Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. СЕКЦИЯ № 026, Адрес на избирателната секция: с. Черниче

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. 

(чл. 42, ал. 1 ИК) 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ 

НАСЕЛЕНО МЯСТО с. Черниче

Спортен клуб - кметство СЕКЦИЯ № 026

Адрес на избирателната секция: с. Черниче

----------------------------------------------------

 

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

----------------------------------------------------

АДРИАНА ГЕОРГИЕВА КОСТЕВСКА

АЛБЕНА ВАСИЛЕВА МИЛЕНКОВА

АЛЕКСАНДАР ВЕЛКОВ

АЛЕКСАНДАР ГОРГИЕВСКИ

АЛЕКСАНДРИНА СМИЛЕНОВА СМИЛЕНОВА

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОЙЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР АСПАРУХОВ СТОЙКОВ

АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ДИМОВ

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ МИЛЕНКОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЕФТИМОВ БАЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ВЕСКОВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ АСПАРУХОВ

АЛЕКСАНДЪР СВЕТОМИРОВ СТОЙЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТОМОВ

АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕОВ

АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ СТАНКОВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОСТЕВСКИ

АНГЕЛ СЕРАФИМОВ ЧИФЛИГАРСКИ

АНГЕЛ СТОЯНОВ КОСТЕВСКИ

АНГЕЛИНА БЛАГОЕВА ПЕТРОВА

АНГЕЛИНА КИРИЛОВА СТОЙЧЕВА

АНГЕЛИНА СТАМЕНОВА НИКОЛОВА

АНИТА ЙОРДАНОВА КОСТЕВСКА

АННА ВАСИЛЕВА МИТКОВА

АНТОАНЕТА АНГЕЛОВА НЕГРЕВСКА

АНТОАНЕТА СТОИЛОВА БОГДАНОВА

АНТОАНЕТА СТРАХИЛОВА СТАНКОВА

АНТОН КИРИЛОВ МИЛЕНКОВ

АНТОН СПАСОВ ТОДОРОВ

АНТОН ХРИСТОВ МИРОСЛАВОВ

АНЧЕ МИХАЙЛОВА БОЯНСКА

АСЕН СТОИЦОВ ДИМИТРОВ

АСЕН ТОМОВ САНДОВ

АСПАРУХ АЛЕКСАНДРОВ АСПАРУХОВ

АСЯ ТРАЙКОВА ЙОРДАНОВА

АТАНАС АНГЕЛОВ КОСТОВСКИ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ТАБАКОВ

АТАНАС ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

БЛАГОЙ ПАВЛОВ ЯНЕВ

БОБАН КРЪСТЕВ

БОГДАНА ДИМИТРОВА МИЛЕНКОВА

БОЖИДАР КИРИЛОВ ЧИКАЛОВ

БОЖИДАРКА ДИМИТРОВА СТАНКОВА

БОЖУРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ЯНЧЕВ

БОРИСЛАВ КРУМОВ ТЕРЗИЙСКИ

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОЗДАНСКИ

БОРИСЛАВ СТОЙНЕВ САНДЕВ

БОРИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ЯНЕВА

БОРИСЛАВА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

БОРИСЛАВА КРАСИМИРОВА ЙОРДАНОВА

БОРЯНКА ИЛИЕВА ГАЩАРСКА

БОЯН РОСЕНОВ ПАНДУРСКИ

БОЯНА СТОЙНЕВА ГАЩАРСКА

ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ СТАНКОВ

ВАЛЕНТИН АНТОНОВ МИЛЕНКОВ

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ТАБАКОВ

ВАЛЕНТИН СТОЙЧЕВ КОСТЕВСКИ

ВАЛЕРИ БОРИСОВ ЯНЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ КИРИЛОВ МИТКОВ

ВАСИЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ ЯНЧЕВ

ВАСИЛ СВЕТОМИРОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА СТОЙКОВА

ВАСИЛКА АНДОНОВА ДИМОВА

ВАСИЛКА БЛАГОЕВА ЧИФЛИГАРСКА

ВЕЛИКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА БОГОЕВА

ВЕЛИЧКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

ВЕЛИЧКА СТОИЛОВА СТОЙЧЕВА

ВЕНЕТА СТОИЦОВА БАЧЕВА

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ПАНДУРСКИ

ВЕНЦИСЛАВ МИЛКОВ КОСТОВ

ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА ЧИФЛИГАРСКА

ВЕРКА ВАСИЛЕВА ЗУЛЯМСКА

ВЕСЕЛИН ПАНАЙОТОВ КАТЕВ

ВЕСЕЛИН СПАСОВ ЯНЕВ

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ДИМОВ

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КРЪНДОРСКА

ВЕСЕЛИНКА НИКОЛОВА ДЕЯНСКА

ВЕСЕЛИНКА ПЕТРОВА СТОИЛОВА

ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА МИЛАНОВА

ВИКТОРИЯ МИЛКОВА ЯНЧЕВА

ВИЛИСЛАВА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА

ВИОЛЕТА ИЛИЕВА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

ВЛАДИМИР КИРИЛОВ МИЛЕНКОВ

ВЛАДО ИВАНОВ БОГОЕВ

ВОИН ПЕТРОВ БОЯНСКИ

ВЪРБАН НИКОЛАЕВ СПАСОВ

ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

ГАБРИЕЛА КИРИЛОВА ЧИФЛИГАРСКА

ГЕНЧО КИРИЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТЕВСКИ

ГЕОРГИ ВЛАДОВ БОГОЕВ

ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ БАЧЕВ

ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ ЗУЛЯМСКИ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЗУЛЯМСКИ

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ГЕРГАНА ГИНЕВА АНГЕЛОВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

ГЕРГАНА ИЛИЯНОВА ГЕРАНОВА

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА АСПАРУХОВА

ГЕРГАНА СПИРИДОНОВА ДИМИТРОВА

ГИНКА ВЪРБАНОВА МИХОВА

ГИЦО НАЙДЕНОВ ГИЦОВ

ГОРИЦА ЗЛАТАНОВА ЗЛАТКОВА

ГОРЯНА ЗЛАТАНОВА СТОЙЧЕВА

ГЪЛАБИНА ИВАНОВА СТОЕВА

ДАНАИЛ ВЛАДИМИРОВ МИЛЕНКОВ

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ЗУЛЯМСКА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА

ДАРИНА СТОЙНЕВА СТАНКОВА

ДАРИНКА СЛАВЕВА КОСТЕВСКА

ДАФИНКА ИЛИЕВА ЯНЧЕВА

ДАФИНКА КИРИЛОВА МИТКОВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

ДИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА ДАМЯНОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КОВАЧЕВ

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ПАНДУРСКИ

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ЯНЧЕВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ МИЦОВ

ДОБРИ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

ДРАГОМИР КИРИЛОВ ЧИКАЛОВ

ДРАГОМИР СТОИЛОВ БОГДАНОВ

ЕВРОСИНА БОРИСОВА ГИЦОВА

ЕЛЕНА БОЙКОВА ЧИФЛИГАРСКА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

ЕЛЕНА КИРИЛОВА КОСОВА

ЕЛЕНА СМИЛЕНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛИ НИКОЛОВА ПАЛАХАНСКА

