Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Парламентарни избори 2021 - 46 НС ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СЕНОКОС СЕКЦИЯ № 024

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СЕНОКОС СЕКЦИЯ № 024

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)
ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ
ОБЩИНА СИМИТЛИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СЕНОКОС Кметство СЕКЦИЯ № 024
адрес на избирателната секция с. Сенокос
----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АНГЕЛ НИКОЛОВ СПАСОВ

ВАЛЕНТИН СТОЙНЕВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ БЛАГОЕВ МАЗНЕЙСКИ

ВЕСЕЛИНКА КУЗМАНОВА НИКОЛОВА

ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ГОРИЦА НИКОЛОВА ВЕЗЕНКОВА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

ДИМИТЪР КРАЛЬОВ ВЕЗЕНКОВ

ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА

ЗДРАВКО АНГЕЛОВ МИНКОВ

ИВАН АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ

ИВАН БЛАГОЕВ МАЗНЕЙСКИ

КРАЛЬО АНАСТАСОВ ВЕЗЕНКОВ

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ДОСКОВА

МАГДАЛЕНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

МИЛКА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА

МИТКО ХРИСТОВ ВЕЗЕНКОВ

НАДЕЖДА БОРИСОВА ЙОВИНЧЕВА

РУМЕН ПЕТРОВ ДОСКОВ

СЛАВКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН РАЙЧЕВ МАРКОВ

СТОЯНКА ИВАНОВА МАЗНЕЙСКА

ТЕМЕНУЖКА ВЪЛКОВА КИТАНОВА

ФРОНА КУЗМАНОВА МИНКОВА

ЯНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА