Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. СЕКЦИЯ № 022, Адрес на избирателната секция: с. Полето

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. 

(чл. 42, ал. 1 ИК) 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО с. Полето

Кметство СЕКЦИЯ № 022

Адрес на избирателната секция: с. Полето

----------------------------------------------------

 

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

----------------------------------------------------

АДЕЛИНА ИВАНОВА ЦЕКОВА

АДРИАНА ЖИВКОВА КОСТОВА

АЛБЕНА АСЕНОВА АНДОНОВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

АЛБЕНА ЙОРДАНОВА ГЬОРЕВА

АЛБЕНА СПИРИНДОНОВА СТОЙНЕВА

АЛЕКСАНДРА РАДЕВА АНДРЕЕВА

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНДРЕЕВ

АЛЕКСАНДЪР БЛАГОВ АНДОНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ КОСТОВ

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ТОДОРОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ПОПОВ

АНА ДИМИТРОВА МАНОВА

АНГЕЛ АСЕНОВ МИЦОВ

АНГЕЛ АСЕНОВ СТОЙНЕВ

АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ СПАСОВ

АНГЕЛ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ

АНГЕЛ ИВАНОВ МАНЧЕВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ КОСТОВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТОИЛОВ КОСТОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

АНГЕЛИНА ТРЕНДАФИЛОВА АНГЕЛОВА

АНДОН БЛАГОВ АНДОНОВ

АНДРЕЙ ВЛАДОВ АНДРЕЕВ

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ АСПАРУХОВ

АНЕЛИЯ ВАЛЕРИЕВА АНДРЕЕВА

АНЕЛИЯ МИТЕВА АСЕНОВА

АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА

АНКА ИВАНОВА ЛАЛЕВА

АНКА ИЛИЕВА СТОИЛОВА

АНКА ЙОРДАНОВА МИЛЧЕВА

АННА БОРИСОВА АНДРЕЕВА

АНТОАНЕТА БОРИСОВА БЛАГОВА

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

АНТОАНЕТА СТОЯТЕЛОВА КЮПОВА-СПАСОВА

АНТОН ТОНЧОВ МИЦОВ

АСЕН МИЛАНОВ АНДРЕЕВ

АСЕН МИТКОВ АСЕНОВ

АСЯ ИВАНОВА КОСТОВА

АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

БИЛЯНА ИВАНОВА КОМОЛСКА

БЛАГА ДИМИТРОВА МАРКОВА

БЛАГОЙ ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ

БЛАГОЙ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ

БЛАГОЙ ИВАНОВ ЗАХОВ

БЛАГОЙ ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

БЛАГОЙ СЛАВЧЕВ КОСТУРКОВ

БЛАГОЙ СТОЙНЕВ БЛАГОВ

БЛАГОЙ СТОЯТЕЛОВ ПОПОВ

БОГДАНА ИЛИЕВА МИНЧЕВА

БОГОМИЛ СТЕФАНОВ БОЕВ

БОЖАНА ГЕОРГИЕВА СТОЙНЕВА

БОЖИДАР КОСТАДИНОВ КИПРОВ

БОЖИДАР МИТЕВ АСЕНОВ

БОЖИДАР СНЕЖАНОВ АНДОНОВ

БОЙКО ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

БОЙЧО НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИС ИЛИЕВ БЛАГОВ

БОРИС ЙОСИФОВ ГЬОРЕВ

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ МАЛАМОВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЬОРЕВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ РАДЕВ

БОРИСЛАВ СТОЙНЕВ АНГЕЛОВ

БОРИСЛАВА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

БОРИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ВАЛЕНТИН АСЕНОВ АНДОНОВ

ВАЛЕНТИН СМИЛЯНОВ ЯНАЧКОВ

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БАРИЛСКА

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БЛАГОВА

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

ВАЛЕНТИНА РОСЕНОВА АНГЕЛОВА

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ АСПАРУХОВ

ВАЛЕРИ ИВАНОВ БЛАГОВ

ВАЛЕРИ НИКОЛОВ АНДРЕЕВ

ВАЛЕРИЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТКОВА

ВАНГА ГЕОРГИЕВА НАЗЪРОВА

ВАНЧО ПЕТРОВ

ВАНЯ КОСТАДИНОВА АВРИОНОВА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ МИЧКОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ МИТЕВ

