Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Местни избори 2023г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СИМИТЛИ Пансиона СЕКЦИЯ № 006

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СИМИТЛИ Пансиона СЕКЦИЯ № 006

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК 
за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД   ОБЩИНА СИМИТЛИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.СИМИТЛИ
Пансиона    СЕКЦИЯ № 006
Адрес на избирателната секция: “Г. Димитров”№27
----------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
----------------------------------------------------
АЛБЕНА ИВАНОВА КАРПУЗОВА
АЛБЕНА СПАСОВА КОЛЕВА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ХАДЖИЙСКА
АЛЕКСАНДРА БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА
АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПАНЕВ
АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ТОДОРИН
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
АЛЕКСАНДЪР ЖИВКОВ ДИМОВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БОЯДЖИЙСКИ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
АЛЕКСАНДЪР КОНСТАНТИНОВ ЯНЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ ХАДЖИЙСКИ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АЙКОВ
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГИНЕВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ КИРИЛОВ
АЛЕКСАНДЪР СИМЕОНОВ АЙКОВ
АНГЕЛ БЛАГОЕВ ДЕНИЧИН
АНГЕЛ ВАСИЛЕВ МАЛАМОВ
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
АНГЕЛ ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ
АНГЕЛ СТАНИМИРОВ ДЖОКОВ
АНГЕЛИНА ВАСИЛЕВА СЕКУЛОВА
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА
АНГЕЛИНА СТРАХИЛОВА АНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
АНЕЛИЯ ИЛИЕВА БЛАГОВА
АНЕТА БЛАГОЕВА МАРЯНСКА
АНЕТА ДЕКОВА ДРЕНОВИЧКА
АНИ СТОЯНОВА ЕВТИМОВА
АНКА СТОЙОВА МЕХАНДЖИЙСКА
АННА АТАНАСОВА ВИДЕНОВА
АНТОАНЕТА АНДОНОВА ПАВЛОВА
АНТОАНЕТА БОГОМИЛОВА ДАЛЕВА
АНТОАНЕТА КРЪСТЕВА ПАПАЗОВА
АНТОН БИСЕРОВ ЧЕРВЕНКОВ
АНТОН ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ
АНТОН ВАНГЕЛОВ КЬОСЕВ
АНТОН ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ
АНТОН ЗДРАВКОВ АЙКОВ
АНТОН ПЕТРОВ НИКОЛОВ
АНТОНИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА
АНТОНИЯ СТЕФАНОВА ДОМОЗЕТСКА
АСПАРУХ НИКОЛОВ БАЧЕВ
АТАНАС АНГЕЛОВ ХРИСТОВ
АТАНАС ВАСИЛЕВ КАЙТАЗОВ
АТАНАС ЗЛАТКОВ АТАНАСОВ
АТАНАС СТОЯНОВ КРУШОВ
АТАНАС СТОЯНОВ ПИРНАРЕВ
АТАНАС ХРИСТОВ ПЕТЛИЧКИ
АТАНАС ЯНКОВ ВИДЕНОВ
БИЛЯНА  ПУЙОВСКА
БИСЕР ЗДРАВКОВ ЧЕРВЕНКОВ
БИСЕР ИЛИЕВ АРНАУТСКИ
БИСЕРКА СИМЕОНОВА ТАСЕВА
БИСТРА ПАВЛОВА КОРДЕВА
БЛАГОЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОГДАНА ДАВИДКОВА РЕВАЛСКА
БОЖИДАР АНГЕЛОВ ДЖОКОВ
БОЖИДАР ИВАНОВ ЦОНЕВ
БОЙКА ВЛАДИМИРОВА ЧЕРЕШАРОВА
БОЙКА ДИМИТРОВА АЙКОВА
БОЙКО ВОЙНОВ МАРЯНСКИ
БОЙКО ИЛЧОВ БЕЖАНСКИ
БОЙКО СЕРАФИМОВ ДИМИТРОВ
БОЙКО СТЕФАНОВ КЬОСЕВ
БОЙКО СТОЯНОВ БАНДРОВ
БОРИС АВРАМОВ АЙКОВ
БОРИС ГЕОРГИЕВ ШОПОВ
БОРИС ПАВЛОВ ШАРКОВ
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГИНЕВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ СПАСОВ
БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
БОРИСЛАВ НИКОЛОВ КАРПУЗОВ
БОРЯНА ЗДРАВКОВА ЧЕРВЕНКОВА
БОРЯНА КИРИЛОВА БОРИСОВА
БОЯН СТОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
ВАЛЕНТИН ВОЙНОВ НОВОСЕЛСКИ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ТУПАРОВА
ВАЛЕНТИНА КРУМОВА ДОМОЗЕТСКА
ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА БОТЕВА
ВАЛЕРИ СЛАВОВ ЯНЕВ
ВАЛЕРИЯ ХРИСТОВА МИЛЕНКОВА
ВАНЯ ХРИСТОВА ЧОБАНОВА
ВАНЯ ЯНКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЙСКИ
ВАСИЛ БОРИСОВ ВЪЛКОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ДРЕНОВИЧКИ
ВАСИЛ ЕВТИМОВ МАЛАМОВ
ВАСИЛ РОСЕНОВ ЯНЧЕВ
ВАСИЛ СТОИМЕНОВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛКА ВЛАДЕВА ИЛИЕВА
ВАСИЛКА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДИМОВА
ВАСКО ПЕТРОВ ПАДЕШКИ
ВЕЛИЗАР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ВЕЛИН СТОИЛОВ КРЪСТЕВ
ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА МАРЯНСКА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА
ВЕЛИЧКА МИТКОВА ПОПНИКОЛОВА
ВЕЛИЧКА СТРАХИЛОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ВЕНЕРА ВАСИЛЕВА МАЛАМОВА
ВЕНЕРА ИВАНОВА ХРИСТОВА
ВЕНЕРА КИРИЛОВА ТАШОВА
ВЕНЕТА ЙОРДАНОВА ДЕСПОДСКА-ДОМОЗЕТСКА
ВЕНЕТА СВИЛЕНОВА СИМЕОНОВА
ВЕНЕТА СТОЯНОВА ТОДОРОВА
ВЕНЕТКА ХРИСТОВА РАВНАЧКА
ВЕНИСЛАВА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
ВЕНЦИСЛАВ ГОШЕВ ЦОЛОВ
ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ МИТРЕВСКИ
ВЕНЧО НАКОВ ТАШОВ
ВЕРА БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА
ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА
ВЕСКА ЗАФИРОВА МАРИНСКА
ВЕСКА СТЕФАНОВА МАТОВА
ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ПАМУКЛИЙСКА
ВИКТОРИЯ КИРИЛОВА ЦОНЕВА
ВИОЛЕТА БЛАГОВА СПАСОВА
ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА ФИЛИПОВА
ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА МАРЯНСКА
ВИОЛЕТА ЛЮБЕНОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
ВИОЛЕТА СТОЯНОВА МАЛАМОВА
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
ВИОЛЕТКА КИРИЛОВА ДУХАРСКА
ВЛАДИМИР АТАНАСОВ ИЛИЕВ
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ВЛАДИМИР ЖИВКОВ ДИМОВ
ВЛАДИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ПАВЛОВ
ВЛАДИСЛАВА ПЕПИВА ПАМУКЛИЙСКА
ВЯРА ИВАНОВА БОЯНСКА
ГАЛИНА БОЖИНОВА АРАБАДЖИЙСКА
ГЕОРГИ АСЕНОВ АНДРЕЕВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ДОСТИНОВ
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТИЛЬОКОВ
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГИНЕВ
ГЕОРГИ ВАСКОВ СТАМЕНОВ
ГЕОРГИ ВЕНКОВ ПЕНЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГИНЕВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
ГЕОРГИ ЕМИЛОВ БИРОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗОГРАФСКИ
ГЕОРГИ КИРИЛОВ УЗУНОВ
ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ТИЛЬОКОВ
ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ПАМУКЛИЙСКИ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГИНЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАСЕВ
ГЕОРГИ РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ РОСЕНОВ ПИЛЕВ
ГЕОРГИ РОСИСЛАВОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ СТАНОЕВ АРАБАДЖИЙСКИ
ГЕОРГИ СТОЙКОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ НЕНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ГЕРАСИМ ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ
ГЕРГАНА АСЕНОВА СТАМЕНОВА
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА
ГЕРГАНА СИМЕОНОВА ПАДЕЖКА
ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ЧОРБАДЖИЙСКА
ГЕРГАНА СТОЙНЕВА АРНАУТСКА
ДАМЯН  МИЛОШОВСКИ
ДАНИЕЛА БЛАГОЕВА ДРЕНОВИЧКА
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИЛЕНКОВА
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ПИЛЕВА
ДАФИНА СЛАВЕВА ИВАНОВА
ДЕНИС НИКОЛАЕВ СТОИЛКОВ
ДЕНИСЛАВ СЛАВЕВ АРАБАДЖИЙСКИ
ДЕСИСЛАВА АЛБЕНОВА ТАШЕВА
ДИЛЯНА ДИМИТРОВА БЛАГОВА
ДИМИТРИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНА ИВАНОВА МАЛАМОВА
ДИМИТРИНА СТОЯНОВА СМИЛЯНОВА
ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ДИМИТЪР АВРАМОВ АЙКОВ
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПАДЕЖКИ
ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР ВЕНКОВ ПЕНЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ДРЕНОВИЧКИ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛИЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
ДИМИТЪР ХРИСТОВ МУРДЖОВ
ДИЯН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
ДОБРИНА САНДЕВА ХАДЖИЙСКА
ДОБРИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
ДОБРИНА ХРИСТОВА ПАДЕЖКА
ДОНИКА ГЕОРГИЕВА МАНОВА
ДРАГАНЧО  ПЕШЕВ
ДРАГОМИР ГЬОКОВ МЕЛОВ
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ
ЕВГЕНИ СТОЙНЕВ НИКОЛОВ
ЕВГЕНИ СТОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ
ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
ЕКАТЕРИНА БЛАГОЕВА ЯНЧЕВА
ЕЛЕНА АВРАМОВА БАЧЕВА
ЕЛЕНА ГАНЧЕВА ВАКАШИНСКА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ТИЛЬОКОВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА КЬОСЕВА
ЕЛЕНА СИМЕОНОВА МАВРОДИЕВА
ЕЛЕОНОРА ЕМИЛОВА КЬОСЕВА
ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА ДРЕНОВИЧКА
ЕЛИСАВЕТА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
ЕЛКА НИКОЛОВА СЕРАФИМОВА
ЕЛКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЙСКИ
ЕМИЛ ИВАНОВ БИРОВ
ЕМИЛ СТАНКЕВ КЬОСЕВ
ЕМИЛ СТРАХИЛОВ ГОШЕВ
ЕМИЛ ХРИСТОВ КОРДЕВ
ЕМИЛИЯ БОЙКОВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТАМЕНОВА
ЕМИЛИЯ ГРОЗДАНОВА КАРПУЗОВА
ЕМИЛИЯ ПРОКОПОВА ПЕНЕВА
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА КОЛЕВА
ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
ЗДРАВКА КИРИЛОВА ТИЛЬОКОВА
ЗДРАВКА КРЪСТЕВА ЦОНЕВА
ЗДРАВКА ПЕТРОВА ПАДЕЖКА
