Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Парламентарни избори 2021 - 46 НС ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПОЛЕНА СЕКЦИЯ № 021

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПОЛЕНА СЕКЦИЯ № 021

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за народни представители

на 4 април 2021 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ

ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ПОЛЕНА Кметство СЕКЦИЯ № 021

адрес на избирателната секция с. Полена

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЛБЕНА ЖИВКОВА БЕЛЬОВА

АЛЕКС ВАЛЕНТИНОВ ДИМОВ

АЛЕКС КИРИЛОВ ЗАПРЯНОВ

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА МУТАВДЖИЙСКА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МУТАВДЖИЙСКИ

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ БОРИСОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ ЯНКОВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МУТАВДЖИЙСКИ

АНА КОСТАДИНОВА БАЧЕВА

АНГЕЛ ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ

АНГЕЛ КИРИЛОВ КРЪСТЕВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

АНГЕЛИНА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОЛЬОВА-БОЯНСКА

АНИТА ОЛЕГОВА КРЪСТЕВА

АННА КИРИЛОВА МИЛЕНКОВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ХАНДЖИЙСКА

АНТОАНЕТА ЛЮБЕНОВА БЛАГОЕВА

АНТОАНЕТА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА

АНТОАНЕТА СТРАХИЛОВА ЙОВЕВА

АНТОН БЛАГОЕВ СПАСОВ

АНТОН ВАНГЕЛОВ КЬОСЕВ

АНТОН ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ

АНТОН ВАСИЛЕВ ПАНДУРСКИ

АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АНТОН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

АНТОН ИВАНОВ ШОПОВ

АНТОН ЙОРДАНОВ ШОПОВ

АНТОН ЛАЗАРОВ БАЧЕВ

АНТОН МАРИНОВ ТЕРЗИЙСКИ

АНТОН СТЕФАНОВ ВАЛЕОВ

АНТОН СТОЯНОВ ДИМОВ

АНТОНИО РОСЕНОВ ДИМИТРОВ

АСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

АСЕН ИВАНОВ ДОБРИНСКИ

АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ МУТАВДЖИЙСКИ

АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

АТАНАС КИРИЛОВ ЧИФЛИГАРОВ

АТАНАС СПИРИНДОНОВ ЗУЛЯМСКИ

АТАНАС СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

АТАНАС СТОИЛОВ АНГЕЛОВ

БИЛЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА

БИСЕР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

БЛАГОЙ АТАНАСОВ ЗУЛЯМСКИ

БОЖИДАР БЛАГОЕВ ЗУЛЯМСКИ

БОЖИДАРКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

БОЖИДАРКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

БОЙКА АНГЕЛОВА ПАНДУРСКА

БОЙКА ВЕЛИЧКОВА ПРОКОПОВА

БОЙКА ВЕСЕЛИНОВА ТОПУЗОВА

БОЙКО СТОИЛОВ ДИМИТРОВ

БОНКА АНГЕЛОВА ДОБРИНСКА

БОРИСЛАВ АТАНАСОВ МЛАДЕНОВ

БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ВЕЛИКОВ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ДАНАИЛОВ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ МУТАВДЖИЙСКИ

БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ ЧИФЛИГАРОВ

БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

БОРЯНА ИВАНОВА ШОПОВА

ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ ДИМОВ

ВАЛЕНТИН КРУМОВ МИЛЕНКОВ

ВАЛЕНТИН СМИЛЕНОВ АНДРЕЕВ

ВАЛЕНТИН СПИРИДОНОВ БОЯНСКИ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ХАНДЖИЙСКА

ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА ГАЗЕРСКА

ВАЛЕРИ ДРАГАНОВ ПАНДУРСКИ

ВАНЕСА АНТОНОВА ВАЛЕОВА

ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА ЦОЛОВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА ДОБРИНСКА

ВАСИЛ БОГАТИНОВ БОЯНСКИ

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ

ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАЛЕОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЙСКИ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕТАЧКИ

ВАСИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ

ВАСИЛ КРУМОВ ТОПУЗОВ

ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ

ВАСИЛ СМИЛЕНОВ ТОПУЗОВ

ВАСИЛ СТОИМЕНОВ ЗАЕКОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ДИМОВ

ВАСИЛКА БЛАГОЕВА МЛАДЕНОВА

ВАСИЛКА САНДЕВА ЗАЕКОВА

ВЕЛИН МЕТОДИЕВ ТОШЕВ

ВЕЛИЧКА ВЛАДИМИРОВА БОЯНСКА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ПЕТРОВА

ВЕНЕРА СТАНКЕВА ТОПУЗОВА

ВЕНЕТА БОЖИДАРОВА МИЛУШЕВА

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГОЛЬОВА

ВЕНЕТА СМИЛЕНОВА ИЛИЕВА

ВЕНЕТА СМИЛЕНОВА КИРЧАНОВА

ВЕНЦИСЛАВ АСПАРУХОВ МУТАВДЖИЙСКИ

ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАЛЕОВ

ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЗУЛЯМСКИ

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ КРУШАЛИЙСКИ

ВЕНЦИСЛАВ ТОНЧЕВ КРУШАЛИЙСКИ

ВЕРКА АНГЕЛОВА ДАНЖУРСКА

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ИЛИЕВ

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ТОПУЗОВ

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

ВЕСЕЛИНА САНДЕВА МИЛУШЕВА

ВЕСЕЛКА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА

ВЕСКА ВАСИЛЕВА КЕРЕМИДАРСКА

ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ВИЛИСЛАВА ИВАНОВА МУТАВДЖИЙСКА

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЙНЕВА

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА БАЛТОВА

ВИОЛЕТА ЛАЗАРОВА БОЯНСКА

ВИОЛЕТА МАРЯНОВА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА СЛАВЕВА ДУЕВА

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВСКА

ВИОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВЛАДИМИР КИРИЛОВ СТОЙНЕВ

ВЛАДИМИР СЛАВЧОВ БЕЛЬОВ

ВЛАДИСЛАВ КИРИЛОВ МИТОВ

ВЛАТКО РУНТЕВСКИ

ГАБРИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА УЕЙЛАНД

ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГАЛИНА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЗАЕКОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАЛИНОВ

ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗАЕКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

ГЕОРГИ ДРАГАНОВ ТОШЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАЛЕОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ШОПОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ТЕРЗИЙСКИ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БОЯНСКИ

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ХАНДЖИЙСКИ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАРАПАНДЖОВ

ГЕОРГИ САВЧОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ЗУЛЯМСКИ

ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ШОПОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТАБАЧКИ

ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ХАНДЖИЙСКА

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ЗАЕКОВА

ГЕРГАНА ЛАЗАРОВА БАЧЕВА

ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА

ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ТРАЯНОВА

ГЕРГАНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА

ГЕРГАНА ТОНЧЕВА КРУШАЛИЙСКА

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ЧАПКЪНОВА

ГРОЗДЕНА МЛАДЕНОВА ДИМОВА

ГРОЗДЕНКА АПОСТОЛОВА ЧАПКЪНОВА

ГЬОРГИ СТАМБОЛИСКИ

ДАНИЕЛА БОРИСОВА ВАЛЕОВА

ДАФИНА СТОЙМИРОВА БЛАГОЕВА

ДЕНИС СТОЙНЕВ МУТАФЧИЙСКИ

ДЕНИЦА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВ СТЕФАНОВ ПЕНКОВ

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРИНКОВА ВАЛЕОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА ИЛИЕВА

ДЕСИСЛАВА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА ЦВЕТКОВА

ДИМИТРИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ТОПУЗОВА

ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА ПЕНКОВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВСКИ

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЙОРДАНОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМОВ

ДИМИТЪР ГАНЧОВ ЗАЕКОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ БАЛТОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ШОПОВ