ЕЛИСАВЕТА МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

ЕМИЛ КИРИЛОВ ТОДОРОВ

ЕМИЛ МИРОСЛАВОВ ХИНКОВ

ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА ЙОРДАНОВА

ЖИВКА СТОЙКОВА ПЕТРОВА

ЖИВКО КИРИЛОВ НИКОЛОВ

ЗАХАРИ СПАСОВ ТОДОРОВ

ЗДРАВКО ВАЛЕНТИНОВ СТАНКОВ

ЗЛАТА ГРИГОРОВА МИЛЕНКОВА

ЗЛАТИНА ТЕМЕЛКОВА КОСТЕВСКА

ЗЛАТКА ПЕТРОВА ТЕРЗИЙСКА

ЗОЯ ПАНЧЕВА МИЛЧОВА

ИВА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ДАМЯНОВ

ИВАН АСПАРУХОВ ЗУЛЯМСКИ

ИВАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ИВАН КИРИЛОВ ТОДОРОВ

ИВАН СВЕТОМИРОВ СТОЙЧЕВ

ИВАН СОТИРОВ БЛАГОЕВ

ИВАН СТОЯТЕЛОВ НЕГРЕВСКИ

ИВАНКА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА МИЛЕНКОВА

ИЛИАНА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА

ИЛИАНА СТАНОЙЧЕВА ДИМИТРОВА

ИЛИЯ СИМЕОНОВ ЯНЕВ

ИЛИЯН СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ИРИНА ДИМИТРОВА КОЧЕВА

ИСКРА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

ЙОАНА СМИЛЕНОВА СМИЛЕНОВА

ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ЧИФЛИГАРСКИ

ЙОРДАН ПЕТРОВ КРЪНДОРСКИ

ЙОРДАН СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА КОСТОВСКА

ЙОРДАНКА ЕФТИМОВА РАВНАЧКА

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА МИХОВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ТАБАКОВА

КАДИФКА ЙОРДАНОВА ТЕОВА

КАДИФКА САНДЕВА ЯНАКОВА

КАТЕЛИНЕ ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВА

КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА АПОСТОЛОВА

КАТЯ ВЛАДОВА БОГОЕВА

КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВЕСКОВ

КИРИЛ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ БОГДАНОВ НИКОЛОВ

КИРИЛ БОЖИДАРОВ ЧИКАЛОВ

КИРИЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

КИРИЛ ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

КИРИЛ ИВАНОВ ВАКАНИН

КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ

КИРИЛ МЕТОДИЕВ ЧИФЛИГАРСКИ

КИРИЛ САШОВ НИКОЛОВ

КИРИЛ СТЕФАНОВ БОРИСОВ

КИРИЛ СТОЯНОВ ТОМОВ

КИРИЛ ТОДОРОВ ЦИРОНКОВ

КИРИЛ ТРАЯНОВ ГЕОРГИЕВ

КИРИЛКА СТОИЛОВА ЧЕРЕШАРОВА

КОСТАДИН ЗЛАТКОВ НИКОЛОВ

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ЯНЧЕВ

КРАСИМИР ГЕНЧЕВ НИКОЛОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ДЕЯНСКИ

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

КРЕМЕНА КОЛЕВА АСПАРУХОВА

КРИСТИНА АНДОНОВА ХРИСТОВА

КРУМ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ЛЕЙЛИ ВЕСЕЛОВА ДИМИТРОВА

ЛИДИЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА СТОИЦОВА

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ТОМОВА

ЛИЛЯНА СЕРАФИМОВА БАЧЕВА

ЛИСАВА СТОЯНОВА ЧАПКЪНСКА

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ЯНЕВ

ЛЮБЕН ИЛИЕВ НИКОЛОВ

ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ЧИФЛИГАРСКИ

ЛЮБКА ПЕТРОВА ЯНЕВА

ЛЮБОВКА ЙОРДАНОВА ВЕСКОВА

ЛЮБОМИР ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

МАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ПЕШЕВА

МАРГАРИТА ВИКТОРОВА ЯНЧЕВА

МАРИАН ЖИВКОВ НИКОЛОВ

МАРИАНА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА

МАРИЕЛА СПАСОВА МАЛИНОВА

МАРИЯ ВАЛЕРИЕВА ЯНЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА МИТКОВА

МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ПАНДУРСКА

МАРИЯ ИЛИНИЧНА МИХАЙЛОВА

МАРИЯ КИРИЛОВА ВОДЕНИЧАРСКА

МАРИЯ МИЛЕНКОВА РАВНАЧКА

МАРИЯ САНДЕВА БОГДАНОВА

МАРИЯ СМИЛЕНОВА ЯНЕВА

МАРИЯ СПАСОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ СТОЙНЕВА НИКОЛОВА

МАЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

МАЯ ЗДРАВЧОВА СМИЛЕНОВА

МАЯ ИВАНОВА БАЧЕВА

МЕТОДИ КИРИЛОВ ЧИФЛИГАРСКИ

МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ЧИФЛИГАРСКА

МИЛА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА

МИЛАН АЛЕКСАНДРОВ СТОЙЧЕВ

МИЛЕНА АСЕНОВА ТОПОВА

МИЛЕНА ВАСИЛЕВА ГРУЕВА

МИМИ РОСЕНОВА ПАНДУРСКА

МИНЧО ХРИСТОВ ЗУЛЯМСКИ

МИРОСЛАВ СТОЙНЕВ САНДЕВ

МИХАЕЛА ЖИВКОВА НИКОЛОВА

МИХАИЛ ГОШЕВ БЛАГОЕВ

МИХАЛ СПАСОВ МИЛЕНКОВ

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА КАЗАКОВА

НАДЕЖДА КИРИЛОВА МЛОДИ

НАДЕЖДА МИЛАНОВА СТОЙЧЕВА

НАДЕЖДА НИКОЛОВА АЛМИШЕВА

НАДЕЖДА ПЕТРОВА БОЗДАНСКА

НАДЯ МИЛКОВА КОСТОВА

НАЙДЕН АСЕВ ЙОРДАНОВ

НАТАЛИЯ ГИЦОВА ГИЦОВА

НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА ТОМОВА

НЕДЕЛЯ ЦОНЕВА КАТЕВА

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ АСПАРУХОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЧИФЛИГАРСКИ

НИКОЛАЙ БЛАГОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ БОГДАНОВ БОЗДАНСКИ

НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ ЙОРДАНОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ БАЧЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ВАКАНИН

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СОТИРОВ

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КАШЕВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЧИФЛИГАРСКИ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ МИТКОВ ТАЧЕВ

НИКОЛИНА МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА

НИКОЛИНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ПАВЕЛ БЛАГОЕВ ЯНЕВ

ПАВЕЛ СМИЛЕНОВ ЯНЕВ

ПАВЛА ГЕОРГИЕВА КАЧЕВА

ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ

ПАВЛИНА ИЛИЕВА ЧИФЛИГАРСКА

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ПАЛАХАНСКА

ПАВЛИНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ПАВЛИНКА СЕРАФИМОВА ИВАНОВА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

ПЕТЪР ЕВТИМОВ БАЧЕВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ КОВАЧЕВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КРЪНДОРСКИ

