Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Парламентарни избори 2021 - 45 НС Как ще гласуват избирателите поставени под карантина

Как ще гласуват избирателите поставени под карантина

Как ще гласуват избирателите поставени под карантина


Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избиратели с постоянен, съответно настоящ адрес на територията на община Симитли, които към 4 април 2021г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закон за здравето.


Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник в срок до 31 март 2021г. включително. Не е необходимо гражданите да удостоверяват, че са карантинирани.


Заявленията се подават по един от следните начини:

1. Саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

2. Подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

3. На електронната поща на Общинска администрация град Симитли - Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. без да се изисква квалифициран електронен подпис.

 

 

        Образец на заявление може да изтеглите от тук.


Кметът на общината/кметството/кметският наместник уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.