Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Приемане на "Краткосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2018 - 2020г. на община Симитли".

Приемане на "Краткосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2018 - 2020г. на община Симитли".

Приемане на "Краткосрочна програма за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива за 2018 - 2020г. на община Симитли".