Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. СЕКЦИЯ № 019, Адрес на избирателната секция: с. Крупник

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. 

(чл. 42, ал. 1 ИК) 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ 

НАСЕЛЕНО МЯСТО с. Крупник

"Георги Димитров" № 2 СЕКЦИЯ № 019

Адрес на избирателната секция: с. Крупник

----------------------------------------------------

 

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

----------------------------------------------------

АВГУСТИНА КРАСИМИРОВА ЕЛЕНКОВА

АЛБЕНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

АЛБЕНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

АЛБЕНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

АЛЕКС ВЕСЕЛИНОВ КЮЛЕВ

АЛЕКСАНДРА ЕКЕНЕЛ

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА РАКЛЕОВА

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ЯНЕВ

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИНОВ ТАШЕВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПИЛАРСКИ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ БЕЛЬОВ

АЛЕКСАНДЪР РОМЕОВ БЛАГОЕВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ПАЧАРЪЗОВ

АЛЕКСАНДЪР ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛОВ

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЗАХАРИЕВА

АНГЕЛИНА ИВАНОВА КАЧЕВА

АНДОН ВИКТОРОВ ДАЧЕВ

АНЕЛИЯ ГАНЧОВА ТАШЕВА

АНЕТА ИВАЙЛОВА БОЯНСКА

АННА ДИМИТРОВА ЗЛАТКОВА

АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ПАНДУРСКА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ТРАЯНОВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

АНТОН ИВАНОВ ТОШЕВ

АНТОН ЙОРДАНОВ ТАШЕВ

АНТОН КРУМОВ ЗЛАТИНОВ

АНТОН ЛЮБОМИРОВ БОЯНСКИ

АНТОН СЕКУЛОВ СТАМЕНОВ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ СТОИМЕНОВ

АСЕН БОРИСОВ ПЕТРОВ

АСЕН ДИМИТРОВ БАЧЕВ

АСЯ ПЕТРОВА ГЕРЕНСКА

АТАНАС ИЛИЕВ ТОШЕВ

АТАНАС ЙОСИФОВ ЧАКАЛСКИ

АТАНАС КИРИЛОВ СТОЙЧЕВ

АТАНАС СПАСОВ МИРЧЕВ

АТАНАС СТОЯНОВ МАРИНКОВ

АТАНАС СТОЯНОВ МУТАВДЖИЙСКИ

АТАНАС ХРИСТОВ БОЯНСКИ

АТАНАСКА ПАВЛОВА ВАКАНИНА

БИСТРА ЛЮБЕНОВА ДЕЯНСКА-ШОПОВА

БЛАГА МИХАЙЛОВА РАКЛЕОВА

БЛАГА РУМЕНОВА ЕЛЕНКОВА

БЛАГОЙ БОЯНОВ ПЕТРЕВСКИ

БЛАГОЙ КИРИЛОВ ЗЛАТЕВ

БОЖИДАР ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

БОЖИДАР ПЕТРОВ ГЕРЕНСКИ

БОЖКО АЛЕКСАНДРОВ БЕРОВ

БОЙЧО ЯНЧЕВ СТОИЛОВ

БОНИМИРА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА

БОРИС МЕТОДИЕВ ВЕСКОВ

БОРИС НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

БОРИСЛАВ АСЕНОВ НИКОЛОВ

БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ЛАЗАРОВ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ РУЖИН

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ЗЛАТЕВ

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ ШОПОВ

БОРИСЛАВ ТОНЧОВ МИЦОВ

БОЯН ИВАНОВ СТАНОЕВ

БОЯН ИЛИЕВ ПЕТРЕВСКИ

ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ СТОИЦОВ

ВАЛЕНТИН ФИЛАТОВ ВАКАНИН

ВАЛЕНТИНА АЛБЕНОВА МИХАЙЛОВА

ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА ИВАНОВА

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА КАПИТАНСКА

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ТОПАЛСКА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ТЕОВА

ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ ЕЛЕНКОВ

ВАЛЕРИ КРУМОВ ХРИСТОВ

ВАЛЕРИ ПАВЛОВ ИЛЧЕВ

ВАЛЕРИИ СТАНИШЕВ ИВАНОВ

ВАНЯ ВЕЛЬОВА ТАШЕВА

ВАСИЛ АНАСТАСОВ АТАНАСОВ

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ БОРИСОВ ШОПОВ

ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТАЧКИ

ВАСИЛ ВЕЛИНОВ ТАШЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ РУЖИН

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ТОШЕВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ АНДРЕЕВ

ВАСИЛ СИМЕОНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

ВАСИЛ СПАСОВ ДИМОВ

ВАСИЛ СТОИЛОВ МИТРЕВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛКА ИЛИЕВА ПЕТРЕВСКА

ВАСИЛКА ПЕНЧОВА ХАНДЖИЙСКА

ВАСКА КИРИЛОВА АРГИРОВА

ВАСКО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ВАСЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

ВЕЛИК ВАЛЕНТИНОВ ВАКАНИН

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПАНДУРСКА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МАРИНКОВА

ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА НАЙДЕНОВА

ВЕНЕТКА СПАСОВА ШОПОВА

ВЕРА МИТКОВА БОЯНСКА

ВЕРГИНИЯ ЙОРДАНОВА ПАНКОВА

ВЕРГИНИЯ ЙОРДАНОВА ПАНЧЕВА

ВЕРКА ДИМИТРОВА КЬОСЕВА

ВЕРОНИКА ЗЛАТКОВА ШОПОВА

ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ПАРАПУНСКА

ВЕСЕЛИН СПИРИДОНОВ РАКЛЕОВ

ВЕСКА ПЕТРАДИНОВА ИВАНОВА

ВИКТОРИЯ АНДОНОВА РУМЕНОВА

ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА МАРИНКОВА

ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА ДАЧЕВА

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА КАПИТАНСКА

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА КАЙМАКАНСКА

ВИТКА НИКОЛОВА ТОПУЗОВА

ВЛАДИМИР АСЕНОВ ПЕТРОВ

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВ АТАНАСОВ

ВЛАДИМИР КИРИЛОВ СТОЙЧЕВ

ВЛАДИМИР РОМЕОВ БЛАГОЕВ

ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТАШЕВ

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ПИЛАРСКА

ГАЛЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ ВЪЧЕВ

ГЕОРГИ АСЕНОВ ГЕРЕНСКИ

ГЕОРГИ БОРИСОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ

ГЕОРГИ ДАМЯНОВ ЛАЗАРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ГОГОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДАЧЕВ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ХАНДЖИЙСКИ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ХАНДЖИЙСКИ

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ВЕЛЕВ

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ СПАСОВ ТАБАЧКИ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАРИНКОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИТРЕВ

ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ КАПИТАНСКИ

ГЕОРГИ ХАРИЗАНОВ КОСТАДИНОВ

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА

ГЕРГАНА КИРИЛОВА ТОТОВА

ГИНКА ЛАЗАРОВА СТОИМЕНОВА

ГЛОРИЯ БЛАГОЕВА БОРИСОВА

ГОРИЦА ВЕСЕЛИНОВА РАКЛЕОВА

ГРОЗДЕНА БРАНКОВА ГЕОРГИЕВА

ГЮРГЕНА КИРИЛОВА РАКЛЕОВА

ДАНИ ЙОРДАНОВ ТОШЕВ

ДАНИЕЛ ИЛИЕВ ДЕЯНСКИ

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЗУЛЯМСКА

ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ИВАНОВА

ДАРИН САШКОВ СТРАХИЛОВ

ДАРИНКА СМИЛЕНОВА ПАНДУРСКА

ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ПАНКОВА

ДИАНА АТАНАСОВА ПЕТАЧКА

ДИМИТРИНА ВАСИЛЕВА АНДРЕЕВА

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА МИТРЕВА

ДИМИТРИНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА ЯНЧЕВА

ДИМИТЪР БОЖКОВ БЕРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ПАНЧЕВ

ДИМИТЪР ЙОСИФОВ СТОЙЧЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ПИЛАРСКИ