ДИМИТЪР МАРКОВ ТАБАЧКИ

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ МИЛЕНКОВ

ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ ЗАЕКОВ

ДИНКО ВАСИЛЕВ БОЯНСКИ

ДИНКО СПАСОВ СТОЙЧЕВ

ДИЯНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА

ДОБРИН МЕТОДИЕВ МУТАВДЖИЙСКИ

ДОБРИНА БОРИСОВА МУТАВДЖИЙСКА

ДОБРИНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

ДОБРИНКА ЕМИЛОВА КАРАПАНДЖОВА

ДРАГАН ВОИНОВ ПАНДУРСКИ

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ПАНДУРСКА

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОИМЕНОВА

ЕКАТЕРИНА САШОВА ГРИГОРОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЗАЕКОВА

ЕЛЕНА КИРИЛОВА ПАНДУРСКА

ЕЛЕНА ЛАДЕВА ШОПОВА

ЕЛЕНА СТАНКЕВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА СТОЯНОВА МУТАВДЖИЙСКА

ЕЛЕНА ХАРИЗАНОВА МИТОВА

ЕЛЕНКО КИРИЛОВ ТАЛКОВ

ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА

ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА СТОИЧКОВА

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЗАЯКОВ

ЕМИЛ ДОБРИНОВ МУТАВДЖИЙСКИ

ЕМИЛ ЗАРКОВ ДИМИТРОВ

ЕМИЛ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ

ЕМИЛ СИМЕОНОВ ИЛИЕВ

ЕМИЛ ЦАНЕВ ЦВЕТКОВ

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА

ЕМИЛИЯ РАДКОВА ЦВЕТКОВА

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ХАНДЖИЙСКА

ЕФКА ГЕРАСИМОВА ЗУЛЯМСКА

ЕФТИМ КОСТАДИНОВ БОЯНСКИ

ЖИВКА СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА

ЖИВКО ВЕЛИНОВСКИ

ЗАНКО СТЕФАНОВ ДИМОВ

ЗАПРЯНА РАДЕВА ЗЛАТЕВА

ЗДРАВИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИКОВА

ЗДРАВКА СТОИЛОВА БОЯНСКА

ЗОИЦА ЙОРДАНОВА МУТАВДЖИЙСКА

ЗОЙКА АНАНИЕВА ИЛИЕВА

ЗОРКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ЗОРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЗОРКА СПИРИНДОНОВА МУТАВДЖИЙСКА

ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА ЧОРБАДЖИЕВА

ЗЮМБУЛА СТОЯНОВА ТЕРЗИЙСКА

ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ МУТАВДЖИЙСКИ

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ СТОЯНОВ

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

ИВАЙЛО СТОЙМИРОВ МИЛУШЕВ

ИВАЙЛО ЯНЧЕВ СТОИМЕНОВ

ИВАН БОРИСЛАВОВ МУТАВДЖИЙСКИ

ИВАН ГЕОРГИЕВ МЕХАНДЖИЙСКИ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЙСКИ

ИВАН ДИМИТРОВ ХАНДЖИЙСКИ

ИВАН ЗАНКОВ ДИМОВ

ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ШОПОВ

ИВАН КИРИЛОВ МУТАВДЖИЙСКИ

ИВАН ЛАЗАРОВ КОСТАДИНОВ

ИВАН МЕТОДИЕВ КРУШАЛИЙСКИ

ИВАН МИЛАНОВ ПЕТРОВ

ИВАН СИМЕОНОВ ГАЗЕРСКИ

ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

ИВАН СЛАВЧЕВ БЕЛЬОВ

ИВАН СМИЛЕНОВ ЙОВЕВ

ИВАН СТАНКОВ ШОПОВ

ИВАН СТОЙЧЕВ БЕЛЬОВ

ИВАН СТОЯНОВ ПАНДУРСКИ

ИВАН СТОЯНОВ ПАЧАРЪЗОВ

ИВАН СТРАХИЛОВ ГОЛЬОВ

ИВАН ТОНЧЕВ КРУШАЛИЙСКИ

ИВАНКА МАРИЙКОВА ЗАЯКОВА

ИВАНКА МЕТОДИЕВА ДОБРИНСКА

ИВАНКА МИРЧЕВА ЗУЛЯМСКА

ИВАНКА САШКОВА СТОИЛОВА

ИВАНКА СИМЕОНОВА МЕТОДИЕВА

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ПАЛАТОВА

ИВО БОРИСЛАВОВ ЧИФЛИГАРОВ

ИВОНА ОЛЕГОВА КРЪСТЕВА

ИЛИАН СИМЕОНОВ ЗАЯКОВ

ИЛИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА

ИЛИАНА ЙОРДАНОВА ШОПОВА

ИЛИАНА ПАВЛОВА ХАНДЖИЙСКА

ИЛИЯ БОРИСЛАВОВ КРУШАЛИЙСКИ

ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ МЛАДЕНОВ

ИЛИЯН ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ

ИРИНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

ЙОАННА БИСЕРОВА ВАСИЛЕВА

ЙОВЕ ПЕТКОВСКИ

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЧИФЛИГАРОВ

ЙОРДАН АНТОНОВ ШОПОВ

ЙОРДАН АСЕНОВ ПЕТРОВ

ЙОРДАН КИРИЛОВ ТЕРЗИЙСКИ

ЙОРДАН ЛАЗАРОВ ДАНАИЛОВ

ЙОРДАН ЛЮДМИЛОВ ЧОРБАДЖИЕВ

ЙОРДАН МИРЧЕВ ШОПОВ

ЙОРДАН СТАНКОВ ПЕТРОВ

ЙОРДАНА СТОЯНОВА ДИМОВА

ЙОРДАНКА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПАНДУРСКА

ЙОРДАНКА МИЛЧЕВА ЧИФЛИГАРОВА

ЙОРДАНКА МИТКОВА СТОИЛОВА

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

ЙОРДАНКА СЛАВЧОВА МУТАФЧИЙСКА

ЙОРДАНКА СПАСОВА ЧАПКЪНОВА

ЙОРДАНКА ЯНЧЕВА СТОЙЧЕВА

ЙОРДАНЧО ИВАНОВ

КАДИФКА ДАНАИЛОВА ХЛЕБАРСКА

КАМЕЛИЯ ЗЛАТАНОВА ТАБАЧКА

КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА ШОПОВА

КАТИНА СТОИМИРОВА УСАЙНСКА

КАТИНА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

КАТЯ ВАСИЛЕВА КРУШАЛИЙСКА

КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА

КАТЯ ИВАНОВА ПАНДУРСКА

КАТЯ НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

КАТЯ СТРАХИЛОВА НИКОЛОВА

КИРИЛ БОРИСЛАВОВ МУТАВДЖИЙСКИ

КИРИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

КИРИЛ ЛАЗАРОВ ХАНДЖИЙСКИ

КИРИЛ МИЛАНОВ БЛАГОЕВ

КИРИЛ СПИРИДОНОВ ПАНДУРСКИ

КИРИЛ СТАНКОВ МЛАДЕНОВ

КИРИЛ СТОИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

КИРИЛ СТОЙНЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

КИРИЛ СТОЙЧЕВ ДОБРИНСКИ

КИРИЛ СТОЯНОВ МИТОВ

КИРИЛ ЦАНЕВ ЦВЕТКОВ

КИРИЛКА АТАНАСОВА ЗУЛЯМСКА

КИРИЛКА ПЕТРОВА ТОПУЗОВА

КИРКА ВАСИЛЕВА ШОПОВА

КИРКА ВЛАДИМИРОВА МУТАВДЖИЙСКА

КИТА ДИМИТРОВА ТАБАЧКА

КОПРИНКА МАРГИТИНА ТОШЕВА

КОСТАДИН ВАЛЕНТИНОВ ДИМОВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БОЯНСКИ

