Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

До

Лилия Цветанова Стаменова

ул .“Хр.Смирненски“ № 7

гр.Симитли

Радослава  Цветанова Стаменова

ул .“Хр.Смирненски“ № 7

гр.Симитли

Димитър Кирилов  Димитров

ул .“Хр.Смирненски“ № 7

гр.Симитли

Eлисавета Кирилова Димитрова

ул .“Хр.Смирненски“ № 7

гр.Симитли

Уведомявам Ви, че Гл.архитект на общ.Симитли  е издал на Лиляна Любенова Айкова   Разрешение за строеж  № 38 от 12.06.19г. за обект за търговия и услуги в   УПИ VI – 112, кв.21 по плана на гр.Симитли.
Разрешението  за строеж  заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност пред РДНСК в 14  дневен срок от съобщаването на акта.

 

КМЕТ:………………….

/ Ап.Апостолов /

ЕШ