Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. СЕКЦИЯ № 025, Адрес на избирателната секция: с. Черниче

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. 

(чл. 42, ал. 1 ИК) 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ 

НАСЕЛЕНО МЯСТО с. Черниче

Кметство СЕКЦИЯ № 025

Адрес на избирателната секция: с. Черниче

----------------------------------------------------

 

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

----------------------------------------------------

АКСЕНИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА-ТОДОРОВА

АЛБЕРТО СТАНИСЛАВОВ ФИЛАТОВ

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНДОНОВ

АЛЕКСАНДЪР БЛАГОВ НИКОЛОВ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ МИТРЕВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧИКАЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ СТОЙНЕВ

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ТЕМЕЛКОВ

АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЧИВИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ТОНЕВ СТОЕВ

АНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

АНГЕЛ АСЕНОВ ЧИВИЕВ

АНГЕЛ ИВАНОВ АНДОНОВ

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

АНГЕЛ КИРИЛОВ ТАШЕВ

АНГЕЛИНА АНДОНОВА ИВАНОВА

АНГЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА

АНДРЕА ДИМИТРОВСКИ

АНЕЛИЯ СТОЙЧЕВА ТОДОРОВА

АНКА БОРИСОВА НУСКОВА

АНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ФИЛАТОВА

АНТОАНЕТА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

АНТОН ВАЛЕНТИНОВ ЧИВИЕВ

АНТОН ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ

АНТОН ИВАНОВ ЗДРАВЧИН

АНТОН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ

АНТОН НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

АНТОН СТОЙЧОВ МИХАЙЛОВ

АНТОНИО ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

АСЕН АНГЕЛОВ ЧИВИЕВ

АСЕН КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ

АСЕН НИКОЛОВ ЧИВИЕВ

АСЕН СТОЯТЕЛОВ ЦЕНКОВ

АСЯ АНКОВА ИЛИЕВА

АТАНАС ПЕТРОВ БОРИСОВ

АТАНАС СТЕФАНОВ БЛАГОВ

АТАНАСКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

АТАНАСКА КИТАНОВА ЯНЕВА

БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА СТЕФАНОВА

БИСЕР КРУМОВ ЗДРАВЧИН

БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА

БЛАГОЙ ИРЕНОВ ИВКОВ

БЛАГОЙ КРАСИМИРОВ ГЕРАСИМОВ

БЛАГОЙ ХРИСТОВ СТАМЕНОВ

БЛАГОЙКА СПАСОВА САМАРДЖИЙСКА

БОБИ СИМЕОНОВ СМИЛЕНОВ

БОЖАНА АНГЕЛОВА ЙОСИФОВА

БОЖАНА БОГОМИЛОВА КАЧЕВА

БОРИС ДИМИТРОВ ТРЪПЧЕВ

БОРИС ЙОРДАНОВ МИТРЕВ

БОРИС СТОЙНЕВ ЯНЕВ

БОРИС СТОЯНОВ КАЧЕВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЯНУШЕВ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ СЕРАФИМОВ ЗУЛЯМСКИ

БОРИСЛАВ СПАСОВ СТОЙНЕВ

БОРИСЛАВ СТОЙНЕВ КОВАЧЕВ

БОРИСЛАВА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

БОЯН ВОИНОВ ПАНДУРСКИ

ВАЛЕНТИН БОГДАНОВ ДАМЯНОВ

ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ БАЧЕВ

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙНЕВА

ВАЛЕНТИНА ДАВИДКОВА КЕРЕМИДАРСКА

ВАЛЕНТИНА ИВАЙЛОВА ЧИВИЕВА

ВАЛЕНТИНА ОЛЕГОВА ПРАЩОВА

ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРИЕВА ЯНУШЕВА

ВАНГЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА

ВАНЯ ТОДОРОВА ЯНЕВА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЙСКИ

ВАСИЛ КРАСИМИРОВ АПОСТОЛОВ

ВАСИЛЕНА БОРИСЛАВОВА ЧУЧУКОВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ЧИВИЕВА

ВАСИЛКА ОЛЕГОВА БАЧЕВА

ВАСИЛКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ВЕЛИКА ЙОСИФОВА АНГЕЛОВА

ВЕЛИКА МИХАЙЛОВА ЧИКАЛОВА

ВЕЛИКА СПАСОВА ЦЕНКОВА

ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ШОПОВ

ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ ВИШАНОВ

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

ВЕНЦЕСЛАВ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ТАЧЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ИЛИЕВ ЧУЧУКОВ