ДИМИТЪР ПАВЛОВ ВЪЧЕВ

ДИМИТЪР РАДКОВ ТОПУЗОВ

ДИМИТЪР СТРАХИЛОВ КАПИТАНСКИ

ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ

ДОБРИ ЯНКОВ МИХАЙЛОВ

ДОБРИНКА МЕТОДИЕВА ПАНКОВА

ДОРА КИРИЛОВА РУЖИНА

ЕВГЕНИЯ КОСТОВА БЛАГОЕВА

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА КАПИТАНСКА

ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ТОШЕВА

ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕТАЧКА

ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА АНДРЕЕВА

ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СПАСОВА

ЕЛЕНА НЕОФИТОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА СТОИЦОВА ПАЧАРЪЗОВА

ЕЛЕНКО НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА КАЙМАКАНСКА

ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

ЕЛКА КИТАНОВА ШОПОВА

ЕЛКА ХРИСТОВА БОЯНСКА

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

ЕМИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ЕМИЛИЯ БОРИСЛАВОВА КАЧЕВА

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

ЕФТИМ СЕРАФИМОВ ЗЛАТКОВ

ЖИВКА ВЕЛИНОВА ПЕТАЧКА

ЖИВКА ИЛИЕВА ЗУЛЯМСКА

ЖИВКА НИКОЛОВА СТАМЕНОВА

ЖИВКО КРУМОВ ЗЛАТИНОВ

ЖУЛИЕТА АСЕНОВА БОЯНСКА

ЗАПРЕНА АЛЕКСАНДРОВА ГОВЕДАРСКА

ЗДРАВКО ИВАНОВ ГОГОВ

ЗДРАВКО СТОЯНОВ ИЛИЕВ

ЗЛАТКА СПИРИДОНОВА ТАШЕВА

ЗЛАТКО МЕТОДИЕВ ШОПОВ

ЗОЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

ИВАЙЛО СПАСОВ СПАСОВ

ИВАН АТАНАСОВ МАРИНКОВ

ИВАН ГАВРИЛОВ ЗУЛЯМСКИ

ИВАН ЕЛЕНЧОВ ТРЕНОВ

ИВАН ИВАНОВ КАПИТАНСКИ

ИВАН ИЛИЕВ КАЙМАКАНСКИ

ИВАН ЙОРДАНОВ ТОШЕВ

ИВАН КИРИЛОВ ПАНКОВ

ИВАН ЛЮБЕНОВ КАПИТАНСКИ

ИВАН НИКОЛОВ ЗУЛЯМСКИ

ИВАН СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ИВАН СЛАВЕВ ЕЛЕНКОВ

ИВАН ТОМАНОВ ТЕОВ

ИВАНА ИЛИАНОВА ТЕОВА

ИВАНА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА

ИВАНКА БОГДАНОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ИЛИЕВА РАВНАЧКА

ИВАНКА ИЛИЕВА ТЕОВА

ИЛИАН ИВАНОВ ТЕОВ

ИЛИАН ЙОРДАНОВ ТАШЕВ

ИЛИАНА ВАСИЛЕВА ЗУЛЯМСКА

ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

ИЛИАНА ЛЮБЕНОВА МАРИНКОВА

ИЛИНКА АТАНАСОВА ВОДЕНИЧАРСКА

ИЛИНКА ЕФТИМОВА МАРИНКОВА

ИЛИЯ АЛБЕНОВ МИХАЙЛОВ

ИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВ ДЕЯНСКИ

ИЛИЯ БОРИСОВ ЛАЗАРОВ

ИЛИЯ ЙОРДАНОВ ТОШЕВ

ИЛИЯ СЛАВЕВ РАВНАЧКИ

ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИЛИЯН КИРИЛОВ ШОПОВ

ИЛИЯН СЛАВЧОВ МИЧЕВ

ИЛИЯНА ИВАНОВА ПАНКОВА

ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА БАЧЕВА

ИРЕНА МИЦЕВСКА

ИРИНА БОЙКОВА НИКОЛОВА

ИРИНА СТРАХИЛОВА МИХАЙЛОВА

ЙОАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ

ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ЙОВКО ПАВЛОВ ТОТОВ

ЙОРДАН БОРИСЛАВОВ РУЖИН

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ТОШЕВ

ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ БЕЛЬОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДАЧЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПАНКОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ТАШЕВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ ПАНЧЕВ

ЙОРДАН ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ЙОРДАН СПИРИНДОНОВ ПАНДУРСКИ

