Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публично състезание Публично състезание - Доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922, гр. Симитли, включваща: проектор, плеър, интерактивна дъска, аудио система, настолна компютърна конфигурация, преносим компютър, UTP кабел...

Публично състезание - Доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922, гр. Симитли, включваща: проектор, плеър, интерактивна дъска, аудио система, настолна компютърна конфигурация, преносим компютър, UTP кабел...

Документация - публикувана на 16.01.2018 г.

Разяснение 1 - публикувано на 02.02.2018г

Разяснение 2 - публикувано на 02.02.2018г.


 

 

Информация за преписката

Възложител: Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922” – гр. Симитли
Номер: 04911-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=section&id=11&Itemid=164&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на оборудване за нуждите на Народно читалище „Св. Климент Охридски - 1922, гр. Симитли, включваща: проектор, плеър, интерактивна дъска, аудио система, настолна компютърна конфигурация, преносим компютър, UTP кабел, мрежов комулатор и маршрутизатор, цветно лазарно многофункционално устройство, цифров видоеорекордер, цветна инфрачервена влагоустойчива камера, захранващ адаптер, разклонител, машина за почистване. Подробно описнаие на видовете и количествата оборудване се съдържа в техническата спецификаци, част от документацията за участие в обществената поръчка.

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1 824663 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 16.01.2018 16.01.2018
2 824667 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 16.01.2018 16.01.2018