Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Парламентарни избори 2021 - 46 НС ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СУШИЦА СЕКЦИЯ № 016

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СУШИЦА СЕКЦИЯ № 016

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

 

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на избори за народни представители

на 4 април 2021 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 01 - БЛАГОЕВГРАДСКИ

ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.СУШИЦА Кметството СЕКЦИЯ № 016

адрес на избирателната секция с. Сушица

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АНГЕЛ ГАВРИЛОВ ЗУЛЯМСКИ

АСЕН АТАНАСОВ ПАНДУРСКИ

БОРИС АТАНАСОВ ТОШЕВ

ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА КАПИТАНСКА

ВЛАДИМИР СТОЙНЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ

ГЕРМАНА ВАНГЕЛОВА ТАБАЧКА

ДИМИТЪР АСЕНОВ БАЧЕВ

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ТРЕНОВА

ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ТАШЕВА

ЗДРАВКА СТОЙМИРОВА ПАНЧЕВА

ИВАН ПЕНКОВ МИТКОВ

КАДИФКА СТОИМЕНОВА БЕРОВСКА

КИРИЛ СТОИЛОВ САМАРДЖИЙСКИ

КОСТАДИН ВОЙНОВ ЗУЛЯМСКИ

КРЪСТАНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

ЛЮБЕН ДАМЯНОВ САМАРДЖИЙСКИ

МАРИЯ МИХАЙЛОВА ПАНДУРСКА

МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

МИЛЕНА АТАНАСОВА ПАНДУРСКА

НИКОЛИНА ИВАНОВА САМАРДЖИЙСКА

ОЛГА ДИМИТРОВА ЗУЛЯМСКА

ПАВЕЛ СТОЙКОВ ПАНДУРСКИ

ПЕТЪР СТОИЛОВ БАЧЕВ

РОСИЦА ДОБРЕВА ВАСИЛЕВА

РУСЕЛЕНА СТОЙКОВА ПАНЧЕВА

СОФКА СМИЛЕНОВА ТЕОВА

СПАС АНГЕЛОВ ЗУЛЯМСКИ

СПАС ГЕОРГИЕВ МИТКОВ

СТОИЛ ЯНЧЕВ МИТРЕВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ МИТРЕВ

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ЗУЛЯМСКА

ФИЛКА ГЕОРГИЕВА ЗУЛЯМСКА

ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