Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. НАСЕЛЕНО МЯСТО гр. Симитли Читалище - “Св. Климент Охридски” СЕКЦИЯ № 005

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за

народни представители на 9 юни 2024 г.

(чл. 39, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО гр. Симитли

Читалище  - “Св. Климент Охридски”  СЕКЦИЯ № 005

Адрес на избирателната секция: “Хр. Ботев”№34

Собствено, бащино и фамилно име на избирателя

Собствено, бащино и фамилно име

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВАСИЛКА ЖИВКОВА КАЧУЛСКА

ВИОЛЕТКА СОТИРОВА ВАЛЕОВА

ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН БЛАГОЕВ ПИЛАРСКИ

ТАНЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА-НИКОЛОВА