Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Парламентарни избори 2021 - 46 НС ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ СЕКЦИЯ № 020

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ СЕКЦИЯ № 020

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за народни представители

на 4 април 2021 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ

ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.МЕЧКУЛ Кметство СЕКЦИЯ № 020

адрес на избирателната секция с. Мечкул

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

БОЖИН ГЕОРГИЕВ РУСИНКОВ

БОЖИН НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ АНДОНОВ ЛАЗАРОВ

ВЕЛА НИКОЛОВА ГЯМЧЕВА

ГАНА ТОМАНОВА ЛАЗАРОВА

ГЕОРГИ ТОМАНОВ СТОЕВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ СИМОВ

ИСКРА АСЕНОВА РУСИНКОВА

НАДЕЖДА ПРОКОПОВА МИЛЕВА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА

ХРИСТО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