

4.Евгения Георгиева – Зам. кмет      

5.Ваня Узунова – Специалист “Образование” 

6.Татяна Скендерска – Н-к отдел „Екология, озеленяване и чистота” при ОбА – Симитли   

7.Йордан Петров – общински съветник 

8.Лилия Петрова –  общински съветник   

9.Кметове на населени места 

10.Директорки на детски заведения      

11.Представители на читалище “Св. Климент Охридски” гр.Симитли


Г-н Апостол Апостолов отсъства по уважителни причини.Граждани от община Симитли не присъстваха на общественото обсъждане.   

  Общественото обсъждане бе открито от г-н Юлиан Мишев – зам. кмет на община Симитли, който приветства присъстващите.Обсъждането премина при спазване на следния дневен ред:     

1.Отчет за изпълнение на бюджета, средствата по оперативни програми, финансирани от ЕС и Отчет за капиталови разходи и за чуждите средства за 2016г.             

2.Обсъждане на Бюджет 2017.   

 

    Г-жа Виолета Мирчева – директор дирекция “ФСОУЧР” към ОбА – Симитли взе отношение по т.1 от дн.ред и представи следните отчети:      - Отчет за изпълнение на бюджета, средствата по оперативни програми, финансирани от ЕС и Отчет за капиталови разходи и за чуждите средства за 2016г.               Нямаше разисквания и питания по така представените отчети.

2.Обсъждане на Бюджет 2017 - г-жа Виолета Мирчева – директор дирекция “ФСОУЧР” към ОбА – Симитли, представи Бюджет 2017 на община Симитли и разясни, че относно бюджет 2017 са увеличени стандартите за делегираните от държавата дейности в следните функции:  

 - Функция образование в размер на 3 540 595 лв.     

- Функция социални дейности в размер на 892 311 лв.     

- Целева субсидия за капиталови разходи – 499 600 лв.         

- Зимно поддържане и снегопочистване 124 200 лв.     

Останалите функции за държавни дейности се запазват както през 2016г.      

Поради изчерпване на дн.ред, заседанието беше закрито от г-н Юлиан Мишев – зам. кмет на община Симитли, който благодари на всички за взетото участие.

 


ПРОТОКОЛЧИК: ......................................                                                                                     

  /Виолета Гиздова/

 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

Осигурен ли е за всички граждани равен достъп до информацията за административно обслужване и до административни услуги?
 
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд