Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Парламентарни избори 2021 - 46 НС ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БРЕЖАНИ СЕКЦИЯ № 011

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БРЕЖАНИ СЕКЦИЯ № 011

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за народни представители

на 4 април 2021 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ

ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БРЕЖАНИ с. Брежани СЕКЦИЯ № 011

адрес на избирателната секция с. Брежани

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДРИЯНА ЙОСИФОВА ИЛИЕВА

АЛБЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

АЛЕКСАНДРА ЙОСИФОВА ИЛИЕВА

АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ СТОИМЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЧАЛЪКОВ

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ПЕНЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КОВАЧЕВ

АЛЕКСЕЙ КИРИЛОВ БОЖИНОВ

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

АНЕЛИЯ БОРИСОВА МАРИНЧЕВА

АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА БЛАГОВА

АНЕЛИЯ РАЙЧЕВА МИЦОВА

АНЕТА АСЕНОВА ЛАЛЕВА

АНИТА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ЧАЛЪКОВА

АНТОАНЕТА ПАВЛОВА ДРАГОВА

АНТОН КРУМОВ ИВАНОВ

АНТОНИЙ ГОЦЕВ АЛЕКСОВ

АНТОНИО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

АСЕН ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ

АСЕН КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

АСЕН СТАНОЕВ ТОДОРОВ

АТАНАС БЛАГОВ СЕРАФИМОВ

АТАНАС ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

АТАНАС МИХАИЛОВ АТАНАСОВ

АТАНАС НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ

БЕНИТА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

БИСЕРКА ХРИСТОВА БЛАГОВА

БЛАГА ДИМИТРОВА СТОИМЕНОВА

БЛАГА КОСТАДИНОВА БЛАГОВА

БЛАГОВЕСТ АЛЕКСЕЕВ БОЖИНОВ

БЛАГОВЕСТ ЛЮБЕНОВ ЛАЛЕВ

БЛАГОЙ ВАЛЕНТИНОВ СТЕФАНОВ

БЛАГОЙ ЙОСИФОВ ГРУЙЧЕВ

БЛАГОЙ ТОМАНОВ БЛАГОВ

БОЖАНА ЗЛАТКОВА ВАКЛИНСКА

БОЖАНА ЙОРДАНОВА ТРЕНЧЕВА

БОЖИДАР ИВАНОВ ДИМОВ

БОЙКА БОРИСОВА ПЕНЧЕВА

БОРИС ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ

БОРИС СТЕФАНОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ АСЕНОВ АНГЕЛОВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ ИЛЧОВ

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИН ЙОСИФОВ НИКОЛОВ

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЧАЛЪКОВ

ВАЛЕРИ ЙОСИФОВ ДИМОВ

ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ИВАНОВ

ВАНЕСА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА

ВАСИЛ АСЕНОВ ПЕНЧЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БЛАГОВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ

ВАСИЛ СТЕФАНОВ КОСТОВ

ВАСИЛЕНА КРУМОВА СТЕФАНОВА

ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

ВАСИЛКА БЛАГОВА ЛАЛЕВА

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ЧАЛЪКОВА

ВАСИЛКА МАРКОВА СТОЙНЕВА

ВЕЛИКА ГРИГОРОВА ЯНЕВА

ВЕЛИКА ЛЮБЕНОВА АЛЕКСОВА

ВЕЛИКА НИКОЛОВА ДОНЧЕВА

ВЕЛИКА ПАВЛОВА БОРИСОВА

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА

ВЕЛИЧКО ВЛАДИМИРОВ КОВАЧЕВ

ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ

ВЕЛИЧКО КИРИЛОВ КРЪСТЕВ

ВЕЛИЧКО ПЕТРОВ ВОЩИНАРСКИ

ВЕНКА СТОЙНЕВА АТАНАСОВА

ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ ИВАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЧАЛЪКОВ

ВЕРА ИСТАЛИЯНОВА МАРКОВА

ВЕСА ГЕРГОВА КЮПОВА

ВЕСЕЛА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА

ВЕСЕЛКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ВЕЧКО НИКОЛОВ СТЕФАНОВ