КОСТАДИН СТРАТОРОВ БАЧЕВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ

КРАСИМИР ИВАНОВ ПАЧАРЪЗОВ

КРАСИМИР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

КРАСИМИР КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ

КРАСИМИР ЯНЕВ СТОЯНОВ

КРИСТИНА ИВАНОВА КРУШАЛИЙСКА

КРИСТИНА ЙОРДАНОВА КРУШАЛИЙСКА

КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

КРУМ БОРИСОВ ТЕРЗИЙСКИ

КРУМ ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ

КРУМ ДИМИТРОВ ТОПУЗОВ

КРУМ ХРИСТОВ МИЛУШЕВ

КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА ПАНДУРСКА

КРЪСТАНА ЙОРДАНОВА ВАЛЕОВА

ЛАЗАР КИРИЛОВ ХАНДЖИЙСКИ

ЛАЗАР СОТИРОВ ТОПУЗОВ

ЛАЗАР СТОЯНОВ БОЯНСКИ

ЛАЗАР СТРАТОРОВ БАЧЕВ

ЛИДИЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

ЛИЛИЯ ИВАНОВА БЪРЗАЧКА

ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ЛИЛЯНА ДАМЯНОВА ДИНЕВА

ЛИЛЯНА СЛАВЧОВА ПЕТРОВА

ЛИСАВЕТА НАЧОВА СТОЯНОВА

ЛЮБЕН БОРИСОВ ИЛИЕВ

ЛЮБЕН СТАНКОВ МЛАДЕНОВ

ЛЮБКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ГОЛЬОВА

ЛЮБОВКА СТРАТОРОВА КРУШАЛИЙСКА

ЛЮБОМИР КРУМОВ ТРАЯНОВ

ЛЮБОМИРА ВАСИЛЕВА ТОПУЗОВА

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ЛЮБЯНА ИВАНОВА ЧИФЛИГАРОВА

ЛЮПЧО ЯНГЕЛОВ

МАГДА СТОИЦОВА ДИМОВА

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА МУТАВДЖИЙСКА

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА СТАНКОВА

МАЛИНКА БОРИСОВА ИВАНОВА

МАРГАРИТА КИРИЛОВА ШОПОВА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ЗУЛЯМСКА

МАРИН ИВАНОВ КРУШАЛИЙСКИ

МАРИН МАРЯНОВ НИКОЛОВ

МАРИНА ХРИСТОВА ТАБАЧКА

МАРИО АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ

МАРИО ИВАНОВ ХАНДЖИЙСКИ

МАРИЯ АНГЕЛОВА БЕЛЬОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ТАБАЧКА

МАРИЯ ИВАНОВА КРУШАЛИЙСКА

МАРИЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЯ СОТИРОВА ТРАЯНОВА

МАРИЯ СПИРИДОНОВА ТАБАЧКА

МАРИЯНА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА

МАРТИНА ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЙСКА

МАЯ БОГАТИНОВА ДАНАИЛОВА

МАЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА

МАЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА

МАЯ ЙОРДАНОВА ХАНДЖИЙСКА

МАЯ НИКОЛОВА ЗЛАТЕВА

МАЯ РУМЕНОВА МУТАВДЖИЙСКА

МАЯ СПИРИДОНОВА КРУШАЛИЙСКА

МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ

МЕТОДИ ИВАНОВ ДОБРИНСКИ

МЕТОДИ ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ

МИЛАН ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ

МИРОН БОРИСОВ ПОПОВ

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ БАЛТОВ

МИРОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

МИРОСЛАВА КИРИЛОВА ПЕТРОВА

МИТРА АСЕНОВА ДИМИТРОВА

МИХАЕЛА ВАНЬОВА ДИМОВА

МИХАЕЛА ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА

МИХАЕЛА ВЛАДИМИРОВА СТОЙНЕВА

МОНИКА ДИНКОВА СТОЙЧЕВА

НАДЕЖДА МАРКОВА ДАНЖУРСКА

НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ЧАПКЪНОВА

НАЙДЕНКА ГАВРИЛОВА СТОИЛОВА

НАЙДЕНКА МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА

НАТАЛИЯ КРУМОВА ДИМИТРОВА

НАТАША СТОЯНОВА ТАБАЧКА

НЕДКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА КАРАПАНДЖОВА

НИКОЛА МИХАЙЛОВ ЗУЛЯМСКИ

НИКОЛАЙ АНТОНОВ ШОПОВ

НИКОЛАЙ БИСЕРОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЙСКИ

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ МУТАВДЖИЙСКИ

НИКОЛАЙ ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЗАРКОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ДИНЕВ

НИКОЛАЙ ТРАЯНОВ ХАНДЖИЙСКИ

НИКОЛАЙ ЯНКОВ МИХАЙЛОВ

НИКОЛЕТА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА

НИКОЛИНА КИРИЛОВА ЗАЕКОВА

ОГНЯН ВАСИЛЕВ БОЯНСКИ

ОГНЯН КИРИЛОВ ДОБРИНСКИ

ОГНЯН МЕТОДИЕВ КИРЧАНОВ

ОЛГА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА

ОЛЕГ ИВАНОВ КРЪСТЕВ

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

ПАВЛИНА ВЛАДИМИРОВА ДОБРИНСКА

ПЕТРА СТОЯНОВА ВОДЕНИЧАРСКА

ПЕТРАНА СТОЯНОВА МИТОВА

ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЛАЗАРОВ БОЯНСКИ

ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ МИТОВ

ПЕТЬО ИЛИЕВ КРУШАЛИЙСКИ

ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ СТОЯНОВ

РАДИНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА АЛЕКСАНДРОВА КРУШАЛИЙСКА

РАДКА КОСТАДИНОВА ЗУЛЯМСКА

РАДКА КРУМОВА ТОПУЗОВА

РАДОСЛАВ СМИЛЕНОВ ИЛИЕВ

РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ СТОИЛОВ

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПАНДУРСКА

РАЛИЦА БЛАГОЕВА ЗУЛЯМСКА

РАЛИЦА МЛАДЕНОВА МАНОВСКА

РОЗАЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ТЕРЗИЙСКА

РОСЕН БОЙКОВ ДИМИТРОВ

РОСЕН ИВАНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

РОСЕН КРУМОВ ХРИСТОВ

РОСИЦА БОРИСОВА МУТАВДЖИЙСКА

РОСИЦА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА

РОСИЦА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

РУЖА ВАСИЛЕВА ШОПОВА

РУМЕН НИКОЛОВ ДИНЕВ

РУСКА БОРИСОВА ДИМОВА

САНДА СТАНКОВА МЛАДЕНОВА

САРА АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА

САШКА СТОИЛОВА ШОПОВА

СВЕТЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

СВЕТЛА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА

СВЕТОСЛАВ ИВОВ ДИМОВ

СЕРАФИНКА ИЛИЕВА ЗАЕКОВА

СИЛВАНА ВЕНЦИСЛАВОВА АСПАРУХОВА

СИЛВАНА КИРИЛОВА ТОПУЗОВА

СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА АСЕНОВА-ИВАНОВА

СИЛВИЯ ДОБРИНОВА МИХАЙЛОВА

СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ТОПУЗОВА

СИЛВИЯ ЯНКОВА ПЕНКОВА

СИМЕОН БОРИСОВ ТЕРЗИЙСКИ

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ

СИМЕОН МЕТОДИЕВ МУТАВДЖИЙСКИ

СИМЕОН СТОИЛОВ ИЛИЕВ

СИМЕОН СТОЙЧЕВ ЧИФЛИГАРОВ

СИМОНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА АНДРЕЕВА

СИМОНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СЛАВЕНА ЙОСИФОВА ЙОВЕВА

