Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Парламентарни избори 2021 - 45 НС Как ще гласуват избирателите поставени под карантина

Как ще гласуват избирателите поставени под карантина

Как ще гласуват избирателите поставени под карантина


Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избиратели с постоянен, съответно настоящ адрес на територията на община Симитли, които към 4 април 2021г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закон за здравето.


Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник в срок до 31 март 2021г. включително. Не е необходимо гражданите да удостоверяват, че са карантинирани.


Заявленията се подават по един от следните начини:

1. Саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

2. Подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

3. На електронната поща на Общинска администрация град Симитли - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it без да се изисква квалифициран електронен подпис.

 

 

        Образец на заявление може да изтеглите от тук.


Кметът на общината/кметството/кметският наместник уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.