Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Местни избори 2023г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРУПНИК Училище "Св. Св. Кирил и Методий" СЕКЦИЯ № 017

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРУПНИК Училище "Св. Св. Кирил и Методий" СЕКЦИЯ № 017

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КРУПНИК

Училище "Св. Св. Кирил и Методий" СЕКЦИЯ № 017

Адрес на избирателната секция: с. Крупник

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

----------------------------------------------------

АЛБЕНА СИМЕОНОВА ТАШКОВА

АЛБЕНА СТАНКЕВА КОРДЕВА

АЛЕКС АЛЕКСЕЕВ ЗАХАРИЕВ

АЛЕКС КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ

АЛЕКСАНДРА АЛЬОШЕВА НИКОЛОВА

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ КЮПОВ

АЛЕКСАНДЪР БОЙКОВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ВАКАНИН

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ РОДОВ

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ВАКАНИН

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ КЪЛБОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КОВАЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ НИКОЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТОПАЛСКИ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТОШЕВ

АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ СТОЙНЕВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ РАВНАЧКИ

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧОВ ТЕОВ

АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ МИЧКОВ

АЛЕКСАНДЪР ФИЛАТОВ ФИЛАТОВ

АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ АТАНАСОВ

АЛЕКСЕЙ СВЕТОСЛАВОВ ЗАХАРИЕВ

АЛЬОША ТРАЙКОВ НАЙДЕНОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ КИРИЛОВ МАРИНКОВ

АНГЕЛ МЕТОДИЕВ ЗЛАТИНОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

АНГЕЛ ХРИСТОВ КОРДЕВ

АНДРЕЙ КРУМОВ КЪЛБОВ

АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА

АНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА

АНКА ИЛИЕВА КЮПОВА

АННА ГЕОРГИЕВА ВАСЕВА

АННА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

АННА КИРИЛОВА ТОПАЛСКА

АННА СТОЯНОВА КУВЕТОВА

АННА ТЕОФИЛОВА ЧАКЪРОВА

АННА-МАРИЯ СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

АНТОАНЕТА САШОВА НИКОЛОВА

АНТОН ВЕЛИЧКОВ ТЕОВ

АНТОН КОНСТАНТИНОВ АНТОНОВ

АНТОНИО АЛЕКСАНДРОВ ТОШЕВ

АНТОНИО БЛАГОЕВ ИВАНОВ

АНТОНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

АНТОНИЯ АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА

АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ТОШЕВА

АСЕН КОСТАДИНОВ СТОИЦОВ

АСЕН МАРИОВ АСЕНОВ

АСЕН ЯВОРОВ РАКИТИН

АСЕНИЯ СЛАВЧОВА МИХАЙЛОВА

АСЯ ПЕТРОВА НОВАКОВА

АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ИВАНОВ БЕДЖОВ

АТАНАС ТИХАНОВ ВЕЛИЧКОВ

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА БИКОВА

БЛАГОВЕСКА КИРИЛОВА ЛАЗАРОВА

БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ ФИЛИПОВ

БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ФИЛАТОВ

БЛАГОВЕСТА МАРИОВА ВЕГНЕР

БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ ЛАЗАРОВ

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИЧКОВ

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ЗАПЧЕВ

БЛАГОЙ ЙОРДАНОВ ЛАЗАРОВ

БЛАГОЙ ПЕТРОВ РУЖИНСКИ

БЛАГОЙ СИМЕОНОВ ГЕРАСИМОВ

БЛАГОЙ ЯНЧОВ ФИЛАТОВ

БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ТЕОВ

БОЖИДАР МИРЧОВ БОЮКЛИЙСКИ

БОЖИЯ АСЕНОВА КЮПОВА

БОЙКА СТЕФАНОВА ЗЛАТИНОВА

БОЙКО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

БОЙКО АТАНАСОВ КИДИКОВ

БОРИСЛАВ МЕТОДИЕВ ЗЛАТИНОВ

БОРИСЛАВ НАКОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВА ПЕТРОВА ВОЙНОВА

БОЯН СТЕФАНОВ КИПРОВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ВАЛЕНТИН НЕСТОРОВ ШОПОВ

ВАЛЕНТИН СПАСОВ КЪЛБОВ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ТОПАЛСКИ

ВАНГЕЛ АНГЕЛОВ ВАНГЕЛОВ

ВАНЯ ПЕТРОВА КЪЧЕВА

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ЯНЧЕВ ЗУЛЯМСКИ

ВАСИЛКА КОСТАДИНОВА ВАНГЕЛОВА

ВАСИЛКА СТОЙНЕВА БЕДЖОВА

ВАСКО АЛЕКСАНДРОВ ВЕСКОВ

ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ

ВЕЛИЧКА ВЕНЦИСЛАВОВА ВАЛЕОВА

ВЕЛИЧКО АНТОНОВ ТЕОВ

ВЕЛИЧКО СЛАВЧОВ ТЕОВ

ВЕНЕРА СМИЛЕНОВА ЗАПЧЕВА

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ДРАМЧЕВА

ВЕНЕТА ИЧЕВА ФИЛАТОВА

ВЕНЕТА СИМЕОНОВА ШОПОВА

ВЕНЕТА СТОЙНЕВА КЪЛБОВА

ВЕНЕТКА ИЛИЕВА ТЕОВА

ВЕНКО КИРИЛОВ ДИМАНАЧКИ

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ФИЛАТОВ

ВЕНЦИСЛАВ СТЕФАНОВ ВАЛЕОВ

ВЕРОНИКА БОРИСОВА ЙОРДАНОВА

ВЕРОНИКА ЛЮБОМИРОВА ТАБАЧКА

ВЕРОНИКА СПАСОВА ДАФКОВА

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА МАНЧЕВА

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА РАВНАЧКА

ВЕСЕЛИНА БОРИСЛАВОВА ДИМОВА

ВЕСЕЛКА АСЕНОВА ЯВОРОВА

ВЕСКА ДИМИТРОВА ВАЛЕОВА

ВЕСКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВИДА СОТИРОВА ИВАНОВА

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ ФИЛАТОВ

ВИКТОР ЕВГЕНИЕВ МАНЧЕВ

ВИКТОР ИВАЙЛОВ ТАШКОВ

ВИКТОРИЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ВИЛИ ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА

ВИЛИ СТОИЛОВА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МИЧКОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА КИРИЛОВА ШУШОРОВА

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА ПАРУЛСКА

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ПИГОВ

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ МАЙНХАРД

ГАЛИНКА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА-СТОЙЧЕВА

ГЕНКА МИХАЙЛОВА АРГИРОВА

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ВЕЛИЧКОВ

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ МАШЕВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ЙОРДАНОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ

ГЕОРГИ ВИКТОРОВ ФИЛАТОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОШЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КАРАИВАНСКИ

ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЙНЕВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПАРАУЛСКИ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИРКОВ ТОШЕВ

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НЕОФИТОВ ТЕОВ

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ КЬОСЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИНЕВ

ГЕРГАНА БОЙКОВА ВОЙНОВА

ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ДИМИТРОВА

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КЪРЦЕЛСКА

ГЕРГАНА ИЛИЕВА ВЕЛИЧКОВА

ГЕРГАНА САШОВА БИКОВА

ГЕРГАНА СТОЙМИРОВА ДИМИТРОВА

ГОРИЦА ГЕОРГИЕВА КЬОСЕВА

ГОРИЦА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ГРОЗДЕНКА ЯНЧОВА ФИЛАТОВА

ГЪЛАБИНА ПЕТРОВА ТРАЯНОВА

ГЮРГЕНА ПЕТРОВА ТОПАЛСКА

ДАНИЕЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

ДАНИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА БЛАГОВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА

