Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Община Симитли
Портал на община Симитли

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Е-мейл Печат ПДФ

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Последно променен на Понеделник, 15 Март 2021 07:15
 

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Промяна в периода за провеждане на Преброяване 2021г.

На основание чл.3, ал.4 от Закона за изменение и допълнение на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г. и във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка в страната с Решение № 61 от 21.01.2021г. на Министерски съвет е определен нов период за провеждане на Преброяване 2021г. , както следва:

Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 00:00 часа на 7 септември 2021г. и ще приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021г., като:

ü Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 00:00 часа на 7 септември 2021г. до 24:00 часа на 17 септември 2021г. ;

ü Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 8:00 часа на 18 септември 2021г. до 20:00 часа на 3 октомври 2021г.

Предвид дългия период от време до 7 септември в Община Симитли ще бъде  направена кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата, подали заявления, както и набиране на нови в случай на необходимост при спазване на следния график:

ü Процедура за потвърждаване/отказ от участие в преброяването на преброители, контрольори и придружители – от 1 до 6 юни 2021г.

ü Набиране на допълнителни преброители, контрольори и придружители, където е необходимо – от 14 до 30 юни 2021г.

 

Антикорупция

Е-мейл Печат ПДФ

Списък на подалите декларация по чл.35,ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Последно променен на Сряда, 24 Юни 2020 12:43
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Обяви

Община Симитли удължава срокът за прием на документи за Детегледачи по проект Детски кът на работното място "Радост"

 

Read more text
 
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 
В заключителна среща, онагледиха постигнатото по проект на Община Симитли

 

В Симитли проведоха заключителна среща по проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“ по ОПНОИР, в изпълнение на проектна Дейност 5 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“ в изпълнение на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2OP001-C02,  който ОБЩИНА СИМИТЛИ изпълнява.

Read more text
 

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Анкета

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд