Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Местни избори 2023г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГРАДЕВО КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГРАДЕВО КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГРАДЕВО

КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 014

Адрес на избирателната секция: С.ГРАДЕВО

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

----------------------------------------------------

АЛЕКСАНДРА СПАСОВА АПОСТОЛОВА

АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА МАСЛАРСКА

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

АСЕН ВЛАДОВ ПЕТРОВ

БИСЕР ОГНЯНОВ ВЕЛЕВ

БЛАГОВЕСКА ГЕОРГИЕВА МУТАВЧИЕВА

БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ НУСКОВ

ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ИВАНОВ

ВАЛЕРИ БОЯНОВ СТЕФАНОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ НАСИН

ВАСИЛКА ПЕТРОВА КИПРЕВА

ВАСИЛКА СТОЙНЕВА МАСЛАРСКА

ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА

ВЕРА ХРИСТОВА ТРЕНЕВА

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ФИЛИМОНОВ

ВИКТОРИЯ БИСЕРОВА ВЕЛЕВА

ВИКТОРИЯ БОРИСОВА ГОШЕВА

ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВА СТОЙЧЕВА

ВИОЛЕТА ИСТАЛИЯНОВА ШИКОВА

ВИРГИНИЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ШУТЕВ

ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА СТАНКОВА

ГОРАНКА СТАНКОВА БАНКОВА

ГОРИЦА СТОЙНЕВА ПЕТРОВА

ГЪЛЪБИНА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА

ГЮРГЯ БОРИСОВА ХРИСТОВА

ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА СТАНКОВА

ДАФИНКА ВЕЛИЧКОВА ЙОРДАНОВА

ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА СТАНКОВА

ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ НУСКОВ

ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ КУЛОВ

ЕЛЕНА АНДОНОВА СПАСОВА

ЕЛЕНА СЕРАФИМОВА ДИМИТРОВА

ЕМИЛИЯ ЗВЕЗДИЦОВА КАМЕНОВА

ЗВЕЗДИЦА ЯВОРОВА КАМЕНОВА

ЗЛАТКА ЛЮБЕНОВА АНГЕЛОВА

ИВАН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ

ИЛИНКА БОРИСОВА СПАСОВА

ИЛОНКА ВАСИЛЕВА ВЕЛЕВА

ЙОАН СТАНОЕВ СТЕФАНОВ

ЙОРДАНКА СНЕЖАНОВА СТЕФАНОВА

КАРОЛИНА БИСЕРОВА ВЕЛЕВА

КИРИЛ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

КИРИЛ САНДЕВ АЙКОВ

КОСТАДИНКА АНГЯНИНОВА ИВАНОВА

КРАСИМИР ЮРИЕВ НАЧЕВ

КРУМ МАРИНОВ ВЕСЕЛИНОВ

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ГЮШОВА

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ЛЮБЕН ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ

МАКЕДОНКА КИРИЛОВА ДОНЕВА

МАРИЕЛА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

МАРИН КРУМОВ ВЕСЕЛИНОВ

МАРИЯ СТОЯНОВА БИСЕРКОВА

МАРИЯНА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА

МЕТОДИ ЙОРДАНОВ БИРОВ

МИТРА ГЕОРГИЕВА АРНАУТСКА

НАДЕЖДА ГРИГОРОВА БИРОВА

НЕЛИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ АЙКОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДОНЕВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НУСКОВ

ПЕТЪР АВРАМОВ ПЕТРОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ПОБЕДА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

РОБЕРТО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

РОЗА БОГДАНОВА АНГЕЛОВА

РОЗА КРУМОВА ЙОРДАНОВА

РОСКА ИВАНОВА АЙКОВА

СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ

СИМЕОН ДИМИТРОВ СПАСОВ

СЛАВЧО САНДЕВ НУСКОВ

СНЕЖАНА БОНЧЕВА БИРОВА

СНЕЖАНА МАКСИМОВА НУСКОВА

СТАНОЙ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ЗВЕЗДИЦОВ КАМЕНОВ

СТЕФАНИ ЙОРДАНОВА СТАНКОВА

СТЕФКА АНГЕЛОВА ДОНЕВА

СТОЙНЕ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

СТОЯНКА ЙОСИФОВА ТРЕНЧЕВА

ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ФЕРЕВА

ТАТЯНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ФЕРДИНАНД САНДЕВ ИЛИЕВ

ФИЛКА БОРИСОВА БИРОВА

ХРИСА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТЕЛИН ВАЛЕРИЕВ СТОЙЧЕВ

ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ

ЯГОДКА ЯНЧОВА СПАСОВА

ЯНКА ДОЙЧИНОВА ПЕТРОВА

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ЯШАР АЛИ ШАБАН