Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Парламентарни избори 2022г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 020

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ОБЩИНА СИМИТЛИ НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ КМЕТСТВО СЕКЦИЯ № 020

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

 

за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ

ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ КМЕТСТВО  СЕКЦИЯ № 020

адрес на избирателната секция с. Мечкул

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

----------------------------------------------------

БЛАГОЙЧО ГЕОРГИЕВСКИ

БОБАН ИВАНОВСКИ

БОЖИН ГЕОРГИЕВ РУСИНКОВ

БОЖИН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИЛЧОВ

ГАНА ТОМАНОВА ЛАЗАРОВА

ГОЛУБИНКА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СИМОВ

ИСКРА АСЕНОВА РУСИНКОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛЧОВА

КРИСТИЯН ДИМИТРОВСКИ

МИТРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

МЛАДЕН ГОЦЕВСКИ

НАДЕЖДА ПРОКОПОВА МИЛЕВА

РАЙНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

САШО КИРИЛОВ НИКОЛОВ

СНЕЖАНКА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА

СПИРО ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА ИЛЧОВА