ЗДРАВКО АНТОНОВ АЙКОВ
ЗДРАВКО МЕТОДИЕВ ДОМОЗЕТСКИ
ЗЛАТКА БОРИСОВА ДИМОВА
ЗОИЦА АВРАМОВА ЛАЗАРОВА
ЗОЙКА МИЛАНОВА ПАВЛОВА
ЗОРКА ВЛАДИМИРОВА ПАШОВСКА
ЗОЯ САШОВА РОГЛИНОВА
ЗОЯ СВИЛЕНОВА ДИМОВА
ИВАЙЛА БОЙКОВА МАРЯНСКА
ИВАЙЛО ЕМИЛОВ МИХАЙЛОВ
ИВАЙЛО РАДОСЛАВОВ КОСТАДИНОВ
ИВАЙЛО СВИЛЕНОВ СИМЕОНОВ
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЙСКИ
ИВАН БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН БЛАГОЕВ ИВАНОВ
ИВАН ВОЙНОВ МАРЯНСКИ
ИВАН ГЕОРГИЕВ БИРОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗОГРАФСКИ
ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ИЛИЕВ ВАРДАРЕВ
ИВАН КИРИЛОВ БЛАГОЕВ
ИВАН КРАСИМИРОВ ТИЛЬОКОВ
ИВАН МИТКОВ БАЧЕВ
ИВАН НИКОЛОВ КАРПУЗОВ
ИВАН СИМЕОНОВ ТАШЕВ
ИВАН СЛАВЕВ ЦОНЕВ
ИВАН СПАСОВ БОЯДЖИЙСКИ
ИВАН СТЕФАНОВ СЕРАФИМОВ
ИВАН ХРИСТОВ ПЕНЧЕВ
ИВАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
ИВАНКА СПАСОВА КРЪСТЕВА
ИВОНА АНТОНОВА ИВАНОВА
ИЛИАН ВЕНЦИСЛАВОВ МИТРЕВСКИ
ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
ИЛИАНА ЕВГЕНИЕВА УЗУНОВА
ИЛИЗАБЕТ БИСЕРОВА АРНАУТСКА
ИЛИНКА НАЙДЕНОВА ПАПАЗОВА
ИЛИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ИЛИЯ ЙОСИФОВ АРНАУТСКИ
ИЛИЯ КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ИЛИЯ СОТИРОВ ПИЛЕВСКИ
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ
ИЛИЯНА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА
ИЛКО РОСЕНОВ ПЕТРОВ
ИЛОНКА ЕМИЛОВА АРАБАДЖИЙСКА
ИЛОНКА КРУМОВА ЗЛАТАНОВА
ИЛЧО ГЕОРГИЕВ СУКАЛИНСКИ
ИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ПАВЛОВА
ИРЕНА МИЛКОВА ДИМОВА
ИРЕНА СТРАХИЛОВА БОТЕВА
ИРИНА ИВАНОВА МУРДЖОВА
ИСКРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
ЙОАНА ДИМИТРОВА ПАШКОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ
ЙОРДАН ДОЧКИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН КРУМОВ ЯНКОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ ЗЛАТАНОВ
ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ДЖИБИРСКА
ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА КОРДЕВА
ЙОРДАНКА СЕРАФИМОВА БАЧЕВА
ЙОРДАНКА СПАСОВА ДИМИТРОВА
ЙОРДАНКА СТОИЛОВА БАЧЕВА
КАЛИНКА ДОЙЧИНОВА ДОНЕВА
КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА
КАТЯ АСЕНОВА ДРЕНОВИЧКА
КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
КИРИЛ АСПАРУХОВ БАЧЕВ
КИРИЛ БОРИСОВ ТАЧЕВ
КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ НОВОСЕЛСКИ
КИРИЛ ВЕНЧОВ ТАШОВ
КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КИРИЛ ИВАНОВ ПОРТАРОВ
КИРИЛ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
КИРИЛ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ КРУМОВ БАЧЕВ
КИРИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ
КИРИЛ СТОЯНОВ СТАНКОВ
КИРИЛКА ПЕТРОВА ДИНЕВА
КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ
КОНСТАНТИН ЗДРАВКОВ АЙКОВ
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ АЙКОВ
КОСТАДИН КРАСИМИРОВ ЗЛАТАНОВ
КОСТАДИН РАДОСЛАВОВ КОСТАДИНОВ
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТИЛЬОКОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ АНГЕЛОВ
КРАСИМИР ИВАНОВ МАРЯНСКИ
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЗЛАТАНОВ
КРАСИМИР КИРИЛОВ ТАШЕВ
КРАСИМИР МИЛАНОВ МАРЯНСКИ
КРАСИМИРА АТАНАСОВА МИТЕВА
КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА МАРЯНСКА
КРАСИМИРА СТОЯНОВА ЧАПКЪНСКА
КРИСТИАН ВАЛЕНТИНОВ ЗЛАТКОВ
КРИСТИАН ГЕОРГИЕВ ТАСЕВ
КРИСТИАН КИРИЛОВ БАЧЕВ
КРИСТИАН КОНСТАНТИНОВ АЙКОВ
КРИСТИАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
КРИСТИАНА ДРАГОМИРОВА МАТЕЙНА
КРИСТИН ЙОРДАНОВ ЯНКОВ
КРИСТИНА ВАСИЛЕВА ДРЕНОВИЧКА
КРИСТИНА ВАСИЛЕВА ТАЧЕВА
КРИСТИНА СПАСОВА СТАМЕНОВА
КРИСТИЯН ДИМИТРОВ АЙКОВ
ЛИДИЯ ДРАГОМИРОВА АЙКОВА
ЛИДИЯ СОТИРОВА НИКОЛОВА
ЛИДИЯ ХРИСТОВА СЛАТИНСКА-ГИНЕВА
ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖОКОВА
ЛИЛИЯ ИВАНОВНА ТИЧЕК
ЛИЛИЯ ЙОРДАНОВА ПОПОВА
ЛИЛЯНА АТАНАСОВА БОГДАНОВА
ЛИЛЯНА ЛЮБЕНОВА АЙКОВА
ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ЛИНА ВАСИЛЕВА ВЕСКОВА
ЛЮБЕН СТОЯНОВ СМИЛЯНОВ
ЛЮБИЦА БОРИСЛАВОВА ТОМОВА-КЬОСЕВА
ЛЮБКА ЙОРДАНОВА ТАСЕВА
ЛЮБОВКА АТАНАСОВА ПЕТЛИЧКА
ЛЮБОМИР РОСЕНОВ ПИЛЕВ
ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ДОМОЗЕТСКИ
ЛЮБОМИР СТОИЛОВ ПАВЛОВ
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ХРИСТОВА
МАГДАЛЕНА СЕРАФИМОВА ДОМОЗЕТСКА
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА
МАРГАРИТА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА
МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА НЕНОВА
МАРГАРИТА СИМЕОНОВА ЕВТИМОВА
МАРИАН БОРИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
МАРИАНА ВИКТОРОВА АЛЕКСАНДРОВА
МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
МАРИЕЛА КИРИЛОВА ХАДЖИЙСКА
МАРИЕЛА НИКОЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯ АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ ВАКАНОВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАЛАМОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА
МАРИЯ КИРИЛОВА ПАМУКЛИЙСКА
МАРИЯ ЛАЗАРОВА ЗЛАТАНОВА
МАРИЯ САНДЕВА БИРОВА
МАРТИН ЕМИЛОВ БИРОВ
МАРТИН СТАНИСЛАВОВ БЕНЕВСКИ
МАРТИНА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА
МАРЯН ИВАНОВ СЕКУЛОВ
МЕТОДИ АСПАРУХОВ БАЧЕВ
МЕТОДИ ВАСИЛЕВ ТУПАРОВ
МЕТОДИ ДРАГОМИРОВ ДОМОЗЕТСКИ
МЕТОДИ КИРИЛОВ СТАНКОВ
МЕТОДИ КРУМОВ ПОПОВ
МЕТОДИ ПЕТРОВ ТАСЕВ
МЕТОДИ СТОЙЧЕВ ПАМУКЛИЙСКИ
МЕТОДИ СТОЯНОВ ЗЛАТИНОВ
МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧОБАНОВ
МИГЛЕНА СТОЙЧОВА БАЧЕВА
МИЛА ВЕЛЬОВА МАНУШКИНА
МИЛА ПЕПИВА ЯНЧЕВА
МИЛЕН АНТОНОВ АЙКОВ
МИЛЕН ВЕЛИЧКОВ КРЪСТЕВ
МИЛЕН КРАСИМИРОВ МАРЯНСКИ
МИЛЕНА РОСИСЛАВОВА АТАНАСОВА
МИЛКА КИТАНОВА ГИЗДОВА
МИРОСЛАВ АТАНАСОВ МИТЕВ
МИТКО СЕРАФИМОВ БАЧЕВ
МИТРА НИКОЛОВА БОГДАНОВА
МИХАИЛ АНТОНОВ КЬОСЕВ
МИХАИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОВ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВ СТОИЛКОВ
МОНИКА АНТОНОВА ПЕТРОВА
МОНИКА КИРИЛОВА БАЧЕВА
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА ИВАНОВА ТЕРЗИЙСКА
НАДЕЖДА СИНЕКСИЕВА МИЛЕНКОВА
