Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място ГР.СИМИТЛИ, кметство ...............................,  секция № 001
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРИС                БОРИСОВИЧ            ДУЛОГЛО
ВЕРА                 БОРЯНОВА             ТУПАРОВА
ГЕОРГИ               ИВАНОВ               РИЗОВ
ДИМИТАРЧЕ                                 МАКСИМОВ
ЕМИЛ                 ЕВТИМОВ              БАЧЕВ
ЙОРДАН               ХРИСТОВ              ДАМЯНОВ
ПАВЛИНА              ВАСИЛЕВА             БАЧЕВА
ПЛАМЕН               АСПАРУХОВ            ВАНГЕЛОВ
РОСЕН                НИКОЛОВ              БАЧЕВ
СТЕФАН               СИМЕОНОВ             ТЕРЗИЙСКИ
ЯНКО                 ПЕТРОВ               ЯНКОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място ГР.СИМИТЛИ, кметство ...............................,  секция № 002
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР           ПАВЛОВ               ДУНОВ
АНТОАНЕТА            ИВАНОВА              ТОПУЗОВА
ВАЛЕНТИН             КИРИЛОВ              ХРИСТОВ
ВАСИЛКА              ПЕТРОВА              МИЛЕВА
ВЛАДИМИР                                  ДАВИТКОВ
ГЕОРГИ               КИРИЛОВ              ГЪЛЪБОВ
ЕКАТЕРИНА            СТОЙЧЕВА             КОСТОВА
КИРИЛ                СТОЙНЕВ              ЦОНЕВ
КОСТЕ                                     ЗАОВ
МАРИЯНА              ВАСИЛЕВА             КОСОВА
РОСИЦА               СЕРАФИМОВА           ДИМИТРОВА
РУМЕН                БЛАГОЕВ              СТОЙЧЕВ
СВЕТЛАНА             ХРИСТОВА             ДИМОВА
СТАНИСЛАВ            ГЕОРГИЕВ             БАЛАБАНОВ
СТАНКО               ИЛИЕВ                ДИМОВ
СТЕФАН               БОЙКОВ               МИЛЕНКОВ
ТАТЯНА               КРУМОВА              ТАШЕВА
ЮЛИЯНА               ВАСИЛЕВА             ЛАЗАРОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място ГР.СИМИТЛИ, кметство ...............................,  секция № 003
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОНИО              КРАСИМИРОВ           МИХАЙЛОВ
БОЖИДАР              СТЕФАНОВ             КАРАДАЧКИ
БОРИСЛАВА            БОРИСОВА             ГИЗДОВА
ВАСИЛ                ГЕОРГИЕВ             НАЙДЕНСКИ
ВЕСЕЛА               СТЕФАНОВА            БАЧЕВСКА
ДАНИЕЛ               КРАСИМИРОВ           МИХАЙЛОВ
ИЛИЯ                 ГЕОРГИЕВ             ЧЕРВЕНКОВ
КРАСИМИР             ГЕОРГИЕВ             ВАКАНИН
КРАСИМИР             ПАВЛОВ               МИХАЙЛОВ
МАРГАРИТА            ИВАНОВА              НИКИФОРОВА
МАРИЯ                МЕТОДИЕВА            ЗЛАТАНОВА
НИКОЛИНА             АНДОНОВА             ГРОЗДАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА            БОРИСОВА             БАЛАБАНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място ГР.СИМИТЛИ, кметство ...............................,  секция № 004
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАНА              АЛЕКСОВА             ДИМИТРОВА
ВЕНЕАМИН             ИГОРОВИЧ             ФЕНЬ
ГЕОРГИ               КАМЕНОВ              КРУМОВ
ГЕОРГИ               КИРИЛОВ              КАПИТАНСКИ
ДАНИЕЛА              СТЕФАНОВА            МЕТОДИЕВА
ЗДРАВКО                                   КОСТАДИНОВ
ЙОРДАН               МАНЧОВ               МЕТОДИЕВ
ЙОСИФ                ИГОРОВИЧ             ФЕНЬ
КИРИЛ                ПЕТРОВ               МЕЧКАРОВ
КРИСТИЯН             ЮРИЕВ                МЕТОДИЕВ
ЛУИЗА                АНТОНОВА             ДЕГНЕ
ЛЮБОМИР              ИВАНОВ               КОСТЕВ
МАЯ                  СВИЛЕНОВА            ФЕНЬ
ПИТЪР                ПЕТЪРСОН             СЕКУЛСКИ
РУСАН                ОГНЯНОВ              ЧАУШЕВ
ТАТЯНА               МИМОВА               ХРИСТОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място ГР.СИМИТЛИ, кметство ...............................,  секция № 005
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛ                МЕТОДИЕВ             ПАВЛОВ
ДУШКА                                     ЙОВАНОВА
ЕВГЕНИ               АСЕНОВ               БАЧЕВ
ЗОРАНЧО                                   ТАСЕВ
