Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. НАСЕЛЕНО МЯСТО гр. Симитли Пансиона СЕКЦИЯ № 006

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 9 юни 2024 г.

(чл. 39, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО гр. Симитли

Пансиона  СЕКЦИЯ № 006

Адрес на избирателната секция: “Г. Димитров”№27

Собствено, бащино и фамилно име на избирателя

Собствено, бащино и фамилно име

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПАНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗОГРАФСКИ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАДЕЖКИ

ИВАН СЛАВЕВ ЦОНЕВ

КРИСТИАНА ДРАГОМИРОВА МАТЕЙНА

МАРИЕЛА НИКОЛОВА ИВАНОВА

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

СТАНИСЛАВА МЕТОДИЕВА ДОМОЗЕТСКА

СТОЯН БОЙКОВ БАНДРОВ