Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. СЕКЦИЯ № 020, Адрес на избирателната секция: с. Мечкул

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. 

(чл. 42, ал. 1 ИК) 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО с. Мечкул

Кметство СЕКЦИЯ № 020

Адрес на избирателната секция: с. Мечкул

----------------------------------------------------

 

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

----------------------------------------------------

БЛАГОЙЧО ГЕОРГИЕВСКИ

БОБАН ИВАНОВСКИ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИЛЧОВ

ГАНА ТОМАНОВА ЛАЗАРОВА

ГОЛУБИНКА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СИМОВ

ЗОРАН ТРИФУНОВСКИ

ИСКРА АСЕНОВА РУСИНКОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛЧОВА

КРИСТИЯН ДИМИТРОВСКИ

МИТРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

МЛАДЕН ГОЦЕВСКИ

НАДЕЖДА ПРОКОПОВА МИЛЕВА

РАЙНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

СНЕЖАНКА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА

СПИРО ГЕОРГИЕВ

УБАВКА МАНАСИЕВСКИ

ХРИСТО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА ИЛЧОВА