Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Парламентарни избори 2023г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 020

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 42, ал. 1 ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 020

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

(чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ

ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 020

адрес на избирателната секция с. Мечкул

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

----------------------------------------------------

БЛАГОЙЧО ГЕОРГИЕВСКИ

БОБАН ИВАНОВСКИ

БОЖИН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИЛЧОВ

ГАНА ТОМАНОВА ЛАЗАРОВА

ГОЛУБИНКА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СИМОВ

ЗОРАН ТРИФУНОВСКИ

ИСКРА АСЕНОВА РУСИНКОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛЧОВА

КРИСТИЯН ДИМИТРОВСКИ

МИТРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

МЛАДЕН ГОЦЕВСКИ

НАДЕЖДА ПРОКОПОВА МИЛЕВА

РАЙНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

САШО КИРИЛОВ НИКОЛОВ

СНЕЖАНКА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА

СПИРО ГЕОРГИЕВ

УБАВКА МАНАСИЕВСКИ

ХРИСТО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА ИЛЧОВА