ДАНИЕЛА КИРИЛОВА МИЛАЙКОВА

ДАРИНА РУМЕНОВА ЛАЗАРОВА

ДАРИНКА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА

ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ДЕНИС ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ДЕНИЦА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

ДЕНЧО РОСЕНОВ ДЕНЕВ

ДЕСИСЛАВА АНТОНОВА ТЕРЗИЙСКА

ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА ВЕЛКОВА

ДЕСИСЛАВА МИРЧОВА БОЮКЛИЙСКА

ДЕТЕЛИНА АТАНАСОВА КЮПОВА

ДЖЕНИФЪР КРАСИМИРОВА МЕТОДИЕВА

ДЖУЛИЯ ЙОРДАНОВА ЗАПЧЕВА

ДИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИДА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА

ДИМИТРИНА ВЕЛИКОВА КЪЛБОВА

ДИМИТРИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВАЛЕОВА

ДИМИТРИНА КИРИЛОВА ТОШЕВА

ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ГОГОВА

ДИМИТРИНА НАКОВА БОРИСОВА

ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА

ДИМИТРИНА СТАМЕНОВА НОВАКОВА

ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА СПАСОВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА НОВАКОВА

ДИМИТРИНКА ГЕРГОВА ПАВЛОВА

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ТОШЕВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР АСЕНОВ ВЛАДИМИРОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ БИКОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ЧАКАЛСКИ

ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ МУТАВДЖИЙСКИ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ КЪРЦЕЛСКИ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВАКАНИН

ДИЯН ТРАЙКОВ РАНГЕЛОВ

ДОБРИ МЕТОДИЕВ РАВНАЧКИ

ДОБРИНА БОРИСОВА КЮПОВА

ДОБРИНА ПЕТРОВА ГРЪНЧАРОВА

ДОБРИНКА ПЕТРОВА СТОИЛОВА

ДОБРИНКА ХРИСТОВА ЗЛАТИНОВА

ДОБРИНКА ЯНЕВА КЮПОВА

ДОБРОМИР ВАЛЕРИЕВ КЮПОВ

ДРАГОМИР ХРИСТОВ ПЕТЛИЧКИ

ЕВА СПАСОВА ГОГОВА

ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ МАНЧЕВ

ЕВГЕНИ МАРИОВ ЛАЗАРОВ

ЕВГЕНИ РУСЕНОВ ИЛИЕВ

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

ЕВДОКИЯ ЙОРДАНОВА КИРОВА

ЕВЕЛИНА АТАНАСОВА ШОПОВА

ЕВЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ФИЛАТОВА

ЕВЕЛИНА МИЛЧЕВА ВЕЛКОВА

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА КЪЛБОВА

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА СУЧЕВА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

ЕЛЕНА БОРИСОВА ТАШКОВА

ЕЛЕНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНКО ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

ЕЛИН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЕЛИСАВЕТА АНГЕЛОВА ДЕЛИОВА

ЕЛКА ХРИСТОВА СТОЙНЕВА

ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВАКАНИН

ЕМИЛ АСЕНОВ БЛАГОВ

ЕМИЛ ВЕНКОВ ДИМАНАЧКИ

ЕМИЛ ИЧКОВ ФИЛАТОВ

ЕМИЛ КИРИЛОВ МАРИНКОВ

ЕМИЛ КРУМОВ КЪЛБОВ

ЕМИЛИАН ЯВОРОВ РАКИТИН

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА РАКИТИНА

ЕМИЛИЯ НЕСТОРОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ РАЙЧОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ ФИЛЧОВА КОСОВА