ВАСИЛ ЙОСИФОВ АНГЕЛОВ

ВАСИЛ РАЙЧОВ БАРИЛСКИ

ВАСИЛ РУМЕНОВ НАКОВ

ВАСИЛЕНА АНГЕЛОВА ГЬОРЕВА

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА

ВАСИЛКА ЙОСИФОВА ПЕЛТЕШКА

ВАСИЛКА КИРИЛОВА АНДОНОВА

ВАСИЛКА ЛЮБЕНОВА ЦВЕТАНОВА

ВАСИЛКА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА

ВАСИЛКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛКА СПАСОВА МОМЧИЛОВА

ВЕЛИКА СТЕФАНОВА МИТОВА

ВЕЛИКА СТЕФАНОВА ПОПОВА

ВЕЛИКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕЛИКО ИЛИЕВ ВЕЛИКОВ

ВЕЛИСЛАВ ИЛИАНОВ ИЛИЕВ

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ВЕЛИЧКО СЛАВЧОВ ТЕРЗИЙСКИ

ВЕНИАМИН ЛИДИЕВ КОПРИНСКИ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ КАЛЕОВ

ВЕСЕЛА КИРИЛОВА АТАНАСОВА

ВЕСЕЛИН АНЕВ БОРИСОВ

ВЕСКА БОРИСОВА СПАСОВА

ВИКТОР ИВАНОВСКИ

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

ВИОЛЕТА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ СТОИЛОВ

ВЛАДО МИЛАНОВ АНДРЕЕВ

ГАБРИЕЛА АНГЕЛОВА КОСТОВА

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЬОРЕВА

ГАЛИНА АНАТОЛИЕВНА ПОПОВА

ГАЛИНА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МАЛАМОВ

ГЕОРГИ АСПАРУХОВ ГРУЕВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЬОРЕВ

ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЯНОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЛАЛЕВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГРИГОРОВ

ГЕОРГИ КРУМОВ СПАСОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ РАЙКОВ МИЛЕНКОВ

ГЕОРГИ САШОВ КАЧЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ТЕРЗИЙСКИ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАВЛОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТЕРЗИЙСКИ

ГЕОРГИ ФИЛАТОВ ФИЛАТОВ

ГЕРГАНА АСПАРУХОВА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА КАЛОЯНОВА МАРКОВА

ГЕРГАНА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

ГЕРГАНА МАКСИМОВА АНДРЕЕВА

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА КОСТУРКОВА-АНГЕЛОВА

ГОРИЦА ЛЮБОМИРОВА БЛАГОВА

ГОЦЕ ИВАНОВСКИ

ГОШО ЛЮБЕНОВ ПОПОВ

ГЮРГЯ СТОИЦОВА МЛАДЕНЧЕВА

ДАНАИЛ ИВАНОВ СТАМБОЛИЙСКИ

ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА

ДАНИЕЛА ЗАПРЯНОВА АНГЕЛОВА

ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА МИЛАНОВА

ДАНИЕЛА СЛАВЧОВА БАРИЛСКА

ДАНКА ЕФТИМОВА ЦВЕТКОВА

ДАРЮ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ДАФИНА СТАНКЕВА ВЪЧКОВА

ДАФИНКА НИКОЛОВА МАРКОВА

ДАФИНКА СЛАВЧОВА МИТЕВА

ДАЯНА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА

ДЕНИЦА ЖИВКОВА КАРАГЬОЗОВА

ДИАНА БОРИСЛАВОВА ЗАХОВА

ДИАНА ДИМИТРОВА ЗАХОВА

ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА АНДРЕЕВА

ДИМИТРИНКА НАЙДЕНОВА ВЛАДИМИРОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР БЛАГОВ АНДОНОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ НАЗЪРОВ

ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ЦВЕТАНОВ

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ЦВЕТКОВ

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ СПАСОВ

ДИМИТЪР ВЛАДОВ ГРИГОРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТАЧЕВ

ДИМИТЪР ЙОСИФОВ МАРКОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГЪРКОВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ СТОИМЕНОВ

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЗАХОВ

ДИМИТЪР МИЛАНОВ АНДРЕЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТОВ

ДИМИТЪР ПАНДЕЛИЕВ КУЛОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ СТОИМЕНОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР СТОЙНЕВ БЛАГОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОИМЕНОВ

ДОНКА ПРОКОПИЕВА НИКОЛОВА

ДРАГАН ИВАНОВСКИ

ЕВГЕНИЯ ФИЛЬОВА КОСТУРКОВА

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МАРКОВА

ЕЛВИС БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ

ЕЛЕНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

ЕЛЕНА ПРАНО КАЛЕОВА

ЕЛЕНА СПАСОВА ДРАГОВА

ЕЛЕНКО АНИН БОЖИНОВ

ЕЛЕОНОРА ЙОРДАНОВА СПАСОВА

ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА

ЕЛИ МИТКОВА ДИМОВА

ЕЛИ ЮРИЕВА КОЧЕВА

ЕЛИЦА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

ЕМИЛ АСЕНОВ АНДРЕЕВ

ЕМИЛ ВЛАДИМИРОВ СПАСОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ПЕЛТЕШКИ

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА БЛАГОВА

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

ЖИВКА СМИЛЕНОВА СТОИМЕНОВА

ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ КОСТОВ

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ КРУШУМОВ

ЖИВКО ИЛИЕВ ЛЕЩАНСКИ

ЗАПРЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ЗАПРЯНА СТОИЦОВА ЛАЗАРОВА

ЗДРАВКА БОРИСОВА БАТУРСКА

ЗДРАВКО ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТКОВ

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА МИЧКОВА

ЗЛАТКА ГЕНЧЕВА СТОЙНЕВА

ЗЛАТКА ИЛИЕВА АНГЕЛОВА

ЗЛАТКА МЕТОДИЕВА ЦВЕТКОВА

ЗЛАТКА ТОМАНОВА СТОИМЕНОВА

ЗЛАТКО ВЛАДЕВ СПАСОВ

ЗОРКА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА

ЗОРКА КОСТАДИНОВА САЕВА

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ИВАЙЛО БОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ

ИВАЙЛО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО ИЛИЕВ КОМОЛСКИ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

ИВАН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ИВАН АНГЕЛОВ МАНЧЕВ

ИВАН АНТОНОВ ПЕТРОВ

ИВАН БЛАГОВ ТЕРЗИЙСКИ

ИВАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ВЕЛИЧКОВ ХРИСТОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЯНОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КОСТОВ

ИВАН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ

ИВАН ЙОСИФОВ МАРКОВ

ИВАН КРУМОВ ВЛАДИМИРОВ

ИВАН ЛАЗАРОВ СТОИМЕНОВ

ИВАН МЕТОДИЕВ СТОЙНЕВ

ИВАН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ИВАН СЛАВЧОВ КОСТУРКОВ

ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ИВАН СТОИМИРОВ СТОИЦОВ

ИВАН ХРИСТОВ СПАСОВ

ИВАНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ИВАНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

ИВАНА ПЕТРОВА КОСТУРКОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА КРУШУМОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ЗАХОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА ПОПОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА КОСТОВА

ИВЕТ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ИВЕТА КРАСИМИРОВА ИЛИЕВА

ИЛИАН ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ

ИЛИНКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

ИЛИЯ БОРИСОВ БЛАГОВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ТАЧЕВ

ИЛИЯ ЙОСИФОВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯ СЛАВЧОВ КИПРОВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ АНДОНОВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ

ИЛИЯН БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯН ВЕРГИЛОВ ПЪРВАНОВ

ИЛИЯН ИЛИЕВ АНДРЕЕВ

ИЛИЯНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

ИСКРА ВЛАДИМИРОВА ЦВЕТКОВА

ЙОАНА ИВАНОВА КОСТОВА

ЙОРДАН АНГЕЛОВ КОСТОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

ЙОРДАН ЙОСИФОВ СПАСОВ

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ЗАФИРОВА ЛАЛЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА СПАСОВА

ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА ПЕЛТЕЖКА

ЙОРДАНКА СПАСОВА НИКОЛОВА

ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА БЛАГОЕВА-РЕТАЬО

ЙОСИФ БОЙКОВ КОСТОВ

ЙОСИФ ХРИСТОВ СПАСОВ

КАЛИНА КИРИЛОВА ВАНГЕЛОВА

КАМЕН ВЛАДОВ АНДРЕЕВ

КАТЯ СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА

КИРИЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

КИРИЛ БОРИСЛАВОВ РАДЕВ

КИРИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЬОРЕВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

КИРИЛ ИЛИЕВ БЛАГОВ

КИРИЛ НИКОЛОВ КОСТУРКОВ

КИРИЛ НИКОЛОВ СТОИМЕНОВ

КИРИЛ ЯНЕВ БОРИСОВ

КИРИЛКА ПАВЛОВА ГЬОРЕВА

КОСТАДИН БОЖИНОВ КИПРОВ

КОСТАДИН ХРИСТОВ ЦЕКОВ

КОСТАДИНКА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ЛАЗАРСКИ

КРАСИМИР ИВАНОВ МАРКОВ

КРАСИМИР СТЕФАНОВ КОВАЧЕВ

КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА КИПРОВА

КРИСТИНА АНДОНОВА ЦВЕТКОВА

КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

КРУМ СТОИЛОВ КОСТОВ

КРЪСТАНА ИВАНОВА ЙОВЕВА

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВА КОПРИНСКА

ЛИЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ДЕНЕВА

ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА СТОЙНЕВА

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

ЛОЗЕНА ЙОРДАНОВА БЛАГОВА

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОЕВ ЗАХОВ

ЛЮБА ИВАНОВА ГРУЕВА

ЛЮБЕН ИВАНОВ МИЦОВ

ЛЮБОМИР ГОШОВ ПОПОВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЛЮБОМИР СТОЙМИРОВ ЦВЕТКОВ

ЛЮБОСЛАВ ДИМИТРОВ ЗАХОВ

ЛЮДМИЛ ТЕНЕВ ЗАПРЯНОВ

МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

МАКСИМ МИЛАНОВ АНДРЕЕВ

МАЛИНКА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

МАРГАРИТА СТРАХИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

МАРИАНА СТЕФАНОВА ЛУЛЕЙСКА

МАРИЙКА ИВАНОВА ТАСЕВА

МАРИКА ХРИСТОВА АНДОНОВА

МАРИНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

МАРИНЕЛА ЙОРДАНОВА АСПАРУХОВА

МАРИО ДИМИТРОВ НАЗЪРОВ

МАРИО ИВАНОВ ИВАНОВ

МАРИО ЙОРДАНОВ ЛАЛЕВ

МАРИО САШОВ КАЧЕВ

МАРИЯ ВИШАНОВА ГРИГОРОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СУЛЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ФИЛАТОВА

МАРИЯ ЗАПРЯНОВА АНГЕЛОВА-ТЕРЗИЙСКА

МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА СТОИЦОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА ЗАХОВА

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ

МАРТИН ИВАНОВ КОШОВ

МАЯ ВЕЛИЧКОВА ГРУЕВА

МЕТОДИ КРУМОВ КОСТОВ

МИГЛЕНА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

МИЛИЦА ЕВГЕНИЕВА БОЖИНОВА

МИЛКА СМИЛЕНОВА ИВАНОВА

МИРОСЛАВА ВЕЛИКОВА ПОПОВА

МИТКО АСЕНОВ МИТЕВ

МИТРА ИВАНОВА РЕСОВА

МИХАИЛ ПАВЛОВ МИХАЙЛОВ

НАДЕЖДА БЛАГОЕВА СПАСОВА

НАДЯ ЙОРДАНОВА СПАСОВА-КАЧЕВА

НАЙДЕНКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

НАТАЛИЯ БЛАГОЕВА ПОПОВА

НЕЛИ ЙОСИФОВА СТОИМЕНОВА

НИКОЛ НИКОЛАЕВА ЛУЛЕЙСКА

НИКОЛА ПЕТРОВ КОСТУРКОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ МАНЧЕВ

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ЛУЛЕЙСКИ

НИКОЛАЙ БЛАГОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ

НИКОЛАЙ ЗАПРЯНОВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ КОСТУРКОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ СТОИМЕНОВ

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ МИЧКОВ

НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ЦВЕТКОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ СПАСОВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ СПАСОВ ЦВЕТКОВ

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ БЛАГОВ

НИКОЛАЙ СТОЯТЕЛОВ МАНОЛОВ

НИКОЛИНА БЛАГОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ХРИСТОВА

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

ПАВЕЛ БЛАГОЕВ КОСТУРКОВ

ПАВЕЛ ИЛИЕВ БЛАГОВ

ПАВЛА ДИМИТРОВА ПАВЛЕВСКА

ПАВЛИНА ДИМИТРОВА КОСТУРКОВА

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

ПАВЛИНКА СЛАВЧОВА СПАСОВА

ПАОЛИНА БОЖИДАРОВА МИТЕВА

ПЕТРАНА ХРИСТОВА АЛЕКСИЕВА

ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ СТОИЦОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ЗАХОВ

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ КОСТУРКОВ

ПЕТЪР СЛАВЧОВ МАРКОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ТЕРЗИЙСКИ

ПЕТЪР ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

ПЛАМЕН ВЕЛЧЕВ ДЕНЕВ

ПЛАМЕН ЙОСИФОВ СПАСОВ

РАДИНА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА

РАДКА БЛАГОВА АНГЕЛОВА

РАДОСЛАВ ВЕЛИНОВ СТОЙЧЕВ

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ЯНОВ

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ЯНАКИЕВА

РАЙНА АНГЕЛОВА МАНОЛОВА

РАЙНА БЛАГОВА ТАЧЕВА

РАЙНА ИЛИЕВА ПОПОВА

РАЙНА ТОДОРОВА ЦВЕТАНОВА

РАЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

РЕШИДЕ МЕХМЕД ЛИМАН

РОСАНА ТЕМЕЛКОВА ТЕРЗИЙСКА

РОСЕН АНГЕЛОВ ЯНАКИЕВ

РОСЕН ИВАНОВ КАЛЕОВ

РОСИЦА БОЖИНОВА ЦВЕТКОВА

РОСИЦА БОРИСОВА КОСТУРКОВА

РОСИЦА ВАСИЛЕВА МИТЕВА-АНДОНОВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ФИЛАТОВА

