Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 001   населено място ГР.СИМИТЛИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕОРГИ               ИВАНОВ               РИЗОВ
2. ЙОРДАН               ХРИСТОВ              ДАМЯНОВ
3. СТЕФАН               СИМЕОНОВ             ТЕРЗИЙСКИ
4. ЯНКО                 ПЕТРОВ               ЯНКОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 002   населено място ГР.СИМИТЛИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ЕКАТЕРИНА            СТОЙЧЕВА             КОСТОВА
2. КИРИЛ                СТОЙНЕВ              ЦОНЕВ
3. ТАТЯНА               КРУМОВА              ТАШЕВА
4. ЮЛИЯНА               ВАСИЛЕВА             ЛАЗАРОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 003   населено място ГР.СИМИТЛИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ЦВЕТЕЛИНА            БОРИСОВА             БАЛАБАНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 004   населено място ГР.СИМИТЛИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕОРГИ               КАМЕНОВ              КРУМОВ
2. КИРИЛ                ПЕТРОВ               МЕЧКАРОВ
3. ЛЮБОМИР              ИВАНОВ               КОСТЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 005   населено място ГР.СИМИТЛИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ПЕТЯ                 ПЕТРОВА              ПАВЛОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 006   населено място ГР.СИМИТЛИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕЛИН                СТОИЛОВ              КРЪСТЕВ
2. СТОЯН                БОЙКОВ               БАНДРОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 007   населено място ГР.СИМИТЛИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БОГДАН               КРУМОВ               КОСЯЧКИ
2. БОГДАН               СТОЯНЧОВ             КАРАДАЧКИ
3. ВАСИЛКА              ЙОРДАНОВА            ШЕМКОВА
4. ВЕНКА                ИВАНОВА              КАРАДАЧКА
5. ЕМИЛИЯ               АСПАРУХОВА           ТАСЕВА
6. ЙОРДАН               ПЕТРОВ               ЦВЕТАНОВ
7. СТЕФАНИ              ВАЛЕРИЕВА            ДРАГОВА
8. СТЕФКА               ВАСИЛЕВА             АТАНАСОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 008   населено място ГР.СИМИТЛИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ДАНИЕЛА              БЛАГОЕВА             ДРАГАНЧЕВА-СТЕФАНОВА
2. ДИМИТЪР              БОРИСОВ              ГЕОРГИЕВ
3. КРАСИМИР             ДРАГОМИРОВ           НИКОЛОВ
4. МЕТОДИ               МИРЧОВ               ТОШЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 009   населено място ГР.СИМИТЛИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. КИРИЛ                АНГЕЛОВ              НАЙДЕНОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 010   населено място С.БРЕЖАНИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВАЛЕРИ               МИХАЙЛОВ             ЛУЛЕЙСКИ
2. ВЕРКА                ГЕОРГИЕВА            КОСТОВА
3. МАРИЯ                ИВАНОВА              ГЕОРГИЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 011   населено място С.БРЕЖАНИ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВАНКА               КОСТАДИНОВА          ЯНАКИЕВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 015   населено място С.ЖЕЛЕЗНИЦА
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. МАГДАЛЕНА            СТЕФАНОВА            РАШКОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 017   населено място С.КРУПНИК
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БОЯН                 СТЕФАНОВ             КИПРОВ
2. ВАСИЛ                ВЕЛЕВ                ВЕЛЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 018   населено място С.КРУПНИК
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ВЕНЕЛИН              КРАСИМИРОВ           ПЕТРОВ
2. ВЛАДИМИР             ТИХОМИРОВ            ЙОРДАНОВ
3. ЕМИЛ                 СТЕФАНОВ             ДИНЧЕВ
4. КРАСИМИРА            ВИШАНОВА             СТОИЛОВА
5. ПОЛИНА               ДИМИТРОВА            СТОИЛОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 019   населено място С.КРУПНИК
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕРГАНА              ВАСИЛЕВА             АНДРЕЕВА
2. МАРЯН                РАДЕВ                СТОЯНОВ
3. ПЕТЪР                ИВАНОВ               ДИМИТРОВ
4. СПАСКА               СОТИРОВА             ПАНДУРСКА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 020   населено място С.МЕЧКУЛ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ГЕОРГИ               ТОМАНОВ              СТОЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 022   населено място С.ПОЛЕТО
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. БЛАГОВЕСТ            БОРИСОВ              НИКОЛОВ
2. ГЕОРГИ               ИВАНОВ               ЯНОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 023   населено място С.РАКИТНА
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ДИЛЯНА               ИЛИЕВА               БАЧЕВА
2. КРАСИМИР             ДИМИТРОВ             МИХАЙЛОВ
3. ЛЮБЕН                БЛАГОВ               ЛАЛЕВ
4. СТЕФАН               ДИМИТРОВ             ИЛЧОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за Област БЛАГОЕВГРАД, Община СИМИТЛИ,
секция № 025   населено място С.ЧЕРНИЧЕ
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Име на гласоподавателя
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. ИВАН                 ГЕОРГИЕВ             ЧИКАЛОВ