ИЛИЯ                 МЕТОДИЕВ             КАРАДАКОВ
ЙОРДАНКА             АНГЕЛОВА             БАЧЕВА
КРАСИМИРА            СТОЯНОВА             ИЛИЕВА-МАКУЛЕЦ
МАГДАЛИНА            БОРИСОВА             ШАЛАМАНОВА-КАРАДАКОВА
МАРКО                                     ЙОВАНОВ
МАЯ                  ВАСИЛЕВА             ДИМИТРОВА
МИГЛЕНА              КОСТОВА              ПАВЛОВА
МИРОСЛАВА            ЯНЕВА                ДАУТОВА
НИКОЛАЙ              ДИМИТРОВ             ПАНКОВ
ПЕТЪР                МЕТОДИЕВ             ПАВЛОВ
ПЛАМЕН               АТАНАСОВ             ТИМЕВ
РОСЕН                КОСТОВ               РУСЕВ
СТАНИСЛАВА           БОРИСОВА             КАЧИЩОВА
ТАНЯ                 ИСТАЛИЯНОВА          ДОКУЗОВА
ХРИСТИНА             СИМЕОНОВА            ДАМЯНОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място ГР.СИМИТЛИ, кметство ...............................,  секция № 006
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНГЕЛЧО                                   МИШЕВ
БИСЕР                ИЛИЕВ                АРНАУТСКИ
БЛАГОЙ               ПЕТРОВ               ТАСЕВ
ВЕЛИН                СТОИЛОВ              КРЪСТЕВ
ЕЛЕНА                ВАСИЛЕВА             ДИМИТРОВА
ИЛИАНА               ДИМИТРОВА            БАЧЕВА
МАРГАРИТА            ИВАНОВНА             БЛАГОЕВА
МАРИЯ                ТОДОРОВА             ЧИПОВА
ОРЦЕ                                      ИЛЧЕВСКИ
ТОДОР                ТОДОРОВ              РЕВАЛСКИ
ХРИСТО               ПЕТРОВ               НИКОЛОВ
ЮЛИАН                БОРИСЛАВОВ           ГИНЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място ГР.СИМИТЛИ, кметство ...............................,  секция № 007
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДАР                                ГИЧЕВ
АЛЕКСАНДАР                                ТАНЕВСКИ
АЛЕКСАНДРА                                СПИРКОВСКА
АЦО                                       КРЪСТОВ
БАЖЕ                                      ДОГАНДЖИЕВ
БАЖЕ                                      КОСТАДИНОВ
БЕРНАРД                                   СИМОНОВ
БЛАГОЙ                                    ИВАНОВ
БЛАЖЕ                                     СТОЙКОВСКИ
БОГДАН               КРУМОВ               КОСЯЧКИ
БОГДАН               СТОЯНЧОВ             КАРАДАЧКИ
БОРЧЕ                                     ЛАЗАРЕВ
БОЯНА                                     КОСТАДИНОВА
ВАНЧО                                     РОГОЛЕВ
ВАСЕ                                      КИТАНОВСКИ
ВАСИЛКА              ЙОРДАНОВА            ШЕМКОВА
ВЕНКА                ИВАНОВА              КАРАДАЧКА
ВИКТОР                                    САВЕВСКИ
ВОИСЛАВ                                   ВАСИЛЕВСКИ
ГОРАН                                     МЛАДЕНОВСКИ
ГОЦЕ                                      ПАНОВ
ДЕНИСЛАВ             МИХАИЛОВ             ДИМИТРОВ
ДЕЯНЧО                                    ЗМЕЙКОСКИ
ДРАГАН                                    АПОСТОЛОВСКИ
ДРАГАН                                    СТОЯНОВСКИ
ЕВЕЛИНА              СТОЯНОВА             СИМЕОНОВА
ЕЛЕНА                                     НАКОВА
ЕМИЛИЯ               АСПАРУХОВА           ТАСЕВА
ЕФТИМ                                     ПАПАЛИСКИ
ЗОРАН                                     КОЛАРОВ
ЗОРАН                                     ПЕТРОВСКИ
ЗОРАН                                     РИЗОВ
ЗОРАН                                     САВЕВСКИ
ЗОРАН                                     СТОИМЕНОВ
ИВАНА                                     НАКОВА-БЛАЖЕВСКИ
ИВИЦА                                     ЛАЗАРЕВ
ИВО                  ИВАНОВ               АГОВ
ИГОР                                      МИЯЛОВ
ИГОРЧЕ                                    ГОРГИЕВ
ИЪН РАДИ                                  АЛЕКСАНДЪР
ЙОВАН                НИКОЛОВ              ВАСИЛЕВСКИ
ЙОРДАН               ПЕТРОВ               ЦВЕТАНОВ
КАЛЧО                                     МИЯЛОВ
КАТЕРИНА                                  МЛАДЕНОВА-САВЕВСКА
