Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Местни избори 2023г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 020

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 020

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ

КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 020

Адрес на избирателната секция: С.МЕЧКУЛ

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

----------------------------------------------------

БОЖИН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИЛЧОВ

ГАНА ТОМАНОВА ЛАЗАРОВА

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СИМОВ

ИСКРА АСЕНОВА РУСИНКОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛЧОВА

МИТРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

НАДЕЖДА ПРОКОПОВА МИЛЕВА

РАЙНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

СНЕЖАНКА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА

ХРИСТО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА ИЛЧОВА