ВИЛИСЛАВ ИВАНОВ СТЕФАНОВ

ВИОЛЕТА ПЛАМЕНОВА КАРАДЖОВА

ВИОЛЕТА СТОЙНЕВА НИКОЛОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА СПАСОВА

ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ ЧАЛЪКОВ

ВЛАДИМИР СТОЙНЕВ ВЛАДИМИРОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ХРИСТОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БЛАГОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

ГЕОРГИ ЙОСИФОВ БЛАГОЕВ

ГЕОРГИ ЙОСИФОВ ЯНАКИЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МАРКОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧАЛЪКОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ МИТЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТЕФАНОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ СТОИЦОВ ЯНЕВ

ГЕРГАНА РАДОСЛАВОВА АТАНАСОВА

ГОРИЦА ЦВЕТКОВА СТЕФАНОВА

ГОРЯНА ВЛАДИМИРОВА ПЕНЧЕВА

ГОШО ЙОСИФОВ КОВАЧЕВ

ГРОЗДЕНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА МАРИНОВА КАЦАНСКА

ДАНКА ИЛИЕВА КАЧЕВА

ДАФИНКА ВЕЛИЧКОВА ПЕНЧЕВА

ДАФИНКА ПАВЛОВА ИЛИЕВА

ДИМИТРИНА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МИТОВ

ДИМИТЪР БЛАГОВ ЛАЛЕВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ХАРИЗАНОВ

ДИМИТЪР ЕМИЛОВ БОРИСОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИЛЧОВ

ДИМИТЪР ЙОСИФОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ КЮПОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СПАСОВ ИЛЧОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ИЛИЕВ

ДИМКА КОСТАДИНОВА ДАФКОВА

ДИЯНА ВИКТОРОВА КОСТОВА

ДОБРИ КРУМОВ КЮПОВ

ДОБРИНКА БОЖИНОВА ПЕНЧЕВА

ДОБРИНКА ЦАНЬОВА ГРИГОРОВА

ДОНКА КИРОВА ИСПИРИДОНОВА

ЕВГЕНИЙ АНГЕЛОВ БОЖИНОВ

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИЧКОВА АТАНАСОВА

ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА

ЕЛИЦА ВЕЛИЧКОВА АТАНАСОВА

ЕЛИЦА ЛЮБЕНОВА ЛАЛЕВА

ЕЛКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

ЖУЛИЕТА ИВАЙЛОВА АСЕНОВА

ЗДРАВКА КОСТАДИНОВА ИЛЧОВА

ЗДРАВКА СТОЙЧЕВА ЯНЕВА

ЗЛАТКА ГРИГОРОВА СТОИМЕНОВА

ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ ЯНЕВ

ЗОРКА ИВАНОВА СПАСОВА

ЗОЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ИВА СПАСОВА ЙОСИФОВА

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ КОСТОВ

ИВАН АСЕНОВ АНГЕЛОВ

ИВАН БЛАГОВ ВЕЛЕВ

ИВАН БЛАГОВ ЛАЗАРОВ

ИВАН ВАЛЕРИЕВ ЧАЛЪКОВ

ИВАН ВЕЛИЧКОВ СТЕФАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧАЛЪКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ

ИВАН КРУМОВ ДИМИТРОВ

ИВАН ПАВЛОВ ТОМАНОВ

ИВАН СЛАВЧОВ ДИМИТРОВ

ИВАНКА АНГЕЛОВА МАРИНЧЕВА

ИВАНКА ВЕЛИЧКОВА КЮПОВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА ГРУЙЧЕВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА ЯНАКИЕВА