ЖАНА ЛЮБЕНОВА АСЕНОВА

ЖАНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

ЖИВКА ПЕТРОВА ЛАЧЕВА

ЖУЛИЕТА КИРИЛОВА ЧИФЛИГАРСКА

ЗАПРЕН МАРКОВ ДЕЛИОВ

ЗАПРЯНА ЙОСИФОВА МИЧКОВА

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

ЗЛАТКА ИВАНОВА ТОПАЛСКА

ЗЛАТКО ИВАНОВ ГОГОВ

ЗОРКА НИКОЛОВА МИЛАЙКОВА

ИВА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО ЗЛАТКОВ ГОГОВ

ИВАЙЛО ИЛИЕВ НИКОЛОВ

ИВАЙЛО КИРИЛОВ ТАШКОВ

ИВАН АТАНАСОВ БЕДЖОВ

ИВАН БОРИСОВ РАВНАЧКИ

ИВАН ВАЛЕРИЕВ КЮПОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАКАНИН

ИВАН ГЕОРГИЕВ КЬОСЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ НОВАКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ТАСЕВ

ИВАН ДАМЯНОВ САМАРДЖИЙСКИ

ИВАН ИЛИЕВ ШУШАРОВ

ИВАН КИРИЛОВ БОГДАНОВ

ИВАН КИРИЛОВ ПОПОВ

ИВАН ЛЮБОМИРОВ РАКЛЕОВ

ИВАН МЕТОДИЕВ МУТАВДЖИЙСКИ

ИВАН МИЛАНОВ КЪЛБОВ

ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ИВАН САШОВ БИКОВ

ИВАН СВЕТОСЛАВОВ ЗАХАРИЕВ

ИВАН СТОЯНОВ ТОПАЛСКИ

ИВАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

ИВАНКА АРГИЛОВА КЪРЦЕЛСКА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

ИВАНКА СИМЕОНОВА ЧАКАЛСКА

ИВЕТА МЕТОДИЕВА ФИЛАТОВА

ИЛИАН ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

ИЛИАН ЙОРДАНОВ КЪЛБОВ

ИЛИАН МАРКОВ ДЕЛИОВ

ИЛИАНА ДИМИТРОВА ВАКАНИНА-ЧУЧУКОВА

ИЛИАНА ЙОРДАНОВА КЪЧЕВА

ИЛИАНА СПАСОВА ПОПОВА

ИЛИНКА АРИЗАНОВА РАВНАЧКА

ИЛИНКА БОРИСОВА КОВАЧКА

ИЛИНКА РАДОИЦОВА ПОПОВА

ИЛИЯ НИКОЛОВ КЪЛБОВ

ИЛИЯ СТЕФАНОВ МИЛАЙКОВ

ИЛИЯ СТОЯНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ИЛИЯН ЯНКОВ НОВАКОВ

ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ЗУЛЯМСКА

ИЛКО ЙОРДАНОВ НОВАКОВ

ИРЕНА ИВАНОВА ВАКАНИНА

ЙОАНА ЙОРДАНОВА ВАКАНИНА

ЙОАНА КРАСЕНОВА КАЧЕВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ АНДРЕЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПАРУЛСКИ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ВЕЛЕВ

ЙОРДАН ИЛИЕВ НОВАКОВ

ЙОРДАН КИРИЛОВ ДРАМЧЕВ

ЙОРДАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ВАКАНИН

ЙОРДАНА ГЕОРГИЕВА БЛАГОВА

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА КАРАИВАНСКА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЧАКАЛСКА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА РАВНАЧКА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ТОШЕВА

ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ТОШЕВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ФИЛАТОВА

ЙОСИФ КИРИЛОВ ЧАКАЛСКИ

ЙОСИФ МИХАЙЛОВ КЮПОВ

ЙОСИФ ОГНЯНОВ АЙДОВ

КАМЕЛИЯ РАЙЧЕВА АЙДОВА

КАНТА ИВАНОВА СТАНИШЕВА

КАНТЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КЪЛБОВА

КАТА КОСТАДИНОВА КЪЛБОВА

КАТЕРИНА ИЛИЕВА МИЛАЙКОВА

КАТЕРИНА СТОЯНОВА ДОНЕВА

КАТИНА ДАМЯНОВА СТАНКОВА

КАТИНА КРУМОВА СЕРАФИМОВА

КАТИНА ПЕТРОВА РАВНАЧКА

КАТЯ МЕТОДИЕВА АЙДОВА

КАТЯ ПЛАМЕНОВА ЗЛАТКОВА

КИРИЛ ВОЛОДИЕВ ТОДОРОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ РАВНАЧКИ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ДАВЧЕВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ МИЛАЙКОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ТОШЕВ