ВЕРА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

ВЕРКА ПАВЛОВА ТРЪПЧЕВА

ВЕРОНИКА СТОЯНОВА СТОИЛОВА

ВЕСЕЛИНА ВАНЬОВА СТЕФАНОВА

ВЕСЕЛИНКА ПАВЛОВА НИКОЛОВА

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА

ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА

ВИОЛЕТА БОРИСОВА ЯНУШЕВА

ВИОЛЕТА ВЛАДИМИРОВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

ВИОЛЕТА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА СТОЙНЕВА ЗУЛЯМСКА

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ОПАНОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИЛИЕВ

ВЛАДО ЕМИЛЯНОВ БОРИСОВ

ГАЛА АНТОНОВА ЧИВИЕВА

ГАЛИНА ИВАНОВА МАЛЧЕВА

ГАЛИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА

ГАЛИНА ТОДОРОВА ЧИВИЕВА

ГАЛЯ ИВАНОВА ФИЛАТОВА

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЧИКАЛОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ОПАНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЯНУШЕВ

ГЕОРГИ ДРАГОВ БОГДАНОВ

ГЕОРГИ ДРАГОВ ШОПОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ МИЛЕВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ СТЕФАНОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЗУЛЯМСКИ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТРАЙЧОВ ИЛИЕВ

ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА АПОСТОЛОВА

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА СТАНКОВА

ГЕРГАНА РУМЕНОВА ЧИВИЕВА

ГОЦЕ БЛАГОЕВ ХРИСТОВ

ДАНИЕЛА МАРЯНОВА ХРИСТОВА

ДАЯН ЕЛИСАВЕТОВ ЧАЧКАРОВ

ДЕЙВИД НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ ТАШЕВ

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА БЛАГОВА

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ШОПОВА

ДЕСИСЛАВА СПАСОВА ЧИВИЕВА

ДЕЯН НИКОВСКИ

ДИАНА ИВАНОВА МИТРЕВА

ДИАНА ПЕТРОВА ВИШАНОВА

ДИМИТРИНА ВАНГЕЛОВА КЛИНГОВА

ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА КОВАЧЕВА

ДИМИТРИНА СТОЙЧЕВА СТОЙНЕВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ДИМИТРИНКА МЕТОДИЕВА ШОПОВА

ДИМИТРИНКА СЛАВЕВА ФИЛАТОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ ТРЪПЧЕВ

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ПАВЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ

ДИМИТЪР ЕМИЛОВ БОРИСОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ФИЛАТОВ

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ

ДИМИТЪР СИМИОНОВ МУРДЖОВ

ДИМИТЪР СТАНОЕВ БАРКОВ

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИЯНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

ДОБРОМИР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

ЕВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА СТЕФАНОВА

ЕКАТЕРИНА ЖИВКОВА БАЧЕВА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ЧИВИЕВА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ПАНКОВА

ЕЛЕНА БОРИСОВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНА ИСАКОВА ЯНУШЕВА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧИВИЕВА

ЕЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА ШОПОВА-СТЕФАНОВА

ЕЛИСАВЕТА ДАМЯНОВА ЧАЧКАРОВА

ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА МАНОВА

ЕМИЛ ТРАЙЧОВ ИЛИЕВ

ЕМИЛИЯ АНЕВА БОРИСОВА

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ПОПОВА

ЕМИЛИЯН КАЛИНОВ ДИМИТРОВ

ЖАНА ВЕСЕЛИНОВА ЛУЛЕЙСКА

ЖИВКА АЛЬОШЕВА ЕМИЛОВА

ЖИВКА ПЕТКОВА БАРКОВА

ЖИВКО АЛЕКСОВ ПЕТРОВ

ЖИВКО ЛОЗАНОВ БАЧЕВ

ЗАПРЕНА АНГЕЛОВА ТЕМЕЛКОВА

ЗАПРЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ЗАПРЕНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА

ЗАПРЯН МЕТОДИЕВ ФИЛИПОВ

ЗДРАВКА СТОЯНОВА ЧИВИЕВА

ЗЛАТКА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТКО ДАНИЕЛОВ НАЙДЕНОВ

ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА МЕТОДИЕВА

ИВА ВАЛЕРИЕВА МАНАСИЕВА

ИВА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

ИВАЙЛО АСЕНОВ ЗАЙКОВ

ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ЧИВИЕВ

ИВАЙЛО ЕЛИСАВЕТОВ ХАЛАЧЕВ

ИВАЙЛО ПАВЛОВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО СТОЙЧОВ ДИМИТРОВ

ИВАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ИВАН АСЕНОВ НИКОЛОВ

ИВАН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ВИШАНОВ АНДОНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