ПЕТЪР РАДКОВ ГИЦОВ

ПЕТЯ ВАЛЕРИЕВА ДИМОВА

ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА ДИМОВА

ПЕТЯ ХРИСТОВА ЗУЛЯМСКА

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДЕЛИВЕРСКИ

ПОЛИНА СТЕФАНОВА БОРИСОВА

РАДИНА АЛЕКСАНДРОВА ТОМОВА

РАДКА ГАВРИЛОВА НИКОЛОВА

РАДКА СТОИЦОВА ПЕТРОВА

РАДОСЛАВ БОГДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

РАДОСЛАВ ВОЙНОВ ПЕТРОВ

РАДОСЛАВ ДОБРИНОВ ЙОРДАНОВ

РАДОСЛАВ МИРОСЛАВОВ ХИНКОВ

РАДОСЛАВА СТОИЛОВА ЯНЧЕВА

РАЛИЦА ДРАГОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА

РАЛИЦА ЖИВКОВА НИКОЛОВА

РИСТО ДРЪВОШАНОВ

РОБЕРТО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

РОСЕН КРУМОВ ТЕРЗИЙСКИ

РОСИЦА ПЕТРОВА ВАКАНИНА

РУМЯНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

САШКА БОГДАНОВА ЯНЧЕВА

СВЕТЛАНА ВАНГЕЛОВА ТОДОРОВА

СВЕТОМИР АЛЕКСАНДРОВ СТОЙЧЕВ

СВЕТОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЗУЛЯМСКА

СЕВДА ДИМИТРОВА АНДРЕЕВА

СЕВДА ХРИСТОВА СТОИМЕНОВА

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

СИЛВИЯ СМИЛЕНОВА ФИЛИПОВА

СИЛВИЯ СТРАХИЛОВА СТАНКОВА

СИМЕОН СТАНКЕВ РАВНАЧКИ

СИМОНА АТАНАСОВА ТАБАКОВА

СЛАВЕЙКА ДИМИТРОВА МАЛИНОВА

СЛАВИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

СЛАВИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

СЛАВИНА ЯНКОВА АНГЕЛОВА

СЛАВЧО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

СЛАВЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ

СМИЛЕН БЛАГОЕВ СМИЛЕНОВ

СНЕЖАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

СНЕЖАНА СТОЯНОВА МАЛИНОВА

СОФКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

СПАС ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ

СПАС ЗАХАРИЕВ ТОДОРОВ

СПАС КРУМОВ ДИМИТРОВ

СПАС СТЕФАНОВ МИХАЛКОВ

СПАСКА МАРИНОВА МИТКОВА

СПАСКА СТОЙЧЕВА ЧИКАЛОВА

СПАСКО ВЕСЕЛИНОВ ЯНЕВ

СПИРИНДОН АТАНАСОВ ЗЛАТКОВ

СТАНИСЛАВ СИМЕОНОВ РАВНАЧКИ

СТЕФАН ВОЙНОВ ПЕТРОВ

СТЕФАН КИРИЛОВ БОРИСОВ

СТЕФАН САШОВ НИКОЛОВ

СТЕФКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

СТОИЛ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ

СТОИЛ ДРАГОВ БОГДАНОВ

СТОИЛ ТАЧЕВ ГАЩАРСКИ

СТОЙНЕ САНДЕВ ЧЕРЕШАРОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

СТОЯН СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН СТОЙЧЕВ ТОМОВ

СТОЯН ЯНКОВ МИХАЙЛОВ

СТОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА КОСТЕВСКА

СТОЯНКА ВАСИЛЕВА СТОЯНЧЕВА

СТОЯНЧЕ ГОРГИЕВСКИ

СТРАХИЛ КРУМОВ СТАНКОВ

ТАНЯ ИВАНОВА БАЧЕВА

ТЕМЕНУЖКА ГАНЧОВА МИЛЕНКОВА

ТЕРЕЗА ДРАГОМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ТРАЯН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ФРОСИНА РАЙЧЕВА СТОИЦОВА

ХРИСТИНА АНТОНОВА ТОДОРОВА

ХРИСТИНА ЛЮБЕНОВА ЯНЕВА

ХРИСТО АНДОНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

ХРИСТО МИНЧЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО МИРОСЛАВОВ ХИНКОВ

ЦВЕТАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ

ЦВЕТАН КРУМОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ДАМЯНОВА

ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА МАРИНКОВА

ЮЛИАН СТЕФАНОВ ЯНКОВ

ЮЛИЯ СПАСОВА ДИМОВА

ЮЛИЯ СТЕФАНОВА ЯНЧЕВА

ЮЛИЯНА ИВАНОВА ЗУЛЯМСКА

ЯВОР КИРИЛОВ ВЕСКОВ

ЯНИНКА АНДРЕЕВА ДАМЯНОВА

ЯНКА ИВАНОВА ПАНДУРСКА

ЯНКО МИТКОВ АНГЕЛОВ