КИРИЛ ИВАНОВ ПОПОВ

КИРИЛ ИВАНОВ ЧИФЛИГАРОВ

КИРИЛ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ КУБРАТОВ БИКОВ

КИРИЛ МЕТОДИЕВ УСАИНСКИ

КИРИЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

КИРИЛ ПЕТРОВ КЪЧОВ

КИРИЛ СИМЕОНОВ КОСОВ

КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ТАСЕВА

КОНСТАНТИН АНТОНОВ ПЕТРОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ

КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ВАКАНИН

КРАСИМИР ИВАНОВ САМАРДЖИЙСКИ

КРАСИМИР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

КРАСИМИР КИРИЛОВ МИЧКОВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР СЛАВЕВ ЧУЧУКОВ

КРАСИМИРА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

КРАСИМИРА СЕРГЕЕВА РАШКОВА

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА МИЛАЙКОВА

КРИСТИНА АСЕНОВА АЙДОВА

КРИСТИНА ДИМИТРОВА ТЕОВА

КРИСТИНА ИВАНОВА ЗАХАРИЕВА

КРИСТИНА ИВАНОВА КРУМОВА

КРИСТИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ВЕЛИЧКОВА

КРИСТИЯН АСЕНОВ РАКИТИН

КРУМ НИКОЛАЕВ ВЕЛИЧКОВ

КРЪСТАНА ИВАНОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ЗАПРОВ

ЛАЗАР КИРИЛОВ ЛАЗАРОВ

ЛАЗАР МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ

ЛАЗАР НИКОЛОВ ТАШКОВ

ЛАЗАР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ЛЕФТЕРА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА

ЛИЛИЯ ВАСКОВА ВЕСКОВА-ЛАЗАРОВА

ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ЛИЛИЯ ИВАНОВА НОВАКОВА

ЛИЛЯНА АСЕНОВА АТАНАСОВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСОВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА БЕДЖОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ТЕРЗИЙСКА

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДИНЕВА

ЛИМОНКА БОРИСЛАВОВА ИВАНОВА

ЛИСАВКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ЛОЗЕНА ГАВРИЛОВА КОСОВА

ЛОЗЕНА НИКОЛОВА ТАШКОВА

ЛЮБА ИЛИЕВА АРГИРОВА

ЛЮБА ИЛИЕВА БИКОВА

ЛЮБЕН АСЕНОВ БЛАГОВ

ЛЮБЕН БЛАГОЕВ СТАНКОВ

ЛЮБЕН МЕТОДИЕВ МУТАВДЖИЙСКИ

ЛЮБЕН НИКОЛОВ КОВАЧЕВ

ЛЮБЕН СТОИЦОВ РАВНАЧКИ

ЛЮБКА ХРИСТОВА ИЛЬОВА

ЛЮБОМИР ЛЮБЧОВ ЦОНЕВ

ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ ЗЛАТИНОВ

ЛЮДМИЛ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ

МАГДА СИМЕОНОВА ПОПОВА

МАГДАЛЕНА ПИЛИПОВИЧ

МАКЕДОНКА БОЯНОВА МАШЕВА

МАРИАНА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

МАРИАНА САШОВА ПОПОВА

МАРИЕТА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

МАРИЕТА ИВАНОВА ТОШЕВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ МАНОИЛОВ

