Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. НАСЕЛЕНО МЯСТО с. Сенокос Кметство СЕКЦИЯ № 024

Списък на заличените лица от избирателните списъци

в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

(чл. 39, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ 

НАСЕЛЕНО МЯСТО с. Сенокос

Кметство СЕКЦИЯ № 024

Адрес на избирателната секция: с. Сенокос

Собствено, бащино и фамилно име на избирателя

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АНА МАРИЯ ТРЪНКОВСКА

БОЯНА ТРЪНКОВСКА

ИГОР КОСТАДИНОВ

СТОЯНКА ИВАНОВА МАЗНЕЙСКА

ТАТЯНА ТРЪНКОВСКА

ТРАЙЧЕ ТРЪНКОВСКИ