СЛАВИ ВЛАДИМИРОВ БЕЛЬОВ

СЛАВИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

СЛАВИ ПЕТРАНИН МИТОВ

СЛАВКА АНДОНОВА БЕЛЬОВА

СЛАВКА КИРИЛОВА МАРИНКОВА

СЛАВЧО ВЛАДИМИРОВ БЕЛЬОВ

СЛАВЧО ИВАНОВ ДОБРИНСКИ

СЛАВЧО СИМЕОНОВ ЗУЛЯМСКИ

СМИЛЕН АНДРЕЕВ УСАЙНСКИ

СМИЛЕН ИЛИЕВ ШОПОВ

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ШОПОВА

СНЕЖАНА КИРИЛОВА ПАЧАРЪЗОВА

СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА МЕХАНДЖИЙСКА

СНЕЖАНА ПЕТРОВА ХАНДЖИЙСКА

СНЕЖАНА СМИЛЕНОВА ТЕРЗИЙСКА

СОНЯ ГЕОРГИЕВА ЗАЕКОВА

СОНЯ ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА

СОФИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА

СПАС АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

СПАС ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ

СПАС НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ

СПАС СМИЛЕНОВ ИЛИЕВ

СПАС СТРАХИЛОВ ГОЛЬОВ

СПАСИКА ИВАНОВА ЗЛАТИНОВА

СПАСКА ГЕОРГИЕВА ЧОРБАДЖИЙСКА

СПАСКА ИВАНОВА МУТАВДЖИЙСКА

СПАСКА ЙОСИФОВА ЦВЕТКОВА

СПАСКА МЕТОДИЕВА МИЛУШЕВА

СПАСКО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

СПАСКО РОСЕНОВ ДИМИТРОВ

СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ ЧИФЛИГАРОВ

СТАНИСЛАВ АНТОНОВ ДИМОВ

СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ТОПУЗОВ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУРСКИ

СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ СТОИЛОВ

СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ БЕЛЬОВ

СТАНИСЛАВА БЛАГОЕВА КРЪСТЕВА

СТАНКО ВЛАДОВ ПЕТРОВ

СТАНКО ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ

СТЕЛА ЛЮБОМИРОВА ТРАЯНОВА

СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

СТЕФАН КИРИЛОВ БЛАГОЕВ

СТЕФАН НИКОЛОВ ЗУЛЯМСКИ

СТЕФКА ДАНАИЛОВА СТОЙКОВА

СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА

СТЕФКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

СТОИЛ ДИМЧЕВ ЯНКОВ

СТОИЛ ЗАПРЯНОВ ШОПОВ

СТОИМЕН ВАСИЛЕВ ЗАЕКОВ

СТОЙНА АЛЕКСАНДРОВА ПАЧАРЪЗОВА

СТОЙНА ИЛИЕВА ТЕРЗИЙСКА

СТОЙНЕ ИВАНОВ МУТАФЧИЙСКИ

СТОЙЧО КИРИЛОВ ИВАНОВ

СТОЙЧО КРУМОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН АТАНАСОВ МУТАВДЖИЙСКИ

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМОВ

СТОЯН ИВАНОВ МУТАВДЖИЙСКИ

СТОЯН ИВАНОВ ПАЧАРЪЗОВ

СТОЯН КИРИЛОВ МИТОВ

СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ

СТОЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ

СТОЯН СТОЙЧЕВ БЕЛЬОВ

СТОЯНКА БОРИСОВА ПОПОВА

СТОЯНКА СЕРАФИМОВА ГОЛЬОВА

СТОЯНКА СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА

СТОЯНКА СТОИЛОВА МИХАЙЛОВА

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА

ТАНЯ ВАСИЛЕВА ПАНДУРСКА

ТАНЯ ИВАНОВА ГОЛЬОВА

ТАТЯНА БОРИСОВА БАЧЕВА

ТАТЯНА ДИМИТРОВА ДИМОВА

ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА ЧИФЛИГАРОВА

ТЕМЕНУЖКА ВИКТОРОВА БАЧЕВА

ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА КРУШАЛИЙСКА

ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА СТОИМЕНОВА

ТЕМЕНУЖКА ЛАЗАРОВА ХРИСТОВА

ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА ЧИФЛИГАРОВА

ТОНЧО ИВАНОВ КРУШАЛИЙСКИ

ТРАЯН КИРИЛОВ ХАНДЖИЙСКИ

ФИДАНКА КИТАНОВА ДИМОВА

ФИЛИП ПАРТИНОВ

ФИЛЧО ЙОРДАНОВ КРУШАЛИЙСКИ

ФИЛЧО ЛЕФТЕРОВ ХРИСТОВ

ФИМА МИТЕВА МАЛИНОВА

ХРИСТИНА ВЕЛИЧКОВА КРЪСТЕВА

ХРИСТИНА ИЛИАНОВА ЗАЯКОВА

ХРИСТИНА СТАМЕНОВА ДИМОВА

ХРИСТИНА СТОЙНЕВА БЛАГОЕВА

ХРИСТО ИВАНОВ ТАБАЧКИ

ХРИСТО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ

ЦАНИ ЦВЕТКОВ ХЛЕБАРСКИ

ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ХАНДЖИЙСКА

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА АНДРЕЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА ЦВЕТКОВА