МАРИО АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ

МАРИЯ АНГЕЛОВА КОРДЕВА

МАРИЯ ВАНГЕЛОВА ПАРАУЛСКА

МАРИЯ ГАНЧОВА БИКОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАРАПУНСКА

МАРИЯ ДЕСПОДОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ ДОБРИНОВА ПИЛЕВА-КЪЛБОВА

МАРИЯ ИВАНОВА РАВНАЧКА

МАРИЯ КИРИЛОВА ЧАКАЛСКА

МАРИЯ КРУМОВА МАНЧЕВА

МАРИЯ МЕТОДИЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯ МИЛАНОВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯ НИКОЛОВА РОДОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ЦВЕТАНОВА

МАРИЯ ОГНЯНОВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ РУМЕНОВА ДАВЧЕВА

МАРИЯ СЛАВЧОВА ФИЛАТОВА

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ПАНАЙОТОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА КЬОСЕВА

МАРТИН АЛЕКСЕЕВ ЗАХАРИЕВ

МАРТИН ЕМИЛОВ ВАКАНИН

МАРТИН МИЛЧЕВ ВЕЛКОВ

МАРТИН МОМЧИЛОВ ЛАЗАРОВ

МАРТИНА МЕТОДИЕВА ФИЛАТОВА-ИВАНОВА

МАЯ АНГЕЛОВА ТАБАЧКА

МЕТОДИ АНГЕЛОВ ЗЛАТИНОВ

МЕТОДИ ДОБРЕВ РАВНАЧКИ

МЕТОДИ НАЙДЕНОВ БОНЕВ

МЕТОДИ НИКОЛАЕВ РАШКОВ

МЕТОДИ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

МЕТОДИ ЯНЧЕВ ФИЛАТОВ

МИГЛЕНА ВАНЧОВА СТОЙНОВА

МИГЛЕНА ЧИМЕВА ДИМИТРОВА

МИЛАН АНГЕЛОВ ТАШКОВ

МИЛАН НИКОЛОВ ТАШКОВ

МИЛЕН ЕМИЛОВ ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА СТАВРЕВА

МИЛКА БОРИСОВА ГОГОВЧЕВА

МИЛКА ЛАЗАРОВА СТОИЧКОВА

МИЛЧО БЛАГОЕВ АРГИРОВ

МИЛЧО СТЕФАНОВ ВЕЛКОВ

МИРКО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

МИРОПА СТОЙМИРОВА БУЮКЛИЙСКА

МИРОПА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БЕДЖОВ

МИРОСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ИЛИЕВ

МИРОСЛАВА МАКСИМОВА ЗУЛЯМСКА

МИХАИЛ СЛАВЧОВ ФИЛАТОВ

МОМЧИЛ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

МОМЧИЛ СТРАХИЛОВ ЛАЗАРОВ

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА МАШЕВА

НАДЕЖДА БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЕЖДА МИЛЧОВА ЛАЧЕВА

НАДЕЖДА МИТКОВА ДИМОВА

НАДЕЖДА ТОДОРОВА РАВНАЧКА

НЕВЕНА КИРИЛОВА ТЕОВА

НЕВЕНА СТОИМЕНОВА ВЛАДИМИРОВА

НЕДЯЛКО СТЕФАНОВ ЗЛАТКОВ

НЕСТОР БОРИСОВ ШОПОВ

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ КРУМОВ ВЕЛИЧКОВ

НИКОЛАЙ МИЛАНОВ ТАШКОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ОГНЯН БОРИСОВ ДИМАНАЧКИ

ОГНЯН ЙОСИФОВ АЙДОВ

ОЛГА ЛЮБЕНОВА ЦОНЕВА

ПАВЛИНА ВЛАДИМИРОВА ТАСЕВА

ПАВЛИНА ГАНЧОВА ГРОЗДАНОВА

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ФИЛАТОВА

ПЕТРАНА АЛЕКСАНДРОВА ЛАЗАРОВА

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ РАВНАЧКИ

ПЕТЪР АСЕНОВ НОВАКОВ

ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАКАНИН

ПЕТЪР ИВАНОВ КЪЧЕВ

ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ПЕТРОВ ДИМЧЕВ

ПЕТЪР СВЕТОСЛАВОВ РАВНАЧКИ

ПЕТЪР СЕРАФИМОВ РУЖИНСКИ

ПЕТЪР СИМЕОНОВ ВОЙНОВ

ПЕТЪР СТРАХИЛОВ ЛАЗАРОВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ МИЧКОВ