НАДЕЖДА СТОЯНОВА ДОМОЗЕТСКА
НАДЕЖДА ФИЛЬОВА ГОШЕВА
НАДЯ ДИМИТРОВА МИЛЕНКОВА
НАДЯ ДОБРИНОВА АЙКОВА
НАДЯ КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
НАДЯ КИРИЛОВА ТАЧЕВА
НАДЯ ХРИСТОВА ЦВЕТАНОВА
НАСКО ГЕОРГИЕВ ДОСТИНОВ
НАТАЛИЯ ИВАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
НАТАША ИВАНОВА ДОСТИНОВА
НАТАША МЕТОДИЕВА БОЖИНОВА
НЕВЕНА МИТЕВА КОРДЕВА
НЕДКА ГЕОРГИЕВА ГИНЕВА
НЕДЯЛКА МИХАЙЛОВА МАРЧЕВА
НЕЗАБРАВКА НИКОЛОВА ТУПАРОВА
НИКОЛА СТАНКЕВ АЙКОВ
НИКОЛА ХРИСТОВ КАРПУЗОВ
НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ ТАСЕВ
НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ СТОИЛКОВ
НИКОЛАЙ ЗВЕЗДОМИРОВ ДАЛЕВ
НИКОЛАЙ ИСТАЛЯНОВ ЧЕРВЕНКОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЗЛАТАНОВ
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ КИРИЛОВ БАЧЕВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ БАЧЕВ
НИКОЛАЙ СЛАВЧОВ ТОДОРОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БОЯНСКИ
ОГНЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
ОЛГА АНГЕЛОВА ХАДЖИЦЕНОВА
ОЛГА АНДОНОВА ЯНЧЕВА
ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ ЛЮБЕНОВ СМИЛЯНОВ
ПАВЛИНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА
ПЕТРАНКА КРУМОВА ЕЛЕНКОВА
ПЕТЪР АНДОНОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР АНТОНОВ ДЖИБИРСКИ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГИНЕВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТАНКОВ
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ СТАНКОВ
ПЕТЪР НИКОЛОВ РАВНАЧКИ
ПЕТЪР ЧИМЕВ КОРДЕВ
ПЕТЯ КИРИЛОВА ДЖАБИРСКА
ПЕТЯ ТОДОРОВА МАЛАМОВА
ПЛАМЕН НИКОЛОВ ХРИСТОВ
РАДКА ВОЙНОВА ПАВЛОВА
РАДКА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА
РАДКА ЯНЕВА ПЕТРОВА
РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ
РАДОСТИНА ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА
РАЙКО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
РАЙНА ЛАЗАРОВА ЧЕРВЕНКОВА
РАЯ ВИКТОРОВА АТАНАСОВА
РОЗА ВАСИЛЕВА СТОИЛКОВА
РОЗА МЕТОДИЕВА ТОМОВА
РОЗА СПИРИНДОНОВА МАЛАМОВА
РОСЕН ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ
РОСЕН ЛЮБОМИРОВ ПИЛЕВ
РОСЕН МАРЯНОВ СЕКУЛОВ
РОСИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
РОСИЦА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
РОСИЦА ИЛИЕВА МИТРЕВСКА
РОСИЦА СЛАВЕВА СТАНКОВА
РОСКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
РУМЕН ИВАНОВ МАРЯНСКИ
РУМЕН КИРИЛОВ ДУХАРСКИ
РУМЯНА СЕРАФИМОВА АЙКОВА
САШО АСЕНОВ ЛАЗАРОВ
СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА
СВЕТЛОМИР ХРИСТОВ ЗЛАТАНОВ
СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАЛАМОВ
СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ДЖАБИРСКИ
СВИЛЕН ДОСЕВ СИМЕОНОВ
СЕВДА ХРИСТОВА МИТЕВА
СЕВДЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА РЕВАЛСКА
СЕВДЕЛИНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТУПАРОВА
СИЛВИЯ КИРИЛОВА ДУХАРСКА
СИМЕОН ВАСИЛЕВ ПАДЕЖКИ
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ЧАПКЪНСКИ
