Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Публично състезание
Публично състезание
title Filter     Покажи # 
# Заглавие на статията Дата
1 Изграждане на класни стаи на открито, изграждане на беседка за подготовка на уроците на открито, изграждане на неподвижна сцена за провеждане на общоучилищни мероприятия с тържествен характер, Основен ремонт на съществуващата ограда на училищния двор, ... Понеделник, 16 Април 2018
2 Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Симитли (ОУПО), която дейност следва да се реализира на два етапа, както следва: 1. Етап I – Изработване на предварителен проект на ОУПО; 2. Етап II – Изработване на окончателен проект на ОУПО.... Петък, 13 Април 2018
3 Публично състезание - сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци, почистване на уличната мрежа, площади, тротоари, алеи и други територии за обществено ползване на територията на община Симитли Вторник, 16 Януари 2018
4 Изграждане на довеждащ водопровод на с. Железница, община Симитли с дължина 2 131.6 м. Понеделник, 20 Ноември 2017
5 Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Симитли Вторник, 14 Ноември 2017
6 Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на община Симитли през експлоатационния сезон 2017-2018г Понеделник, 03 Юли 2017
7 Публично състезание-Ремонт на ул. „Христо Апостолов“, с. Брежани, ул. „Никола Вапцаров“, с. Брежани, ул. „Чайка“, с. Полена, ул. „Лев Писарев“, с. Крупник, ул. „Васил Коларов“, с. Крупник, плодащ при магазин, кв. Ораново, гр. Симитли, ул. „Яне Даракчийски Сряда, 26 Април 2017
8 Публично състезание-Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Симитли (ОУПО) Понеделник, 13 Март 2017
9 Реконструкция на улица „Октомврийска”, улица „Бор”, улица „ТРЕТИ МАРТ” – II етап и улица и паркинг към градски парк, всички находящи се в гр. Симитли, община Симитли Четвъртък, 20 Октомври 2016
10 Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци, поддържане на депо, почистване на уличната мрежа, площади, тротоари, алеи и др. тер. за обществено ползване на тер. общ. Симитли Понеделник, 17 Октомври 2016