ЙОРДАН СТОЯНОВ ТОШЕВ

ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА АТАНАСОВА

ЙОРДАНКА ВАЛЕНТИНОВА ВОДЕНИЧАРСКА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ДЕЯНСКА

ЙОРДАНКА ПАНТАЛЕЕВА ЕЛЕНКОВА

ЙОСИФ МЕТОДИЕВ ПЕТАЧКИ

ЙОСИФ ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

КАДИФКА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА

КАЛИНКА ЛАЗАРОВА МАРКОВА

КАРОЛИНА СТЕФАНОВА МАРИНКОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КАТЯ ПАВЛОВА ВЪЧЕВА

КАТЯ СТОЯНОВА ДИМОВА

КИРИЛ АТАНАСОВ СТОЙЧЕВ

КИРИЛ БОГДАНОВ ХРИСТОВ

КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ

КИРИЛ ЖИВКОВ КЬОСЕВ

КИРИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

КИРИЛ ИВАНОВ ДОБРИНСКИ

КИРИЛ ИВАНОВ ПАНКОВ

КИРИЛ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

КИРИЛ ЛАЗАРОВ ТРАЯНОВ

КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ РАКЛЕОВ

КИРИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛОВ

КИРИЛКА АНДРЕЕВА ИЛЧОВА

КОСТАДИН БОРИСОВ ЛАЗАРОВ

КРАСЕН БОРИСЛАВОВ КАЧЕВ

КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ РАКЛЕОВ

КРАСИМИР ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕТАЧКИ

КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИРА ИЛИЯНОВА КИРИЛОВА

КРИСТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КЬОСЕВА

КРИСТИНА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

КРИСТИНА СПАСОВА КОЕН

КРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

ЛАЗАР СЛАВЧОВ ХАНДЖИЙСКИ

ЛАТИНКА ДАМЯНОВА РАВНАЧКА

ЛАТИНКА СТОЙНЕВА ИВАНОВА

ЛИДИЯ ПЕТРОВА МАРИНКОВА

ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

ЛИЛЯНА СТЕФАНОВА ПЕТАЧКА

ЛОЗА ИВАНОВА ГЕРИНСКА

ЛЪЧЕЗАР ЙОСИФОВ ПЕТАЧКИ

ЛЪЧЕЗАР КИРИЛОВ ТРАЯНОВ

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

ЛЮБЕН НИКОЛОВ ВЪЧЕВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ РАКЛЕОВ

ЛЮДМИЛ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

МАГДА ЛАЗАРОВА ТОШЕВА

МАКЕДОНКА СТАМЕНОВА ЯКЕТОВА

МАКСИМ КИРИЛОВ САМАРДЖИЙСКИ

МАЛИН ТОДОРОВ ДОМОЗЕТСКИ

МАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНКОВА

МАРГАРИТА АТАНАСОВА МИЛЕНКОВА

МАРГАРИТА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ХАНДЖИЙСКА

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА САНДЪКЧИЕВА

МАРИАНА СТЕФАНОВА ТОШЕВА

МАРИНА ГОШЕВА МИРЧЕВА

МАРИНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

МАРИО АТАНАСОВ СТОЯНОВ

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗУЛЯМСКА

МАРИЯ КРУМОВА ПЕТАЧКА

МАРИЯ НИКОЛОВА ИЛЧЕВА

МАРИЯ ПЕТРОВА БОЯНСКА

МАРИЯ СИМЕОНОВА БОЯНСКА

МАРИЯ СЛАВЧОВА ГОГОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА МАРИНКОВА