РОСИЦА НИКОЛОВА МАНЧЕВА

РОСИЦА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

РОСИЦА СМИЛЕНОВА САМАРДЖИЙСКА

РОСИЦА ТОДОРОВА КОСТОВА

РУМЕН ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ

РУМЕН ФИЛИПОВ НАКОВ

САМУИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

САМУИЛ МАКСИМОВ АНДРЕЕВ

САШКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

САШКА КОСТАДИНОВА ЦЕКОВА

САШКА МИТКОВА СТОИЦОВА

САШКО БОРИСОВ СТОЙНЕВ

САШО КОСТАДИНОВ

САШО ГЕОРГИЕВ КАЧЕВ

СВЕТЛА БОРИСОВА ХРИСТОВА

СВЕТЛА ВИКТОРОВА ДИМИТРОВА

СВЕТЛА ИЛИЕВА СТАНОЕВА

СВЕТЛАНА СПАСОВА ЯНОВА

СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ МИНЧЕВ

СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ

СЕВДА ЕФТИМОВА СТОИЦОВА

СЕВДАЛИНА АСЕНОВА КОСТОВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА

СИМОНА ДИМИТРОВА НАЗЪРОВА

СИМОНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

СЛАВЕЙКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА

СЛАВИ АНГЕЛОВ СПАСОВ

СЛАВИНА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА

СЛАВИНА ПЕТРОВА МАРКОВА

СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СЛАВЧО ЙОСИФОВ МАРКОВ

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

СНЕЖАНА ЛЮБОМИРОВА ВЕЛИКОВА

СНЕЖАНА ПЕТРОВА СТОИМЕНОВА

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА МАНОВА

СНЕЖАНКА СПАСОВА НИКОЛОВА

СОНЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА

СОНЯ РАЙЧЕВА СТОИЦОВА

СОФИЯ АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

СОФИЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

СПАС БОЙКОВ КОСТОВ

СПАС ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

СПАС КИРИЛОВ СТОИЛОВ

СПАС НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ

СПАС СТОЙНЕВ АНГЕЛОВ

СПАСКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

СПАСКА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

СПАСУНА КИРИЛОВА АНДОНОВА

СПАСУНА СТОЙНЕВА СТОИМЕНОВА

СТАНИСЛАВА КИРИЛОВА СТОЙЧЕВА

СТАНИСЛАВА КИРИЛОВА СТОЙЧЕВА

СТАНИСЛАВА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

СТАНКА НЕНОВА БЛАГОВА

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

СТЕФАН ИВАНОВ БЛАГОВ

СТЕФАН ИЛИЕВ АНДОНОВ

СТЕФАН ИЛИЕВ АНДРЕЕВ

СТЕФАН ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ

СТЕФАН СТОЙНЕВ СТОЙНЕВ

СТЕФАНИ НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

СТЕФАНИ СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

СТЕФАНКА БОЙЧЕВА АНГЕЛОВА

СТЕФКА ДИМИТРОВА БОЖИНОВА

СТЕФКА СМИЛЕНОВА НАКОВА

СТЕФКА СПАСОВА ГЕОРГИЕВА

СТОЙКО НИКОЛОВ СТОИМЕНОВ

СТОЙНА ТОДОРОВА ИЛИЕВА

СТОЙНЕ ИЛИЕВ БЛАГОВ

СТОЙНЕ КОСТАДИНОВ СТОЙНЕВ

СТОЯНКА СТОЙНЕВА СТОЙЧЕВА

СТОЯТЕЛ БЛАГОВ ПОПОВ

СУЗАНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

ТАНЯ АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ТАНЯ АНГЕЛОВА КОСТОВА

ТАНЯ ВАЛЕРИЕВА ИЛИЕВА

ТАНЯ СТОЯНОВА МИЧКОВА

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА КОСТУРКОВА

ТЕМЕНУЖКА ЛЮБЕНОВА МИЧКОВА

ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА ПОПОВА

ТИХОМИР БЛАГОЕВ КОСТУРКОВ

ТОДОРКА СЕРАФИМОВА КОСТУРКОВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА НАЗЪРОВА

ХРИСТИНА ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА

ХРИСТО ДИМИТРОВ БОЖИНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ЦЕКОВ

ЦВЕТАН СТОЙМИРОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА КОСТУРКОВА

ЮЛИ ВЛАДОВ АНДРЕЕВ

ЮЛИЯНА ХРИСТОВА

ЯНА ПЕТРОВА КОСТУРКОВА

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

ЯНКА КРУМОВА ИЛИЕВА

ЯНКО БЛАГОЕВ КОСТУРКОВ

ЯНКО СТОЯТЕЛОВ АНГЕЛОВ