ЮЛИАНА ВЕНЧОВА КРУШАЛИЙСКА

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАЕКОВА

ЮЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА

ЮЛИЯ ФИЛИПОВА ШОПОВА

ЮЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ЗУЛЯМСКИ

ЯНА ГЕОРГИЕВА МИТОВА

ЯНЕ БОРИСОВ СТОЯНОВ

ЯНИНКА СТОЙНЕВА БОЯНСКА

ЯНКА БОЙКОВА ВЕЛИКОВА

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ

ЯНКО СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ

ЯНЧО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ ЖИВКОВА БЕЛЬОВА

                     АЛЕКС ВАЛЕНТИНОВ ДИМОВ
                     АЛЕКС КИРИЛОВ ЗАПРЯНОВ
                     АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ
                     АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ БОРИСОВ
                     АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ ЯНКОВ
                     АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     АНА КОСТАДИНОВА БАЧЕВА
                     АНГЕЛ ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ
                     АНГЕЛ КИРИЛОВ КРЪСТЕВ
                     АНГЕЛ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА
                     АНГЕЛИНА КИРИЛОВА ИЛИЕВА
                     АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОЛЬОВА-БОЯНСКА
                     АНИТА ОЛЕГОВА КРЪСТЕВА
                     АННА КИРИЛОВА МИЛЕНКОВА
                     АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ХАНДЖИЙСКА
                     АНТОАНЕТА ЛЮБЕНОВА БЛАГОЕВА
                     АНТОАНЕТА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА
                     АНТОАНЕТА СТРАХИЛОВА ЙОВЕВА
                     АНТОН БЛАГОЕВ СПАСОВ
                     АНТОН ВАНГЕЛОВ КЬОСЕВ
                     АНТОН ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ
                     АНТОН ВАСИЛЕВ ПАНДУРСКИ
                     АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     АНТОН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     АНТОН ИВАНОВ ШОПОВ
                     АНТОН ЙОРДАНОВ ШОПОВ
                     АНТОН ЛАЗАРОВ БАЧЕВ
                     АНТОН МАРИНОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     АНТОН СТЕФАНОВ ВАЛЕОВ
                     АНТОН СТОЯНОВ ДИМОВ
                     АНТОНИО РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
                     АСЕН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
                     АСЕН ИВАНОВ ДОБРИНСКИ
                     АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     АТАНАС КИРИЛОВ ЧИФЛИГАРОВ
                     АТАНАС СПИРИНДОНОВ ЗУЛЯМСКИ
                     АТАНАС СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
                     АТАНАС СТОИЛОВ АНГЕЛОВ
                     БИЛЯНА ИЛИЕВА ИВАНОВА
                     БИСЕР ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
                     БЛАГОЙ АТАНАСОВ ЗУЛЯМСКИ
                     БОЖИДАР БЛАГОЕВ ЗУЛЯМСКИ
                     БОЖИДАРКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
                     БОЖИДАРКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
                     БОЙКА АНГЕЛОВА ПАНДУРСКА
                     БОЙКА ВЕЛИЧКОВА ПРОКОПОВА
                     БОЙКА ВЕСЕЛИНОВА ТОПУЗОВА
                     БОЙКО СТОИЛОВ ДИМИТРОВ
                     БОНКА АНГЕЛОВА ДОБРИНСКА
                     БОРИСЛАВ АТАНАСОВ МЛАДЕНОВ
                     БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ВЕЛИКОВ
                     БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ДАНАИЛОВ
                     БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     БОРИСЛАВ КИРИЛОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
                     БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ ЧИФЛИГАРОВ
                     БОРИСЛАВА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА
                     БОРЯНА ИВАНОВА ШОПОВА
                     ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ ДИМОВ
                     ВАЛЕНТИН КРУМОВ МИЛЕНКОВ
                     ВАЛЕНТИН СМИЛЕНОВ АНДРЕЕВ
                     ВАЛЕНТИН СПИРИДОНОВ БОЯНСКИ
                     ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ХАНДЖИЙСКА
                     ВАЛЕНТИНА СИМЕОНОВА ГАЗЕРСКА
                     ВАЛЕРИ ДРАГАНОВ ПАНДУРСКИ
                     ВАНЕСА АНТОНОВА ВАЛЕОВА
                     ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА ЦОЛОВА
                     ВАНЯ ДИМИТРОВА ДОБРИНСКА
                     ВАСИЛ БОГАТИНОВ БОЯНСКИ
                     ВАСИЛ ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ
                     ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАЛЕОВ
                     ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЙСКИ
                     ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕТАЧКИ
                     ВАСИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ КРУМОВ ТОПУЗОВ
                     ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ
                     ВАСИЛ СМИЛЕНОВ ТОПУЗОВ
                     ВАСИЛ СТОИМЕНОВ ЗАЕКОВ
                     ВАСИЛ СТОЯНОВ ДИМОВ
                     ВАСИЛКА БЛАГОЕВА МЛАДЕНОВА
                     ВАСИЛКА САНДЕВА ЗАЕКОВА
                     ВЕЛИН МЕТОДИЕВ ТОШЕВ
                     ВЕЛИЧКА ВЛАДИМИРОВА БОЯНСКА
                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ВЕЛИЧКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
                     ВЕЛИЧКА СТАНКОВА ПЕТРОВА
                     ВЕНЕРА СТАНКЕВА ТОПУЗОВА
                     ВЕНЕТА БОЖИДАРОВА МИЛУШЕВА
                     ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА ГОЛЬОВА
                     ВЕНЕТА СМИЛЕНОВА ИЛИЕВА
                     ВЕНЕТА СМИЛЕНОВА КИРЧАНОВА
                     ВЕНЦИСЛАВ АСПАРУХОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАЛЕОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЗУЛЯМСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
                     ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ КРУШАЛИЙСКИ
                     ВЕНЦИСЛАВ ТОНЧЕВ КРУШАЛИЙСКИ
                     ВЕРКА АНГЕЛОВА ДАНЖУРСКА
                     ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ИЛИЕВ
                     ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ТОПУЗОВ
                     ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
                     ВЕСЕЛИН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ
                     ВЕСЕЛИНА САНДЕВА МИЛУШЕВА
                     ВЕСЕЛКА ИЛИЕВА МЛАДЕНОВА
                     ВЕСКА ВАСИЛЕВА КЕРЕМИДАРСКА
                     ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА
                     ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
                     ВИЛИСЛАВА ИВАНОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЙНЕВА
                     ВИОЛЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА
                     ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА БАЛТОВА
                     ВИОЛЕТА ЛАЗАРОВА БОЯНСКА
                     ВИОЛЕТА МАРЯНОВА НИКОЛОВА
                     ВИОЛЕТА СЛАВЕВА ДУЕВА
                     ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВСКА
                     ВИОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА
                     ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
                     ВЛАДИМИР КИРИЛОВ СТОЙНЕВ
                     ВЛАДИМИР СЛАВЧОВ БЕЛЬОВ
                     ВЛАДИСЛАВ КИРИЛОВ МИТОВ
                     ВЛАТКО  РУНТЕВСКИ
                     ГАБРИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА УЕЙЛАНД
                     ГАБРИЕЛА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ГАЛИНА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА
                     ГАЛИНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЗАЕКОВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ
                     ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МАЛИНОВ
                     ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗАЕКОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
                     ГЕОРГИ ДРАГАНОВ ТОШЕВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ВАЛЕОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ
                     ГЕОРГИ ИВАНОВ ШОПОВ
                     ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ КИРИЛОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БОЯНСКИ
                     ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ХАНДЖИЙСКИ
                     ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАРАПАНДЖОВ
                     ГЕОРГИ САВЧОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ ЗУЛЯМСКИ
                     ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     ГЕОРГИ СТОЯНОВ ШОПОВ
                     ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТАБАЧКИ
                     ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
                     ГЕРГАНА АТАНАСОВА ХАНДЖИЙСКА
                     ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ЗАЕКОВА
                     ГЕРГАНА ЛАЗАРОВА БАЧЕВА
                     ГЕРГАНА МЕТОДИЕВА ХРИСТОВА
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА
                     ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ТРАЯНОВА
                     ГЕРГАНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
                     ГЕРГАНА ТОНЧЕВА КРУШАЛИЙСКА
                     ГЕРГАНА ХРИСТОВА ЧАПКЪНОВА
                     ГРОЗДЕНА МЛАДЕНОВА ДИМОВА
                     ГРОЗДЕНКА АПОСТОЛОВА ЧАПКЪНОВА
                     ГЬОРГИ  СТАМБОЛИСКИ
                     ДАНИЕЛА БОРИСОВА ВАЛЕОВА
                     ДАФИНА СТОЙМИРОВА БЛАГОЕВА
                     ДЕНИС СТОЙНЕВ МУТАФЧИЙСКИ
                     ДЕНИЦА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ДЕСИСЛАВ СТЕФАНОВ ПЕНКОВ
                     ДЕСИСЛАВА ДИМИТРИНКОВА ВАЛЕОВА
                     ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА ИЛИЕВА
                     ДЕСИСЛАВА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА ЦВЕТКОВА
                     ДИМИТРИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
                     ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ТОПУЗОВА
                     ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
                     ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА ПЕНКОВА
                     ДИМИТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВСКИ
                     ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЙОРДАНОВ
                     ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМОВ
                     ДИМИТЪР ГАНЧОВ ЗАЕКОВ
                     ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИЛЕНКОВ
                     ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ БАЛТОВ
                     ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ
                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ШОПОВ
                     ДИМИТЪР МАРКОВ ТАБАЧКИ
                     ДИМИТЪР СИМЕОНОВ МИЛЕНКОВ
                     ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ ЗАЕКОВ
                     ДИНКО ВАСИЛЕВ БОЯНСКИ
                     ДИНКО СПАСОВ СТОЙЧЕВ
                     ДИЯНА ЕМИЛОВА ДИМИТРОВА
                     ДОБРИН МЕТОДИЕВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     ДОБРИНА БОРИСОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     ДОБРИНА ПЕТРОВА ИЛИЕВА
                     ДОБРИНКА ЕМИЛОВА КАРАПАНДЖОВА
                     ДРАГАН ВОИНОВ ПАНДУРСКИ
                     ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
                     ЕВГЕНИЯ КИРИЛОВА ПАНДУРСКА
                     ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА СТОИМЕНОВА
                     ЕКАТЕРИНА САШОВА ГРИГОРОВА
                     ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЗАЕКОВА
                     ЕЛЕНА КИРИЛОВА ПАНДУРСКА
                     ЕЛЕНА ЛАДЕВА ШОПОВА
                     ЕЛЕНА СТАНКЕВА ДИМИТРОВА
                     ЕЛЕНА СТОЯНОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     ЕЛЕНА ХАРИЗАНОВА МИТОВА
                     ЕЛЕНКО КИРИЛОВ ТАЛКОВ
                     ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА МЛАДЕНОВА
                     ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА СТОИЧКОВА
                     ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЗАЯКОВ
                     ЕМИЛ ДОБРИНОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     ЕМИЛ ЗАРКОВ ДИМИТРОВ
                     ЕМИЛ НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
                     ЕМИЛ СИМЕОНОВ ИЛИЕВ
                     ЕМИЛ ЦАНЕВ ЦВЕТКОВ
                     ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
                     ЕМИЛИЯ РАДКОВА ЦВЕТКОВА
                     ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ХАНДЖИЙСКА
                     ЕФКА ГЕРАСИМОВА ЗУЛЯМСКА
                     ЕФТИМ КОСТАДИНОВ БОЯНСКИ
                     ЖИВКА СТОЙЧЕВА ПЕТРОВА
                     ЖИВКО  ВЕЛИНОВСКИ
                     ЗАНКО СТЕФАНОВ ДИМОВ
                     ЗАПРЯНА РАДЕВА ЗЛАТЕВА
                     ЗДРАВИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛИКОВА
                     ЗДРАВКА СТОИЛОВА БОЯНСКА
                     ЗОИЦА ЙОРДАНОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     ЗОЙКА АНАНИЕВА ИЛИЕВА
                     ЗОРКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
                     ЗОРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     ЗОРКА СПИРИНДОНОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА ЧОРБАДЖИЕВА
                     ЗЮМБУЛА СТОЯНОВА ТЕРЗИЙСКА
                     ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
                     ИВАЙЛО ИВАНОВ СТОЯНОВ
                     ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
                     ИВАЙЛО СТОЙМИРОВ МИЛУШЕВ
                     ИВАЙЛО ЯНЧЕВ СТОИМЕНОВ
                     ИВАН БОРИСЛАВОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ МЕХАНДЖИЙСКИ
                     ИВАН ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЙСКИ
                     ИВАН ДИМИТРОВ ХАНДЖИЙСКИ
                     ИВАН ЗАНКОВ ДИМОВ
                     ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ
                     ИВАН ЙОРДАНОВ ШОПОВ
                     ИВАН КИРИЛОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     ИВАН ЛАЗАРОВ КОСТАДИНОВ
                     ИВАН МЕТОДИЕВ КРУШАЛИЙСКИ
                     ИВАН МИЛАНОВ ПЕТРОВ
                     ИВАН СИМЕОНОВ ГАЗЕРСКИ
                     ИВАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ
                     ИВАН СЛАВЧЕВ БЕЛЬОВ
                     ИВАН СМИЛЕНОВ ЙОВЕВ
                     ИВАН СТАНКОВ ШОПОВ
                     ИВАН СТОЙЧЕВ БЕЛЬОВ
                     ИВАН СТОЯНОВ ПАНДУРСКИ
                     ИВАН СТОЯНОВ ПАЧАРЪЗОВ
                     ИВАН СТРАХИЛОВ ГОЛЬОВ
                     ИВАН ТОНЧЕВ КРУШАЛИЙСКИ
                     ИВАНКА МАРИЙКОВА ЗАЯКОВА
                     ИВАНКА МЕТОДИЕВА ДОБРИНСКА
                     ИВАНКА МИРЧЕВА ЗУЛЯМСКА
                     ИВАНКА САШКОВА СТОИЛОВА
                     ИВАНКА СИМЕОНОВА МЕТОДИЕВА
                     ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ПАЛАТОВА
                     ИВО БОРИСЛАВОВ ЧИФЛИГАРОВ
                     ИВОНА ОЛЕГОВА КРЪСТЕВА
                     ИЛИАН СИМЕОНОВ ЗАЯКОВ
                     ИЛИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
                     ИЛИАНА ЙОРДАНОВА ШОПОВА
                     ИЛИАНА ПАВЛОВА ХАНДЖИЙСКА
                     ИЛИЯ БОРИСЛАВОВ КРУШАЛИЙСКИ
                     ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
                     ИЛИЯ КОСТАДИНОВ МЛАДЕНОВ
                     ИЛИЯН ЛЮБЕНОВ БОРИСОВ
                     ИРИНА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА
                     ЙОАННА БИСЕРОВА ВАСИЛЕВА
                     ЙОВЕ  ПЕТКОВСКИ
                     ЙОРДАН АНГЕЛОВ ЧИФЛИГАРОВ
                     ЙОРДАН АНТОНОВ ШОПОВ
                     ЙОРДАН АСЕНОВ ПЕТРОВ
                     ЙОРДАН КИРИЛОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     ЙОРДАН ЛАЗАРОВ ДАНАИЛОВ
                     ЙОРДАН ЛЮДМИЛОВ ЧОРБАДЖИЕВ
                     ЙОРДАН МИРЧЕВ ШОПОВ
                     ЙОРДАН СТАНКОВ ПЕТРОВ
                     ЙОРДАНА СТОЯНОВА ДИМОВА
