Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Парламентарни избори 2022г. СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. секция № 006 Пансиона населено място ГР.СИМИТЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. секция № 006 Пансиона населено място ГР.СИМИТЛИ

Област БЛАГОЕВГРАД Община СИМИТЛИ

 

секция № 006 кПансиона населено място ГР.СИМИТЛИ

адрес на избирателна секция "Г. Димитров"№27

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ ПАНЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЗОГРАФСКИ

ЗДРАВКА КРЪСТЕВА ЦОНЕВА

ИВАН СЛАВЕВ ЦОНЕВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ

СТАНИСЛАВА МЕТОДИЕВА ДОМОЗЕТСКА

СТОЯН БОЙКОВ БАНДРОВ