Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Парламентарни избори 2022г. СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. секция № 021 кметство населено място С.ПОЛЕНА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. секция № 021 кметство населено място С.ПОЛЕНА

Област БЛАГОЕВГРАД Община СИМИТЛИ

 

секция № 021 кметство  населено място С.ПОЛЕНА

адрес на избирателна секция с. Полена

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

БОЖИДАРКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

БОНЧО ЖЕЛЯЗКОВ БОЙЧЕВ

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ПАЛАТОВА

КРУМ ВАСИЛЕВ ТОПУЗОВ

МАРИНА ХРИСТОВА ТАБАЧКА

МИРОСЛАВА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

НИКОЛАЙ КАМЕНОВ НАЙДЕНОВ

РАДИНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ВАЛЕОВ

РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ СТОИЛОВ