ИВАН ГРИГОРОВ ШОПОВ

ИВАН КИРИЛОВ ЛУЛЕЙСКИ

ИВАН КИРИЛОВ ЯНЕВ

ИВАН КРАСИМИРОВ АПОСТОЛОВ

ИВАН ЛЮБЕНОВ КЕРЕМИДАРСКИ

ИВАН МИЛАНОВ АПОСТОЛОВ

ИВАН СТАВРЕВ ФИЛАТОВ

ИВАН СТАНКОВ НИКОЛОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН СТОЯНОВ ДЯКОВ

ИВАНКА ДРАГАНОВА ШОПОВА

ИВАНКА КИРИЛОВА ЯНЕВА

ИВАНКА СТЕФАНОВА ТАЧЕВА

ИЛЗА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА

ИЛИАН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ИЛИАНА ЗДРАВКОВА СПАСОВА

ИЛИАНА ЛОЗАНОВА ДЯКОВА

ИЛИАНА ПЕТРОВА ЯНКОВА

ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ СТОЙНЕВ

ИЛИЯ ВЕЛИЧКОВ МИХАЙЛОВ

ИЛИЯ ГРИГОРОВ ШОПОВ

ИЛИЯ КРАСИМИРОВ ГЕРАСИМОВ

ИЛИЯ ЛЮБЕНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ НИКОЛОВ КЕХАЙОВ

ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯНА ВЛАДИМИРОВА СТОЙНЕВА

ИЛИЯНА МАРГАРИТОВА ТОМОВА

ИЛИЯНА ТОНЧЕВА ЧИКАЛОВА

ИОАНА ГОЦЕВА ХРИСТОВА

ИРЕНА КИРИЛОВА ИВКОВА

ИСКРА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ИСКРА ДИМИТРОВА ЯНУШЕВА

ИСУС ЕМИЛОВ БОРИСОВ

ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИКОЛОВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ АНДРЕЕВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ЯНУШЕВ

ЙОРДАН СИМЕОНОВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЧИВИЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА КОВАЧЕВА

ЙОРДАНКА ИСТАЛЯНОВА КОЛЕВА

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОСИФ СЕРАФИМОВ ЗУЛЯМСКИ

КАДИФКА ИВАНОВА ШОПОВА

КАЛИН СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

КАЛИНКА КОСТАДИНОВА МИЛЕНКОВА

КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА СТОЙНЕВА

КАТЕРИНА ХРИСТОВА БОГДАНОВА

КАТЯ СТЕФАНОВА ЯНКОВА

КАТЯ СТОЙЧЕВА ОПАНОВА

КИРИЛ АНГЕЛОВ ТАШЕВ

КИРИЛ БОРИСОВ ТЕМЕЛКОВ

КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ

КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ФИЛАТОВ

КИРИЛ СТОЙНЕВ СТЕФАНОВ

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ КРЪСТЕВ

КИРКА САНДЕВА ИЛИЕВА

КОСТАДИН ВЛАДИМИРОВ ЗДРАВЧИН

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КАЧЕВ

КОСТАДИН ПЕТРОВ ЧИВИЕВ

КРАСИМИР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

КРАСИМИР БОРИСОВ МИТРЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ОПАНОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ФЛОРОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