ИЛИЯ ПАВЛОВ АНГЕЛОВ

ИЛИЯ СЕРАФИМОВ ДЖЕЛЕПЕНДОВ

ИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ СТОЙНЕВ

ИЛИЯНА СПАСОВА НИЗАМОВА

ИРИНА ВАЛЕНТИНОВА НИКОЛОВА

ИСКРА АНГЕЛОВА ТОМАНОВА

ЙОАНА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА

ЙОРДАН ЗЛАТКОВ ЯНЕВ

ЙОРДАН КИРИЛОВ ТОМАНОВ

ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ИЛЧОВА

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА

ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ДРАГОВА

ЙОСИФ ИВАНОВ ЙОСИФОВ

ЙОСИФ СТОИМИРОВ ДАФКОВ

ЙОСИФ СТОЯНОВ ИЛИЕВ

КАЛОЯН ДИМИТРОВ СПАСОВ

КАТЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

КАТЯ КОСТАДИНОВА БЛАГОВА

КАТЯ ПЕТРОВА БОЖИНОВА

КИРИЛ АНГЕЛОВ БОЖИНОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

КИРИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

КИРИЛ ЛАЗАРОВ КИРИЛОВ

КИРИЛ ПЕТРОВ КАЧЕВ

КИРИЛКА ГОЦЕВА АЛЕКСОВА

КИРИЛКА НИКОЛОВА КАЛЯНОВА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЧАЛЪКОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ ЙОСИФОВ

КРАСА БОЖИНОВА ДРАГОВА

КРАСИМИР АТАНАСОВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ВАЛЕРИЕВ ЧАЛЪКОВ

КРАСИМИР ВЕЛИЧКОВ ГРИГОРОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

КРАСИМИРА ЛАЗАРОВА БОРИСОВА

КРУМ ГЕОРГИЕВ ЧАЛЪКОВ

КРУМ РАНГЕЛОВ ТАШЕВ

ЛАЗАР КИРИЛОВ КЮПОВ

ЛЕФТЕРИНА ПЕТКОВА ИВАНОВА

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА СЕРАФИМОВА

ЛИЛИЯ БОРИСЛАВОВА ИЛЧОВА

ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕНЧЕВА

ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

ЛИЛЯНА ВАСИЛЕВА ЯНАКИЕВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ХАРИЗАНОВА

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА ПЕНЧЕВА

ЛИЛЯНА СТОИЦОВА НИКОЛОВА

ЛИМОНКА СТОЙНЕВА ИВАНОВА

ЛИНА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

ЛЮБА ГЕОРГИЕВА ПОДГОРСКА

ЛЮБА ПАВЛОВА АНГЕЛОВА

ЛЮБА СПАСОВА ЧАЛЪКОВА

ЛЮБЕН ЛАЗАРОВ ДАФКОВ

ЛЮБЕН СТЕФАНОВ ГЮРОВ

ЛЮБИМА КРУМОВА ГРИГОРОВА

ЛЮБОВКА ЗЛАТАНОВА АНГЕЛОВА

ЛЮБОСЛАВ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

МАЛИНА ВЕЛИЧКОВА КОСТОВА

МАРГАРИТА АНГЕЛОВА ГЮРОВА

МАРГАРИТА БОРИСОВА БЛАГОВА

МАРГАРИТА ВАЛЕНТИНОВА СТЕФАНОВА

МАРИКА ВЛАДИМИРОВА МИЛЕВА

МАРИН СТОИЦОВ ПЕНЧЕВ

МАРИО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

МАРИЯ ПАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРТА ОГНЯНОВА СПАСОВА

МАРТИН ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ

МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА

МАЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

МАЯ ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

МИРКА СМИЛЕНОВА БЛАГОЕВА

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ

МИТРА НИКОЛОВА МАРКОВА

МИХАЙЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

НАДЕЖДА ВЕЛИЧКОВА ВАКАНДЖЕРСКА

НАДКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

НАДЯ ЛЕФТЕРОВА АНДРЕЕВА

НИКОЛАЙ ВАНЧОВ СТОЙНОВ

НИКОЛАЙ ВЕЛИЧКОВ СТЕФАНОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЛЕФТЕРОВ СПАСОВ

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИНКОВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ МАРИНЧЕВ