МАРИЯНА НИКОЛАЕВА ВАКАНИНА

МАРКО СТОЙНЕВ ТАБАЧКИ

МАРТИН АТАНАСОВ МУТАВДЖИЙСКИ

МАРТИН ВАСИЛЕВ ТОШЕВ

МАРТИН ИВАНОВ КАПИТАНСКИ

МАЯ ЛАЗАРОВА ИВАНОВА

МАЯ ЛЮБЕНОВА КАПИТАНСКА

МЕТОДИ СЛАВЕВ ЕЛЕНКОВ

МЕТОДИ ХРИСТОВ БОЯНСКИ

МИГЛЕНА ЗАНКОВА АТАНАСОВА

МИГЛЕНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА

МИЛА БОРИСЛАВОВА РУЖИНА

МИЛЕНА ДЕ ЛА ФУЕНТЕ МЕХАНДЖИЙСКА

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

МИРОСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ ПЕТАЧКИ

МИРОСЛАВА ДИМИТРОВА БАЧЕВА

МИТРА БЛАГОЕВА ЗЛАТЕВА

МИХАЕЛА МИХАИЛОВА ПИЛАРСКА

МИХАИЛ ДИМИТРОВ ПИЛАРСКИ

МОНИКА ПЕТРОВА МАРИНКОВА

НАДЕЖДА ЛАЗАРОВА ХАНДЖИЙСКА

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ЧЕЛОПСКА

НАДКА ИЛИЕВА РАКЛЕОВА

НАТАЛИЯ АНДРЕЕВА ВАСИЛЕВА

НЕВЕНА ТОНЧЕВА ХРИСТОВА

НИКОЛ ДАВИДКОВА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛАЙ БОГДАНОВ ХРИСТОВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ ВЕСКОВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ НЕДЕЛЧЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЗУЛЯМСКИ

НИКОЛАЙ МАРКОВ ВАЛЕОВ

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ИЛЧЕВ

НИКОЛАЙ СПАСОВ ДИМОВ

НИНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

НОРКА ЯНЕВА БЕРОВА

ОЛЯ ИВАНОВА ФИЛАТОВА

ПАВЕЛ ИВАНОВ МИЛЕНКОВ

ПАВЕЛ НИКОЛОВ ИЛЧЕВ

ПАВЛИНА КРУМОВА НАЙДЕНОВА

ПАВЛИНА РУМЕНОВА ДИМОВА

ПЕТРАНКА СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

ПЕТЪР АСЕНОВ ГЕРЕНСКИ

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТАЧКИ

ПЕТЪР ЗЛАТКОВ ШОПОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР КИРИЛОВ КЬОСЕВ