ПЛАМЕН ВАСКОВ ВЕСКОВ

ПЛАМЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАМЕН НИКОЛОВ ДОБРЕВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ РАВНАЧКИ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ПОЛИНА ИВАНОВА РАВНАЧКА

РАДКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

РАДКА ИЛИЕВА БЛАГОВА

РАДОСЛАВ БЛАГОЕВ ЗАПЧЕВ

РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ЗУЛЯМСКИ

РАДОСЛАВ ДОБРЕВ РАВНАЧКИ

РАДОСЛАВА МИРКОВА АТАНАСОВА

РАДОСЛАВА ТЕОФИЛОВА ТЕОВА

РАДОСТИН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

РАЙКА КРУМОВА МИХАЙЛОВА

РАЙНА АНГЕЛОВА КОВАЧЕВА

РАЙНА ИВАНОВА КЪЛБОВА

РАЙНА ПЕТРОВА ВАКАНИНА

РАЙНА СТОИЛОВА ЗАПЧЕВА

РАЙНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА СТОЙНЕВА

РАЛИЦА ИВАНОВА ВАКАНИНА

РАЛИЦА РУМЕНОВА НИКОЛОВА

РАЛИЦА ТРАЙКОВА РАНГЕЛОВА

РЕНИ ПЕТРОВА ВАКАНИНА

РЕНИ СЛАВЧОВА МИХАЙЛОВА

РОЗА ГЕОРГИЕВА РАВНАЧКА

РОЗА МЕТОДИЕВА БЛАГОВА

РОЗАЛИЯ ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

РОЗАЛИЯ ЛЮБЕНОВА АСЕНОВА

РОСЕН ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ

РОСИЦА ДИМИТРОВА ПЕТРУНОВА

РОСИЦА КИРИЛОВА ИВАНОВА

РОСИЦА КИРИЛОВА ПАВЛОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

РУМЕН МЕТОДИЕВ УЗУНОВ

САНДРА ДИМИТРОВА ТАШКОВА

САШО КУБРАТОВ БИКОВ

СВЕТЛА ТРАЙЧОВА ЛАЗАРОВА

СВЕТЛИН ИВАНОВ ДИМОВ

СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ РАВНАЧКИ

СЕРАФИМ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

СИЛВАНА ВАСИЛЕВА ВЛАДИМИРОВА

СИЛВИЯ ГАНЧЕВА РАКИТИНА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ВАКАНИНА

