Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Парламентарни избори 2021 - 46 НС ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГРАДЕВО СЕКЦИЯ № 014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГРАДЕВО СЕКЦИЯ № 014

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за народни представители

на 4 април 2021 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ

ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГРАДЕВО Кметството СЕКЦИЯ № 014

адрес на избирателната секция с. Градево

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЛЕКСАНДРА СПАСОВА АПОСТОЛОВА

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ АНАСТАСОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ СТАНКОВ

АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

АНГЕЛИНА ПЕТРОВА МАСЛАРСКА

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

АСЕН ВЛАДОВ ПЕТРОВ

АСЕН НИКОЛОВ КАРАМФИЛОВ

БИСЕР ОГНЯНОВ ВЕЛЕВ

БЛАГА СТОЙНЕВА БЛАГОЕВА

БЛАГОВЕСКА ГЕОРГИЕВА МУТАВЧИЕВА

БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ НУСКОВ

ВАЛЕНТИН БОРИСОВ ИВАНОВ

ВАЛЕРИ БОЯНОВ СТЕФАНОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ НАСИН

ВАСИЛКА ПЕТРОВА КИПРЕВА

ВАСИЛКА СТОЙНЕВА МАСЛАРСКА

ВЕЛИКА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА

ВЕНКА БОРИСОВА СРЪНДАЧКА

ВЕРА ХРИСТОВА ТРЕНЕВА

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ФИЛИМОНОВ

ВИКТОРИЯ БИСЕРОВА ВЕЛЕВА

ВИКТОРИЯ БОРИСОВА ГОШЕВА

ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВА СТОЙЧЕВА

ВИОЛЕТА ИСТАЛИЯНОВА ШИКОВА

ВИРГИНИЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ШУТЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА АЛЕКСАНДРОВА СТАНКОВА

ГОРАНКА СТАНКОВА БАНКОВА

ГОРИЦА СТОЙНЕВА ПЕТРОВА

ГЪЛЪБИНА ВЕЛИЧКОВА НИКОЛОВА

ГЮРГЯ БОРИСОВА ХРИСТОВА

ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА СТАНКОВА

ДАФИНКА ВЕЛИЧКОВА ЙОРДАНОВА

ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА АНГЕЛОВА

ДИМИТЪР АВРАМОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР АСПАРУХОВ БАЧЕВ

ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ НУСКОВ

ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ КУЛОВ

ЕЛЕНА АНДОНОВА СПАСОВА

ЕЛЕНА СЕРАФИМОВА ДИМИТРОВА

ЗВЕЗДИЦА ЯВОРОВА КАМЕНОВА

ЗЛАТКА ЛЮБЕНОВА АНГЕЛОВА

ИВАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

ИВАН КРУМОВ ВЕСЕЛИНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ИВАН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ

ИЛИНКА БОРИСОВА СПАСОВА

ИЛОНКА ВАСИЛЕВА ВЕЛЕВА

ЙОАН СТАНОЕВ СТЕФАНОВ

ЙОЛЕ АНГЕЛОВ

ЙОРДАНКА СНЕЖАНОВА СТЕФАНОВА

КАРОЛИНА БИСЕРОВА ВЕЛЕВА

КИРИЛ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

КИРИЛ НИКОЛОВ МИТЕВ

КИРИЛ САНДЕВ АЙКОВ

КИРКА СТОИЛОВА КАБОВА

КОСТАДИНКА АНГЯНИНОВА ИВАНОВА

КРАСИМИР ЮРИЕВ НАЧЕВ

КРУМ МАРИНОВ ВЕСЕЛИНОВ

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА ГЮШОВА

ЛИЛЯНА СТОИЦОВА ГЕОРГИЕВА

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ЛЮБЕН ЕФТИМОВ ДИМИТРОВ

МАКЕДОНКА КИРИЛОВА ДОНЕВА

МАРИЕЛА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

МАРИН АТАНАСОВ СТОЯНОВ

МАРИН КРУМОВ ВЕСЕЛИНОВ

МАРИЯНА КИРИЛОВА СТЕФАНОВА

МЕТОДИ ЙОРДАНОВ БИРОВ

МИТРА ГЕОРГИЕВА АРНАУТСКА

НАДЕЖДА ГРИГОРОВА БИРОВА

НАДЯ ЛЮБЕНОВА АНАСТАСОВА

НЕЛИ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

НИКОЛА АНАСТАСОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ АЙКОВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДОНЕВ

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НУСКОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ВИШАНОВ

ПЕТЪР АВРАМОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ АПОСТОЛОВ

ПОБЕДА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

РОБЕРТО АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

РОЗА БОГДАНОВА АНГЕЛОВА

РОЗА КРУМОВА ЙОРДАНОВА

РОСКА ИВАНОВА АЙКОВА

РУСАНА БОРИСОВА НАСИНА

СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ

СИМЕОН ДИМИТРОВ СПАСОВ

СЛАВЧО САНДЕВ НУСКОВ

СНЕЖАНА БОНЧЕВА БИРОВА

СНЕЖАНА МАКСИМОВА НУСКОВА

СТАНОЙ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ЗВЕЗДИЦОВ КАМЕНОВ

СТЕФАНИ ЙОРДАНОВА СТАНКОВА

СТЕФКА АНГЕЛОВА ДОНЕВА

СТОЙНА КОСТАДИНОВА МЛАДЕНОВА

СТОЙНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

СТОЙНЕ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

СТОЯНКА ЙОСИФОВА ТРЕНЧЕВА

СУЛТАНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ФЕРЕВА

ТАТЯНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ФЕРДИНАНД САНДЕВ ИЛИЕВ

ФИЛКА БОРИСОВА БИРОВА

ХРИСА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТЕЛИН ВАЛЕРИЕВ СТОЙЧЕВ

ЮРИЙ ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ

ЯГОДКА ЯНЧОВА СПАСОВА

ЯНКА ДОЙЧИНОВА ПЕТРОВА

ЯНКО ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ЯШАР АЛИ ШАБАН