ПЕТЪР МЕТОДИЕВ СТОИЦОВ

ПЕТЪР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЗЛАТКОВ

РАДКА ДИМИТРОВА НЕДЕЛЧЕВА

РАДКА КРУМОВА ГОГОВА

РАДОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ

РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА ВОДЕНИЧАРСКА

РАЙКА ВИКТОРОВА ДАЧЕВА

РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

РЕНИ МУСТАФОВА ДИМИТРОВА

РОЗА СМИЛЕНОВА ЛАЗАРОВА

РОМЕО ЙОСИФОВ БЛАГОЕВ

РОСЕН АЛБЕНОВ МИХАЙЛОВ

РОСИЦА ДИМИТРОВА ТОПАЛСКА

РОСИЦА МАЛИНОВА МУТАВДЖИЙСКА

РОСИЦА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА

РУМЕН АЛБЕНОВ МИХАЙЛОВ

РУМЕН ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ РУМЕНОВ

РУМЕН ПАВЛОВ ПАНДУРСКИ

РУМЯНА ДИМИТРОВА КАПИТАНСКА

САВИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ВОДЕНИЧАРСКА

СВЕТЛА КОСТАДИНОВА ВАЛЕОВА

СВЕТЛАНА ЕВТИМОВА БЕЛЬОВА

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА МИЛЕНКОВА

СВЕТОЗАР ВАСИЛЕВ ЯНЕВ

СВЕТОСЛАВА БЛАГОЕВА АТАНАСОВА

СВЕТОСЛАВА СПАСОВА СТОЙЧЕВА

СЕДЕФ ВАЛЕНТИНОВ ДЖЕЛЯЗКОВ

СЕРАФИМКА САНДЕВА ТАШОВА

СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА СТОЙЧЕВА

СИЛВИЯ ИЛИЕВА КАПИТАНСКА

СИМЕОН АЛЕКСАНДРОВ БОЯНСКИ

СИМЕОН БОРИСОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

СИМЕОН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

СИМОНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

СЛАВЕЙКО ИЛИЕВ РАВНАЧКИ

СЛАВИ ЛАЗАРОВ ХАНДЖИЙСКИ

СЛАВИНА МЕТОДИЕВА ЕЛЕНКОВА

СЛАВКА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА

СЛАВКА ЗАНКОВА ХРИСТОВА

СЛАВЧО ДИМИТРОВ МИЧЕВ

СМИЛЕН КИРИЛОВ ВОДЕНИЧАРСКИ

СНЕЖАНА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

СНЕЖАНА СЛАВЧОВА ЯНОВСКА

СОФИЯ ВАЛЕРИЕВА КУЗМАНОВА

СОФКА АТАНАСОВА БАЧЕВА

СПАС ВАСИЛЕВ ДИМОВ

СПАС ВАСИЛЕВ СПАСОВ

СПАС ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

СПАС ЗАПРЯНОВ ТАБАЧКИ

СПАС КИРИЛОВ МИРЧЕВ

СПАСКА ЗДРАВКОВА НИКОЛОВА

СПАСКА СОТИРОВА ПАНДУРСКА

СПАСКА ЯНЧЕВА ПЕТАЧКА

СПАСУНА ВАНГЕЛОВА ТОПАЛСКА

СПАСУНА СМИЛЕНОВА ПАНЧЕВА

СТАНИСЛАВ КОСТАДИНОВ ЛАЗАРОВ

СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

СТАНКИЯ ЙОРДАНОВА РУЖИНСКА

СТАНКО КРУМОВ ЗЛАТИНОВ

СТАНКО ХРИСТОВ БОЯНСКИ

СТЕФАН АТАНАСОВ МАРИНКОВ

СТЕФАНИ АЛЕКСАНДРОВА ТАШЕВА

СТЕФАНИ ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА

СТЕФАНКА АНДРЕЕВА ДАЧЕВА

СТЕФКА БОРИСОВА МИЦОВА

СТЕФКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

СТЕФКА ЗАПРЯНОВА СТОЙЧЕВА

СТЕФКА СТОЙЧЕВА ПИЛАРСКА

СТЕФКА СТОЯТЕЛОВА НЕГРЕВСКА

СТОИЛ ЙОРДАНОВ МИТРЕВ

СТОЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

СТОЙНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

СТОЯН АТАНАСОВ МАРИНКОВ

СТОЯН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТАЧКИ

СТОЯН ДИМИТРОВ ДЕСПОДОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ ТОШЕВ

СТОЯНКА БЛАГОВА МАРКОВА

СТОЯНКА БОЖКОВА БЕРОВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА

СТОЯНКА ФИЛИПОВА ВАСИЛЕВА

СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНСКИ

СТРАХИЛ РАДЕВ СТОЯНОВ

ТАНЯ АНТОНОВА СТАМЕНОВА

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА СТОИЛОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА ПАНДУРСКА

ТАНЯ ИЛИЕВА ШОПОВА

ТАНЯ СИМЕОНОВА ДЕ ЛА ФУЕНТЕ ПАСКУАЛ

ТАТЯНА ВИКТОРОВНА ТАШЕВА

ТАТЯНА ЗЛАТКОВА ПАЧАРЪЗОВА

ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА ТОШЕВА

ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТЕВА

ТОШЕ РИСТОВСКИ

ФИЛАТ АЛЕКСАНДРОВ ФИЛАТОВ

ФИЛКА ЗАНКОВА СТОЯНОВА

ХАРИЗАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА ГОВЕДАРСКА

ХРИСТИНА СЕКУЛОВА РУЖИНА

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ ЕЛЕНКОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ХРИСТО ИЛИЕВ ИВАНОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ЕЛЕНКОВ

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТАНА АЛЕКСАНДРОВА ДЕСПОДОВА

ЦВЕТАНКА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА

ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА СПАСОВА

ЦВЕТАНКА МИЛЧОВА МАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ВАКАНИНА

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА МИТРЕВА

ЮЛИАН СТОЯНОВ МИТРЕВ

ЯНКА БОЖИДАРОВА НАЙДЕНОВА

ЯНКА ДИМЧОВА ТОШЕВА

ЯНКА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА

ЯНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

ЯНКА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА

ЯНКА ПЕТРОВА ПАНЧЕВА

ЯНКА СТОЙНЕВА ПЕТАЧКА

ЯНЧО СТОИЛОВ ЯНЧЕВ