КРАСИМИР КРУМОВ ПЕТКОВ

КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ

КРАСИМИРА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

КРАСИМИРА СТАНКОВА ЗУЛЯМСКА

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ЧИВИЕВА

КРИСТИН ИВАНОВ ВИШАНОВ

КРИСТИНА ИВАНОВА ДЯКОВА

КРИСТИНА РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

КРИСТИНА СПАСОВА КОСТАДИНОВА

КРИСТИЯНА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА

КРУМ БИСЕРОВ ЗДРАВЧИН

КРУМ КРАСИМИРОВ ПЕТКОВ

ЛИЛИЯ АСЕНОВА ПЕТКОВА

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА БЛАГОЕВА

ЛИЛЯНА МАРЯНОВА ДИМИТРОВА

ЛИЛЯНА НАЙДЕНОВА ЧИКАЛОВА

ЛОРА ДИМИТРОВА ТРЪПЧЕВА

ЛУИЗА ГЕОРГИЕВА МИЛЕНКОВА-ВАКАНИНА

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ КЕРЕМИДАРСКИ

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ФИЛАТОВ

ЛЮБЕН ИВАНОВ ЯНЕВ

ЛЮБЕН ИЛИЕВ ЯНЕВ

ЛЮБЕН НИКОЛОВ ПЕТРОВ

ЛЮБИМА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА

ЛЮБОВКА ГАВРИЛОВА ИЛИЕВА

ЛЮБОВКА ДРАГОВА МУТАВДЖИЙСКА

ЛЮБОВКА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА

ЛЮБОВКА МЕТОДИЕВА ТРЪПЧЕВА

ЛЮБОМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ КРУШАЛИЙСКИ

ЛЮБОМИРА ДАНЧОВА СТОЯНОВА

ЛЮБОМИРА ЛЮДМИЛОВА ТРЪПЧЕВА

МАГДАЛЕНА БОЯНОВА АПОСТОЛОВА

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМОВСКА

МАКЕДОНКА АСЕНОВА ЗАЯКОВА

МАКСИМ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ

МАНУЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ТАШЕВА

МАРГАРИТА ДАНАИЛОВА ТОМОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

МАРГАРИТА ЛЮБЕНОВА ПОПОВА

МАРИО ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ

МАРИЯ АНТОАНЕТОВА АЛЕКСОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЗДРАВЧИНА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАЧЕВА

МАРИЯ ЖИВКОВА ШОПОВА

МАРИЯ ИВАНОВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ ИЛИЕВА ГАЗЕРСКА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА МИТРЕВА

МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ЯНУШЕВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

МАРТИН БРАНКОВ ПОПОВ

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

МАРУСЯ ДОБРИНОВА ФИЛАТОВА

МАЯ СПАСОВА МИЛЕВА

МЕТОДИ ИВАЙЛОВ ЧИВИЕВ

МЕТОДИ СТЕФАНОВ АНДОНОВ

МИГЛЕНА БОРИСОВА КЬОСЕВА

МИГЛЕНА ИВАНОВА ЯНЕВА

МИЛЕН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

МИЛКА ИЛИЕВА АНДОНОВА

МИЛКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА

МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ КАЧЕВ

МИТКО ПЕТРОВ МИЛЕНКОВ

МИТРА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

МИХАЕЛА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

МИХАИЛ ИВАНОВ ШОПОВ

МИХАИЛ СИМЕОНОВ ХРИСТОВ

МОНИКА КИРИЛОВА ДАМЯНОВА

МОНИКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕНКОВА

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА СТОЕВА

НАДЕЖДА ИВАНОВА ЛУЛЕЙСКА

НАДЕЖДА ХРИСТОВА ВЕЛИКОВА

НАТАЛИЯ МИНКОВСКАЯ

НЕВЕНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

НЕЛИ АТАНАСОВА БЛАГОВА

НИКОЛ ГАЛИНОВА ХРИСТОВА

НИКОЛ СИМИОНОВА МУРДЖОВА

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЧИВИЕВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ ЧИВИЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ БОЯНСКИ

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

ОГНЯН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ОЛЕГ ИЛИЕВ ЧУЧУКОВ

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ

ПАВЕЛ КИПРОВ ПАВЛОВ

ПАВЕЛ СЛАВЧОВ АТАНАСОВ

ПАВЕЛ СТАНКОВ ИВАНОВ

ПАВЛИНА АСЕНОВА ЧИВИЕВА

ПАВЛИНА КРУМОВА ЯНУШЕВА

ПАВЛИНА СТОИЛОВА ИЛИЕВА

ПАВЛИНА СТРАХИЛОВА СТЕФАНОВА

ПЕНКА ХРИСТОВА ИЛЧОВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ТАШЕВ

ПЕТЪР БОРИСОВ ЯНЕВ

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ФИЛАТОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР СИМЕОНОВ МИТКОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ЧИВИЕВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ КЛИНГОВ