                     ЙОРДАНКА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА
                     ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПАНДУРСКА
                     ЙОРДАНКА МИЛЧЕВА ЧИФЛИГАРОВА
                     ЙОРДАНКА МИТКОВА СТОИЛОВА
                     ЙОРДАНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
                     ЙОРДАНКА СЛАВЧОВА МУТАФЧИЙСКА
                     ЙОРДАНКА СПАСОВА ЧАПКЪНОВА
                     ЙОРДАНКА ЯНЧЕВА СТОЙЧЕВА
                     ЙОРДАНЧО  ИВАНОВ
                     КАДИФКА ДАНАИЛОВА ХЛЕБАРСКА
                     КАМЕЛИЯ ЗЛАТАНОВА ТАБАЧКА
                     КАТЕРИНА ЙОРДАНОВА ШОПОВА
                     КАТИНА СТОИМИРОВА УСАЙНСКА
                     КАТИНА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА
                     КАТЯ ВАСИЛЕВА КРУШАЛИЙСКА
                     КАТЯ ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТЕВА
                     КАТЯ ИВАНОВА ПАНДУРСКА
                     КАТЯ НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА
                     КАТЯ СТРАХИЛОВА НИКОЛОВА
                     КИРИЛ БОРИСЛАВОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     КИРИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
                     КИРИЛ ЛАЗАРОВ ХАНДЖИЙСКИ
                     КИРИЛ МИЛАНОВ БЛАГОЕВ
                     КИРИЛ СПИРИДОНОВ ПАНДУРСКИ
                     КИРИЛ СТАНКОВ МЛАДЕНОВ
                     КИРИЛ СТОИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
                     КИРИЛ СТОЙНЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ
                     КИРИЛ СТОЙЧЕВ ДОБРИНСКИ
                     КИРИЛ СТОЯНОВ МИТОВ
                     КИРИЛ ЦАНЕВ ЦВЕТКОВ
                     КИРИЛКА АТАНАСОВА ЗУЛЯМСКА
                     КИРИЛКА ПЕТРОВА ТОПУЗОВА
                     КИРКА ВАСИЛЕВА ШОПОВА
                     КИРКА ВЛАДИМИРОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     КИТА ДИМИТРОВА ТАБАЧКА
                     КОПРИНКА МАРГИТИНА ТОШЕВА
                     КОСТАДИН ВАЛЕНТИНОВ ДИМОВ
                     КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ БОЯНСКИ
                     КОСТАДИН СТРАТОРОВ БАЧЕВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЙСКИ
                     КРАСИМИР ИВАНОВ ПАЧАРЪЗОВ
                     КРАСИМИР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
                     КРАСИМИР КИРИЛОВ ЦВЕТКОВ
                     КРАСИМИР ЯНЕВ СТОЯНОВ
                     КРИСТИНА ИВАНОВА КРУШАЛИЙСКА
                     КРИСТИНА ЙОРДАНОВА КРУШАЛИЙСКА
                     КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ
                     КРУМ БОРИСОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     КРУМ ГАВРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
                     КРУМ ДИМИТРОВ ТОПУЗОВ
                     КРУМ ХРИСТОВ МИЛУШЕВ
                     КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА ПАНДУРСКА
                     КРЪСТАНА ЙОРДАНОВА ВАЛЕОВА
                     ЛАЗАР КИРИЛОВ ХАНДЖИЙСКИ
                     ЛАЗАР СОТИРОВ ТОПУЗОВ
                     ЛАЗАР СТОЯНОВ БОЯНСКИ
                     ЛАЗАР СТРАТОРОВ БАЧЕВ
                     ЛИДИЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
                     ЛИЛИЯ ИВАНОВА БЪРЗАЧКА
                     ЛИЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
                     ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА
                     ЛИЛЯНА ДАМЯНОВА ДИНЕВА
                     ЛИЛЯНА СЛАВЧОВА ПЕТРОВА
                     ЛИСАВЕТА НАЧОВА СТОЯНОВА
                     ЛЮБЕН БОРИСОВ ИЛИЕВ
                     ЛЮБЕН СТАНКОВ МЛАДЕНОВ
                     ЛЮБКА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА
                     ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ГОЛЬОВА
                     ЛЮБОВКА СТРАТОРОВА КРУШАЛИЙСКА
                     ЛЮБОМИР КРУМОВ ТРАЯНОВ
                     ЛЮБОМИРА ВАСИЛЕВА ТОПУЗОВА
                     ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     ЛЮБЯНА ИВАНОВА ЧИФЛИГАРОВА
                     ЛЮПЧО  ЯНГЕЛОВ
                     МАГДА СТОИЦОВА ДИМОВА
                     МАГДАЛЕНА ИВАНОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА СТАНКОВА
                     МАЛИНКА БОРИСОВА ИВАНОВА
                     МАРГАРИТА КИРИЛОВА ШОПОВА
                     МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ЗУЛЯМСКА
                     МАРИН ИВАНОВ КРУШАЛИЙСКИ
                     МАРИН МАРЯНОВ НИКОЛОВ
                     МАРИНА ХРИСТОВА ТАБАЧКА
                     МАРИО АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
                     МАРИО ИВАНОВ ХАНДЖИЙСКИ
                     МАРИЯ АНГЕЛОВА БЕЛЬОВА
                     МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА
                     МАРИЯ ДИМИТРОВА ТАБАЧКА
                     МАРИЯ ИВАНОВА КРУШАЛИЙСКА
                     МАРИЯ ИЛИЕВА ДИМИТРОВА
                     МАРИЯ СОТИРОВА ТРАЯНОВА
                     МАРИЯ СПИРИДОНОВА ТАБАЧКА
                     МАРИЯНА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА
                     МАРТИНА ЙОРДАНОВА ТЕРЗИЙСКА
                     МАЯ БОГАТИНОВА ДАНАИЛОВА
                     МАЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЙСКА
                     МАЯ ЙОРДАНОВА ПЕТАЧКА
                     МАЯ ЙОРДАНОВА ХАНДЖИЙСКА
                     МАЯ НИКОЛОВА ЗЛАТЕВА
                     МАЯ РУМЕНОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     МАЯ СПИРИДОНОВА КРУШАЛИЙСКА
                     МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
                     МЕТОДИ ИВАНОВ ДОБРИНСКИ
                     МЕТОДИ ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ
                     МИЛАН ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ
                     МИРОН БОРИСОВ ПОПОВ
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
                     МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ БАЛТОВ
                     МИРОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
                     МИРОСЛАВА КИРИЛОВА ПЕТРОВА
                     МИТРА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
                     МИХАЕЛА ВАНЬОВА ДИМОВА
                     МИХАЕЛА ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА
                     МИХАЕЛА ВЛАДИМИРОВА СТОЙНЕВА
                     МОНИКА ДИНКОВА СТОЙЧЕВА
                     НАДЕЖДА МАРКОВА ДАНЖУРСКА
                     НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ЧАПКЪНОВА
                     НАЙДЕНКА ГАВРИЛОВА СТОИЛОВА
                     НАЙДЕНКА МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
                     НАТАЛИЯ КРУМОВА ДИМИТРОВА
                     НАТАША СТОЯНОВА ТАБАЧКА
                     НЕДКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
                     НЕЗАБРАВКА ДИМИТРОВА КАРАПАНДЖОВА
                     НИКОЛА МИХАЙЛОВ ЗУЛЯМСКИ
                     НИКОЛАЙ АНТОНОВ ШОПОВ
                     НИКОЛАЙ БИСЕРОВ ВАСИЛЕВ
                     НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ХАНДЖИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ЗАПРЯНОВ НИКОЛОВ
                     НИКОЛАЙ ЗАРКОВ ДИМИТРОВ
                     НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ДИНЕВ
                     НИКОЛАЙ ТРАЯНОВ ХАНДЖИЙСКИ
                     НИКОЛАЙ ЯНКОВ МИХАЙЛОВ
                     НИКОЛЕТА АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА
                     НИКОЛИНА КИРИЛОВА ЗАЕКОВА
                     ОГНЯН ВАСИЛЕВ БОЯНСКИ
                     ОГНЯН КИРИЛОВ ДОБРИНСКИ
                     ОГНЯН МЕТОДИЕВ КИРЧАНОВ
                     ОЛГА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА
                     ОЛЕГ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
                     ПАВЕЛ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
                     ПАВЛИНА ВЛАДИМИРОВА ДОБРИНСКА
                     ПЕТРА СТОЯНОВА ВОДЕНИЧАРСКА
                     ПЕТРАНА СТОЯНОВА МИТОВА
                     ПЕТЪР КИРИЛОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР ЛАЗАРОВ БОЯНСКИ
                     ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ПЕТРОВ
                     ПЕТЪР СТОЯНОВ МИТОВ
                     ПЕТЬО ИЛИЕВ КРУШАЛИЙСКИ
                     ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ СТОЯНОВ
                     РАДИНА АНТОНОВА ГЕОРГИЕВА
                     РАДКА АЛЕКСАНДРОВА КРУШАЛИЙСКА
                     РАДКА КОСТАДИНОВА ЗУЛЯМСКА
                     РАДКА КРУМОВА ТОПУЗОВА
                     РАДОСЛАВ СМИЛЕНОВ ИЛИЕВ
                     РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ СТОИЛОВ
                     РАЙНА ГЕОРГИЕВА ПАНДУРСКА
                     РАЛИЦА БЛАГОЕВА ЗУЛЯМСКА
                     РАЛИЦА МЛАДЕНОВА МАНОВСКА
                     РОЗАЛИЯ ЛЮБОМИРОВА ТЕРЗИЙСКА
                     РОСЕН БОЙКОВ ДИМИТРОВ
                     РОСЕН ИВАНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ
                     РОСЕН КРУМОВ ХРИСТОВ
                     РОСИЦА БОРИСОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     РОСИЦА КИРИЛОВА АНДРЕЕВА
                     РОСИЦА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
                     РУЖА ВАСИЛЕВА ШОПОВА
                     РУМЕН НИКОЛОВ ДИНЕВ
                     РУСКА БОРИСОВА ДИМОВА
                     САНДА СТАНКОВА МЛАДЕНОВА
                     САРА АЛЕКСАНДРОВА ДИМОВА
                     САШКА СТОИЛОВА ШОПОВА
                     СВЕТЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
                     СВЕТЛА СИМЕОНОВА СТОЯНОВА
                     СВЕТОСЛАВ ИВОВ ДИМОВ
                     СЕРАФИНКА ИЛИЕВА ЗАЕКОВА
                     СИЛВАНА ВЕНЦИСЛАВОВА АСПАРУХОВА
                     СИЛВАНА КИРИЛОВА ТОПУЗОВА
                     СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА АСЕНОВА-ИВАНОВА
                     СИЛВИЯ ДОБРИНОВА МИХАЙЛОВА
                     СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА ТОПУЗОВА
                     СИЛВИЯ ЯНКОВА ПЕНКОВА
                     СИМЕОН БОРИСОВ ТЕРЗИЙСКИ
                     СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ
                     СИМЕОН МЕТОДИЕВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     СИМЕОН СТОИЛОВ ИЛИЕВ
                     СИМЕОН СТОЙЧЕВ ЧИФЛИГАРОВ
                     СИМОНА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА
                     СИМОНА ВАЛЕНТИНОВА АНДРЕЕВА
                     СИМОНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
                     СЛАВЕНА ЙОСИФОВА ЙОВЕВА
                     СЛАВИ ВЛАДИМИРОВ БЕЛЬОВ
                     СЛАВИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
                     СЛАВИ ПЕТРАНИН МИТОВ
                     СЛАВКА АНДОНОВА БЕЛЬОВА
                     СЛАВКА КИРИЛОВА МАРИНКОВА
                     СЛАВЧО ВЛАДИМИРОВ БЕЛЬОВ
                     СЛАВЧО ИВАНОВ ДОБРИНСКИ
                     СЛАВЧО СИМЕОНОВ ЗУЛЯМСКИ
                     СМИЛЕН АНДРЕЕВ УСАЙНСКИ
                     СМИЛЕН ИЛИЕВ ШОПОВ
                     СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ШОПОВА
                     СНЕЖАНА КИРИЛОВА ПАЧАРЪЗОВА
                     СНЕЖАНА ЛЮБЕНОВА МЕХАНДЖИЙСКА
                     СНЕЖАНА ПЕТРОВА ХАНДЖИЙСКА
                     СНЕЖАНА СМИЛЕНОВА ТЕРЗИЙСКА
                     СОНЯ ГЕОРГИЕВА ЗАЕКОВА
                     СОНЯ ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА
                     СОФИЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
                     СПАС АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
                     СПАС ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ
                     СПАС НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ
                     СПАС СМИЛЕНОВ ИЛИЕВ
                     СПАС СТРАХИЛОВ ГОЛЬОВ
                     СПАСИКА ИВАНОВА ЗЛАТИНОВА
                     СПАСКА ГЕОРГИЕВА ЧОРБАДЖИЙСКА
                     СПАСКА ИВАНОВА МУТАВДЖИЙСКА
                     СПАСКА ЙОСИФОВА ЦВЕТКОВА
                     СПАСКА МЕТОДИЕВА МИЛУШЕВА
                     СПАСКО ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
                     СПАСКО РОСЕНОВ ДИМИТРОВ
                     СТАНИСЛАВ АНГЕЛОВ ЧИФЛИГАРОВ
                     СТАНИСЛАВ АНТОНОВ ДИМОВ
                     СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ТОПУЗОВ
                     СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУРСКИ
                     СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ СТОИЛОВ
                     СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ БЕЛЬОВ
                     СТАНИСЛАВА БЛАГОЕВА КРЪСТЕВА
                     СТАНКО ВЛАДОВ ПЕТРОВ
                     СТАНКО ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
                     СТЕЛА ЛЮБОМИРОВА ТРАЯНОВА
                     СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
                     СТЕФАН КИРИЛОВ БЛАГОЕВ
                     СТЕФАН НИКОЛОВ ЗУЛЯМСКИ
                     СТЕФКА ДАНАИЛОВА СТОЙКОВА
                     СТЕФКА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА
                     СТЕФКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
                     СТОИЛ ДИМЧЕВ ЯНКОВ
                     СТОИЛ ЗАПРЯНОВ ШОПОВ
                     СТОИМЕН ВАСИЛЕВ ЗАЕКОВ
                     СТОЙНА АЛЕКСАНДРОВА ПАЧАРЪЗОВА
                     СТОЙНА ИЛИЕВА ТЕРЗИЙСКА
                     СТОЙНЕ ИВАНОВ МУТАФЧИЙСКИ
                     СТОЙЧО КИРИЛОВ ИВАНОВ
                     СТОЙЧО КРУМОВ ГЕОРГИЕВ
                     СТОЯН АТАНАСОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМОВ
                     СТОЯН ИВАНОВ МУТАВДЖИЙСКИ
                     СТОЯН ИВАНОВ ПАЧАРЪЗОВ
                     СТОЯН КИРИЛОВ МИТОВ
                     СТОЯН НИКОЛОВ МИХАЙЛОВ
                     СТОЯН СИМЕОНОВ ИЛИЕВ
                     СТОЯН СТОЙЧЕВ БЕЛЬОВ
                     СТОЯНКА БОРИСОВА ПОПОВА
                     СТОЯНКА СЕРАФИМОВА ГОЛЬОВА
                     СТОЯНКА СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА
                     СТОЯНКА СТОИЛОВА МИХАЙЛОВА
                     ТАНЯ ВАСИЛЕВА ВЕЛИКОВА
                     ТАНЯ ВАСИЛЕВА ПАНДУРСКА
                     ТАНЯ ИВАНОВА ГОЛЬОВА
                     ТАТЯНА БОРИСОВА БАЧЕВА
                     ТАТЯНА ДИМИТРОВА ДИМОВА
                     ТЕМЕНУЖКА АТАНАСОВА ЧИФЛИГАРОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ВИКТОРОВА БАЧЕВА
                     ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА КРУШАЛИЙСКА
                     ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА СТОИМЕНОВА
                     ТЕМЕНУЖКА ЛАЗАРОВА ХРИСТОВА
                     ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА ЧИФЛИГАРОВА
                     ТОНЧО ИВАНОВ КРУШАЛИЙСКИ
                     ТРАЯН КИРИЛОВ ХАНДЖИЙСКИ
                     ФИДАНКА КИТАНОВА ДИМОВА
                     ФИЛИП  ПАРТИНОВ
                     ФИЛЧО ЙОРДАНОВ КРУШАЛИЙСКИ
                     ФИЛЧО ЛЕФТЕРОВ ХРИСТОВ
                     ФИМА МИТЕВА МАЛИНОВА
                     ХРИСТИНА ВЕЛИЧКОВА КРЪСТЕВА
                     ХРИСТИНА ИЛИАНОВА ЗАЯКОВА
                     ХРИСТИНА СТАМЕНОВА ДИМОВА
                     ХРИСТИНА СТОЙНЕВА БЛАГОЕВА
                     ХРИСТО ИВАНОВ ТАБАЧКИ
                     ХРИСТО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ
                     ЦАНИ ЦВЕТКОВ ХЛЕБАРСКИ
                     ЦВЕТАНКА ВАСИЛЕВА ХАНДЖИЙСКА
                     ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА АНДРЕЕВА
                     ЦВЕТЕЛИНА ЕМИЛОВА ЦВЕТКОВА
                     ЮЛИАНА ВЕНЧОВА КРУШАЛИЙСКА
                     ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАЕКОВА
                     ЮЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
                     ЮЛИЯ ФИЛИПОВА ШОПОВА
                     ЮЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
                     ЮЛИЯН ЙОРДАНОВ ЗУЛЯМСКИ
                     ЯНА ГЕОРГИЕВА МИТОВА
                     ЯНЕ БОРИСОВ СТОЯНОВ
                     ЯНИНКА СТОЙНЕВА БОЯНСКА
                     ЯНКА БОЙКОВА ВЕЛИКОВА
                     ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЗУЛЯМСКИ
                     ЯНКО СТОЯНОВ МИХАЙЛОВ
                     ЯНЧО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