СИЛВИЯ ИЛИЕВА КИДИКОВА

СИМЕОН АНДОНОВ КИРИЛОВ

СИМЕОН ИЛИЕВ ГОГОВЧЕВ

СИМЕОН САНДЕВ КЬОСЕВ

СИМЕОН СТОЯНОВ ТЕРЗИЙСКИ

СИМОНА ИВАНОВА РАВНАЧКА

СЛАВЕНА НИКОЛОВА ТАШКОВА

СЛАВЧО ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ

СМИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

СНЕЖАНА БОРИСОВА НИКОЛОВА

СНЕЖАНА СИМЕОНОВА ПАРАУЛСКА

СНЕЖАНА СТОЙНЕВА ТАБАЧКА

СНЕЖАНА ТОДОРОВА ДИМАНАЧКА

СНЕЖАНА ФИЛЧОВА САМАРДЖИЙСКА

СОНЯ БОЯНОВА ТЕОВА

СОНЯ КИРИЛОВА ФИЛАТОВА

СОНЯ СИМЕОНОВА ФИЛИПОВА

СОФКА МИЛАНОВА УЗУНОВА

СОФКА СПАСОВА САМАРДЖИЕВА

СПАС АЛЕКСАНДРОВ МИЧКОВ

СПАС ПАВЛОВ ПОПОВ

СПАСА ВЕЛИЧКОВА КЪЧЕВА

СПАСА ТОДОРОВА ПОПОВА

СПАСКА ИВАНОВА ФИЛАТОВА

СПАСКА ИВАНОВА ШОПОВА

СПАСКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

СПАСКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА

СТАНИМИР ИВАНОВ ТОПАЛСКИ

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ ЕМИЛОВ КУВЕТОВ

СТАНИСЛАВА КИРИЛОВА РАКЛЕОВА

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ

СТЕФАН ЙОРДАНОВ ПАРАУЛСКИ

СТЕФАН ЛЮБЧОВ ЦОНЕВ

СТЕФАН МОМЧИЛОВ ИВАНОВ

СТЕФАН НИКОЛОВ ТЕОВ

СТЕФАН СПАСОВ КЪЛБОВ

СТЕФКА ИВАНОВА КАРАИВАНОВА

СТЕФКА СЛАВЕВА ЧАКЪРОВА

СТЕФКА СТОЙЧОВА ДЕЛИОВА

СТИЛИЯН ПЕТРОВ КЪЧЕВ

СТОЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ

СТОЯН ЯНКОВ НОВАКОВ

СТОЯНКА ГРИГОРОВА БОРИСОВА

СТОЯНКА МЕТОДИЕВА ТУПАРОВА

ТАНЯ ВОЛОДИЕВА МИЛАЙКОВА

ТАНЯ КОСТАДИНОВА НОВАКОВА

ТАНЯ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

ТЕМЕЛКО ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

ТЕМЕНУГА ЙОРДАНОВА ВАКАНИНА

ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА ВЕСКОВА

ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

ТЕМЕНУЖКА ГРИГОРОВА ТЕОВА

ТЕМЕНУЖКА ЕВГЕНИЕВА НОВАКОВА

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ПАВЛОВА

ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА ВАКАНИНА

ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА СПАСОВА

ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА ВАЛЕОВА

ТЕМЕНУЖКА ЛЮБЕНОВА ЛАЗАРОВА

ТЕМЕНУЖКА ПЕТРОВА ЗУЛЯМСКА

ТЕМЕНУЖКА СЕРАФИМОВА ПАНКОВА

ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА

ТОДОРА ПАНАЙОТОВА РАВНАЧКА

ТОДОРКА ЛЮБЕНОВА КЪЛБОВА

ТОДОРКА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА

ФИЛИП АТАНАСОВ ДЖАФЕРСКИ

ФИЛИП ИВАНОВ САМАРДЖИЙСКИ

ФИЛКА АНГЕЛОВА МАРИНКОВА

ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА ТОШЕВА

ХРИСТИЯН ГЬОРЧЕСКИ

ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ШОПОВА

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА

ЦВЕТАНКА СЕРАФИМОВА РОДОВА

ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА БИКОВА

ЦВЕТЕЛИНА КИРИЛОВА ТОШЕВА

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТКО КИРИЛОВ ВАКАНИН

ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА

ЮЛИЯ АНАНИЕВА ПИГОВА

ЮЛИЯ БОЖИНОВА ПАРУЛСКА

ЮЛИЯ МЛАДЕНОВА ПАРУЛСКА

ЮЛИЯНА СТЕФАНОВА БАЧЕВА

ЯВОР ЕМИЛИАНОВ ЯВОРОВ

ЯН СТОЯНОВ СТАВРЕВ

ЯНЕК ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЯНКА АЛЕКСАНДРОВА КЪЛБОВА

ЯНКА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА