Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Местни избори 2023г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СУШИЦА КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 016

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СУШИЦА КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 016

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СУШИЦА

КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 016

Адрес на избирателната секция: с. Сушица

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

----------------------------------------------------

АНГЕЛ ГАВРИЛОВ ЗУЛЯМСКИ

АСЕН АТАНАСОВ ПАНДУРСКИ

БОРИС АТАНАСОВ ТОШЕВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНСКА

ВЛАДИМИР СТОЙНЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ

ДИМИТЪР АСЕНОВ БАЧЕВ

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ТРЕНОВА

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА

ЗДРАВКА СТОЙМИРОВА ПАНЧЕВА

КИРИЛ СТОИЛОВ САМАРДЖИЙСКИ

КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

ЛЮБЕН ДАМЯНОВ САМАРДЖИЙСКИ

МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПАНДУРСКА

МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

МИЛЕНА АТАНАСОВА ПАНДУРСКА

ОЛГА ДИМИТРОВА ЗУЛЯМСКА

ПЕТЪР СТОИЛОВ БАЧЕВ

РОСИЦА ДОБРЕВА ВАСИЛЕВА

РУСЕЛЕНА СТОЙКОВА ПАНЧЕВА

СОФКА СМИЛЕНОВА ТЕОВА

СТОЯН ЙОРДАНОВ МИТРЕВ

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ЗУЛЯМСКА

ФИЛКА ГЕОРГИЕВА ЗУЛЯМСКА

ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