СИМЕОН ЕВГЕНИЕВ НИКОЛОВ
СИМЕОН НАКОВ ТАШОВ
СИМОНА АЛЕКСАНДРОВА АЙКОВА
СИМОНА ВЕСЕЛИНОВА РАДКОВА
СИМОНА КИРИЛОВА ТАШЕВА
СИМОНА МЕТОДИЕВА ДОМОЗЕТСКА-ТУПАРОВА
СИМОНА НАЙДЕНОВА ЧАВЕЕВА
СИМОНА ОГНЯНОВА ЧОБАНОВА
СЛАВЕЙКА КИРИЛОВА НОВОСЕЛСКА
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
СЛАВЧО СТАНОЕВ АРАБАДЖИЙСКИ
СНЕЖАНА АНЕВА ДИМИТРОВА
СНЕЖАНКА МЕТОДИЕВА ВИДЕНОВА
СОФИЯ КРАСИМИРОВА ЗЛАТАНОВА
СОФИЯ МАРЯНОВА СЕКУЛОВА
СОФКА ВЕЛЬОВА ЗЛАТАНОВА
СПАСКА БЛАГОЕВА ГЕОРГИЕВА
СПАСКА ДАВИДКОВА ЦОЛОВА
СПАСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
СПАСКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА
СПАСКА СИМЕОНОВА ТАШЕВА
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
СТАНИСЛАВ МЕТОДИЕВ ДОМОЗЕТСКИ
СТАНИСЛАВ ПАВЛОВ ДИМОВ
СТАНИСЛАВА МЕТОДИЕВА ДОМОЗЕТСКА
СТЕФАН БЛАГОЕВ ГЕОРГИЕВ
СТЕФАН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАДИНОВ
СТЕФАН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН ГЕРАСИМОВ ДИМИТРОВ
СТЕФАН ЕМИЛОВ КОРДЕВ
СТЕФАН ЛЮБЕНОВ ДОМОЗЕТСКИ
СТЕФАНИЯ  ИЛИЕВСКА
СТЕФКА АСЕНОВА ЧОБАНОВА
СТЕФКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
СТОЙМИРА ЛЮБОМИРОВА ГИНЕВА
СТОЙНА СЕРАФИМОВА ДРЕНОВИЧКА
СТОЯН БОЙКОВ БАНДРОВ
СТОЯН ПЕТРОВ ДУХАРСКИ
СТОЯН СЕРАФИМОВ ЕВТИМОВ
СТОЯН ХРИСТОВ МУРДЖОВ
СТОЯНКА БОРИСОВА БОЯНСКА
СТРАХИЛ ХРИСТОВ БОТЕВ
СЮСАН ШУРДЧЕ ВЕЕРЕНСТЕЙН ЗОГРАФСКИ
ТАНЯ АНДОНОВА НИКОЛОВА
ТАНЯ БОРИСОВА БАЧЕВА
ТАНЯ ЕМИЛОВА МИХАЙЛОВА
ТАНЯ КИРИЛОВА ТАСЕВА
ТАНЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА
ТАНЯ СВЕТОСЛАВОВА БАНДРОВА
ТАНЯ ХРИСТОВА ЯНКОВА
ТЕМЕНУЖКА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ГЕРАСИМОВА АРНАУТСКА
ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ПИРНАРЕВА
ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ЗЛАТКОВ
ТЕОДОРА БИСЕРОВА ЧЕРВЕНКОВА
ТОДОР ИЛИЕВ ЧИПОВ
ТОДОРКА АТАНАСОВА ЕВТИМОВА
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ФИЧЕВА
ТОДОРКА ПЕТРОВА ЧЕРВЕНКОВА
ТОДОРКА СТАНЧЕВА ЗЛАТАНОВА
ТОШКО ВЕНЧОВ ТАШЕВ
ФИЛКА МИЛАНОВА КРЪСТЕВА
ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА БЕЖАНСКА
ХРИСТИНА БОРИСОВА НИЛСЕН
ХРИСТИНА НИКОЛОВА КАРПУЗОВА
ХРИСТИНА СТРАХИЛОВА НАЧЕВА
ХРИСТИЯНА БИСЕРОВА АРНАУТСКА
ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ФИЛИПОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДРАГОМИРОВ ПЕТЛИЧКИ
ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ЯНКОВ
ХРИСТО МЕТОДИЕВ ЧОБАНОВ
ХРИСТО ПЕТРОВ КОРДЕВ
ХРИСТО ПЕТРОВ НИКОЛОВ
ХРИСТО СЕРАФИМОВ ЗЛАТАНОВ
ХРИСТО СТАНКОВ БОЯНСКИ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА ТАСЕВА
ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА БАЧЕВА
ЦВЕТАНКА СТОЙНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КИМЧЕВА-ЧИФЛИГАРОВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЦЕКОВА
ЮЛИЯ ИВАНОВА ДИМОВА
ЯНА НАЙДЕНОВА КАЧЕВА
ЯНА ХРИСТОВА ЗЛАТАНОВА
ЯНИНКА САНДЕВА ИВАНОВА
ЯНКА ЙОСИФОВА АЙКОВА
ЯНКО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ЯНКО РАЙКОВ ГЕОРГИЕВ