НИКОЛАЙ СТОЙЧЕВ ЯНЕВ

НИКОЛИНА КРУМОВА ИВАНОВА

НИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

ПАВЕЛ ИВАНОВ ВАКАНДЖЕРСКИ

ПАВЕЛ МЕТОДИЕВ ДРАГОВ

ПЕТЪР АЛЕКСЕЕВ БОЖИНОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙНЕВ

ПЕТЪР ЙОСИФОВ КОВАЧЕВ

ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА АСЕНОВА

ПЛАМЕН АСЕНОВ ЯНАКИЕВ

ПЛАМЕН КАЛОЯНОВ СПАСОВ

РАДА ПРОКОПОВА АНГЕЛОВА

РАДКА АТАНАСОВА ГЪЛЪБОВА

РАДКА ВЛАДИМИРОВА ГРУЕВА

РАДОСЛАВ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ ЧАЛЪКОВ

РАДОСЛАВА ВАЛЕРИЕВА ТАШЕВА

РАЙКА СПАСОВА БОЖИНОВА

РАЙНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

РАЙНА ИЛИЕВА ГЮРОВА

РАЙНА ЙОРДАНОВА КОВАЧЕВА

РАЙНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

РАЙНА СТОЯТЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

РАЙЧО КИРИЛОВ МИЦОВ

РОБЕРТО АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

РОЗА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

РОЗКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА

РОСИЦА БЛАГОВА КОСТОВА

РОСИЦА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА

РОСИЦА ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА

РОСИЦА ЯНЧОВА МИНКОВА

РУМЕН БОРИСЛАВОВ ИЛЧОВ

РУМЕН ИЛИЕВ СРЕБРАНОВ

РУМЕН ПАВЛОВ ИВАНОВ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА

САВКА КАМЕНОВА ПЕНЧЕВА

САШКА БОРИСОВА ЧАЛЪКОВА

САШКА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

СВЕТЛА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

СВЕТЛА ЙОРДАНОВА СТОЙНЕВА

СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ МАРИНЧЕВ

СЕРГЕЙ ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

СИЛВАНА ПЕТРОВА ЯНАКИЕВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЙНЕВА

СИМЕОН ЙОСИФОВ БЛАГОЕВ

СЛАВКА ГРИГОРОВА ВОЩИНАРСКА

СЛАВЧО НИКОЛОВ КАЛЯНОВ

СПАС АСЕНОВ ЯНАКИЕВ

СПАС ДИМИТРОВ СПАСОВ

СПАС ПАВЛОВ АНГЕЛОВ

СПАСА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

СПАСКО ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

СТАНИМИР ПЕТРОВ МИНКОВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ИЛЧОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КОСТОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

СТЕФАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН СЛАВЧОВ МАРИНЧЕВ

СТЕФКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

СТЕФКА ВАСИЛЕВА КОСТОВА

СТЕФКА ПАВЛОВА СТЕФАНОВА

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА СТОЙНЕВА

СТОЯН ВАСИЛЕВ ПЕНЧЕВ

СТОЯНКА АЛЕКСАНДРОВА СПАСОВА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА МИЛЧЕВА

СТРУМКА БЛАГОВА ХРИСТОВА

ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕНЧЕВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА БЛАГОВА

ТАНЯ ЛЮБЕНОВА БЛАГОЕВА

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ТЕМЕНУЖКА ИЛИЕВА ЯНЕВА

ТЕМЕНУЖКА ЦАНЬОВА КОСТОВА

ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА

ТОДОРКА АНГЕЛОВА ВЛАДИМИРОВА

ТОМАС БЛАГОЕВ БЛАГОВ

ФИЛКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ФЛОРЕНТИНА ЦОНИНА КЮПОВА

ФРАНЧЕСКА СИМЕОНОВА БЛАГОЕВА

ХРИСТИНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА

ХРИСТО АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

ХРИСТО КРУМОВ ИВАНОВ

ЦВЕТА НИКОЛОВА МАРКОВА

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

ЦВЕТАН СТЕФАНОВ КОСТОВ

ЦВЕТАНКА БОРИСЛАВОВА ИЛЧОВА

ЦВЕТАНКА ЖИВКОВА ЧАЛЪКОВА

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА КОСТАДИНОВА-ПЕНЧЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ЦЕЦА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

ЮЛИАН ПАВЛОВ ДРАГОВ

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

ЮЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ЯНКА ДИМИТРОВА БОРИСОВА

ЯНКА СМИЛЕНОВА ВАКАНДЖЕРСКА

ЯНКО ПЛАМЕНОВ СПАСОВ