Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публично състезание Доставка на обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922, гр. Симитли, включваща маси, столове, стелажи, бюра, секции, шкафове, закачалки, щори, дивани, щендери, пейки, станки, гардероби

Доставка на обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922, гр. Симитли, включваща маси, столове, стелажи, бюра, секции, шкафове, закачалки, щори, дивани, щендери, пейки, станки, гардероби

Документация за обществена поръчка - Публикувана на 22.01.2018

Разяснение публикувано на 01.02.2018г

Разяснение публикувано на 02.02.2018г.

 

 

Информация за преписката

Възложител: Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922” – гр. Симитли
Номер: 04911-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=164&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922, гр. Симитли, включваща маси, столове, стелажи, бюра, секции, шкафове, закачалки, щори, дивани, щендери, пейки, станки, гардероби. Подробно описнаие на видовете и количествата обзавеждане се съдържа в техническата спецификаци, част от документацията за участие в обществената поръчка.

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1 825715 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 22.01.2018 22.01.2018
2 825717 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 22.01.2018 22.01.2018