ПЕТЯ МАРЯНОВА ЧУЧУКОВА

ПЛАМЕН КИРИЛОВ ЯНУШЕВ

ПЛАМЕН ТРАЙЧОВ ИЛИЕВ

ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

РАДОСЛАВ МИЛЕНОВ ИВАНОВ

РАДОСТИНА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

РАЙНА КИРИЛОВА ГОЛЕВА

РАЙНА СТЕФАНОВА СТАМЕНОВА

РЕНЕТА СТЕФАНОВА ЧИВИЕВА

РОЗА ИВАНОВА ЧИВИЕВА

РОСЕН БЛАГОЕВ СТОЙНЕВ

РОСЕН ГЕОРГИЕВ БЕЗИН

РОСЕН ГЕОРГИЕВ МИЛЕНКОВ

РОСЕН ДОБРИНОВ МАЛЧЕВ

РОСЕН ПЕТРОВ МИНКОВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МУРДЖОВА

РОСИЦА МАКСИМОВА АПОСТОЛОВА

РУЖА СИМЕОНОВА ЗДРАВЧИНА

РУСКА ЙОРДАНОВА ЗДРАВЧИНА

РУСКА СТОЙМИРОВА КАЧЕВА

САШО АНТОНОВ ЧИВИЕВ

САШО АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ

СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА

СВЕТЛА КИРИЛОВА АНДОНОВА

СВЕТЛА КРУМОВА ТАШЕВА

СВЕТЛОЗАРА ОЛЕКОВА ПРАЩОВА

СВЕТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ СПАСОВ

СИЛВИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

СИЛВИЯ КИРИЛОВА СТАНОЕВА

СИЛВИЯ ФИЛИПОВА ЯНЕВА

СИМЕОН МИХАЙЛОВ СИМЕОНОВ

СИМЕОНКА КРУМОВА СТОЙНЕВА

СИМИОН ЗДРАВКОВ МУРДЖОВ

СИМОНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

СЛАВИ ПАВЛОВ АТАНАСОВ

СМИЛЯНА САШОВА ЧИВИЕВА

СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

СОНЯ КИРИЛОВА ПАНДУРСКА

СОНЯ КОСТАДИНОВА ЙОВЕВА

СОНЯ СТОИЛОВА КАЧЕВА

СОФИЙКА СПИРИДОНОВА ИГНАТОВА

СПАС ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЙСКИ

СПАС СТОИЛОВ КОСТАДИНОВ

СПАСА ЕФТИМОВА ИВАНОВА

СПАСКО ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ БАРКОВ

СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ СТОЙНЕВ

СТАНИСЛАВ КИРИЛОВ ФИЛАТОВ

СТЕФАН АРГИРОВ ПЕТРОВ

СТЕФАН КРУМОВ ЯНКОВ

СТЕФАН ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ

СТЕФАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН СТОЙНЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ТОНЧЕВ СТОЯНОВ

СТЕФКА ЙОРДАНОВА ЯНУШЕВА

СТЕФКА МЕТОДИЕВА ДИМИТРОВА

СТЕФКА СИМЕОНОВА ТАШЕВА

СТИЛИЯН СТАНИСЛАВОВ ФИЛАТОВ

СТОЙКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

СТОЙНЕ БОРИСОВ КОВАЧЕВ

СТОЙНЕ НИКОЛОВ ЧИВИЕВ

СТОЙНЕ СПИРИДОНОВ ГАЗЕРСКИ

СТОЙЧО ЦВЕТАНОВ МЕТОДИЕВ

СТОЯН ГРИГОРОВ ШОПОВ

СТОЯТЕЛ АСЕНОВ ЦЕНКОВ

ТАНЯ АНГЕЛОВА ВИШАНОВА

ТАНЯ АСЕНОВА МИТРЕВА

ТАНЯ НЕСТОРОВА ШОПОВА-ДИМИТРОВА

ТАНЯ НИКОЛОВА КОВАЧЕВА

ТАНЯ ЯНКОВА БЛАГОВА

ТАТЯНА СТРАХИЛОВА ЯНЕВА

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ПРАЩОВА

ТЕМЕНУЖКА ЖИВКОВА НИКОЛОВА

ТЕМЕНУЖКА ПЕНЧОВА НИКОЛОВА

ТЕМЕНУЖКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА

ТЕОДОРА ПАВЛОВА ДЖАФЕРСКА

ТОНИ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

ТОНКА РУМЕНОВА СТАНОЕВА

ТРАЙЧО ИЛИЕВ МУРДЖОВ

ФИДАНА НИКОЛОВА ЗАЯКОВА

ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ФИЛИП ЦВЕТКОВ ЛУЛЕЙСКИ

ХРИСТИНКА ЛЮБЕНОВА КЕРЕМИДАРСКА

ХРИСТО СТАВРОВ ФИЛАТОВ

ЦВЕТАН ПЕТРОВ ВОЙНОВ

ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ИГНАТОВ

ЦВЕТАНА КРУМОВА НИКОЛОВА

ЦВЕТАНКА ЗДРАВКОВА КОВАЧЕВА

ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТАНКА КРУМОВА МИЛЕНКОВА

ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА МЕТОДИЕВА

ЦВЕТАНКА СТОЙНЕВА КОВАЧЕВА

ЦВЕТАНКА СТОЯТЕЛОВА ДИМИТРОВА

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КОВАЧЕВА

ЧАВДАР БОРИСОВ ТРЪПЧЕВ

ШАНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

ЮЛИАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ЮЛИАН СТОЙНЕВ ИЛИЕВ

ЮЛИЯ АНГЕЛОВА МИЛЕНКОВА

ЮЛИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА

ЯВОР СТОЙНЕВ КОВАЧЕВ

ЯНКА АТАНАСОВА САМАРДЖИЙСКА