КИРО                                      МИЛЕВ
КИРО                                      НИСЕВ
ЛЮПЧО                                     ВАРАДИНОВ
МАГДАЛЕНА            СЛАВЧОВА             ПАВЛЕВСКА
МИЛКА                ПЕТРОВА              ПАВЛЕВСКА
МИРЯНА                                    ВЕЛКОСКА
МИТЕ                                      БОШКОВ
НАДЕЖДА              ЙОСИФОВА             ДОКУЗОВА
ПАВЛИН               ДИМИТРОВ             ПЕТРИНЧЕВ
ПЕТРЕ                                     ТАНЕВСКИ
ПЕТЪР                СИМЕОНОВ             ЦВЕТАНОВ
САШКО                                     ЦЪРНАКОВСКИ
СИМЕОН               ПЕТРОВ               ЦВЕТАНОВ
СЛАВЕ                                     НИКОЛОВСКИ
СНЕЖАНА                                   САМАРДЖИСКА
СТЕВЧО                                    ЖИВКОВ
СТЕФАНИ              ВАЛЕРИЕВА            ДРАГОВА
СТЕФКА               ВАСИЛЕВА             АТАНАСОВА
СТОЙМИР              СТОЯНОВ              ГОГОВ
СТРАХИЛ              ГЕОРГИЕВ             ИВАНОВ
ТОНИ                                      БАГАЛОВ
ТОНИ                                      МИТЕВ
ТРАЙЧЕ                                    КОЛЕВ
ФИЛИП                ЕВГЕНИЕВ             АНДОНОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място ГР.СИМИТЛИ, кметство ...............................,  секция № 008
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАЛЕНТИН             ХРИСТОВ              ГЕОРГИЕВ
ДАНИЕЛА              БЛАГОЕВА             ДРАГАНЧЕВА-СТЕФАНОВА
ДИМИТРИНА            ВАСИЛЕВА             ДЕЛВИНСКА
ДИМИТЪР              БОРИСОВ              ГЕОРГИЕВ
ЗОЯ                  СТОЯНОВА             ПАНЕВА
ИВАЙЛО               ЙОРДАНОВ             ФИЛЬОВ
ИВАНКА               СТОЯТЕЛОВА           ТУПАРОВА
КРАСИМИР             ДРАГОМИРОВ           НИКОЛОВ
ЛЮБОМИР              ДИМИТРОВ             ЦВЕТИН
МЕТОДИ               МИРЧОВ               ТОШЕВ
НАДЯ                 БОЙЧЕВА              ВЕЗЕНКОВА
РУМЕН                ГЕОРГИЕВ             СТОЯНОВ
СИМЕОН               ВЛАДИМИРОВ           КАЛЧЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място ГР.СИМИТЛИ, кметство ...............................,  секция № 009
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ЗВОНКО                                    ТАСЕВСКИ
КИРИЛ                АНГЕЛОВ              НАЙДЕНОВ
ЦВЕТЕЛИНА            СТОЯНОВА             ТОДОРОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.БРЕЖАНИ, кметство ...............................,  секция № 010
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАНА              ПЕТРОВА              ТОМАНОВА
БОЙКА                КИРИЛОВА             ТОМАНОВА
ВАЛЕРИ               МИХАЙЛОВ             ЛУЛЕЙСКИ
ВЕРКА                ГЕОРГИЕВА            КОСТОВА
ВЛАДИМИР             ПАВЛОВ               ТОМАНОВ
ЕЛЕНА                ГЕОРГИЕВА            БЛАГОЕВА-УЗУНСКА
КАТЯ                 СЛАВЧЕВА             ТОМАНОВА
МАРИЯ                ИВАНОВА              ГЕОРГИЕВА
ЯНКО                 АЛЕКСАНДРОВ          УЗУНСКИ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.БРЕЖАНИ, кметство ...............................,  секция № 011
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРИС                СТЕФАНОВ             БОРИСОВ
ДИМИТЪР              СПАСОВ               ДИМИТРОВ
ИВАНКА               КОСТАДИНОВА          ЯНАКИЕВА
СЛАВЕЙКО             СТЕФАНОВ             ДИМОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.ДОЛНО ОСЕНОВО, кметство ...............................,  секция № 012
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АКСИАНА              ТАСКОВА              ИЛИЕВА
АЛЕКСАНДЪР           БИСЕРОВ              СИНЯКОВ
АЛИНА                АНТОНОВА             ТОПУЗОВА
БОРИСЛАВ             АНТОНОВ              ВЪГЛЕНОВ
БОРИСЛАВ             КРАСИМИРОВ           ШУПЛЬОВ
ВЕНЦИСЛАВ            ЕМИЛИЯНОВ            КАМЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ            МИТКОВ               ПЕТРОВ
ГЪЛЪБ                КАМЕНОВ              СИРАКОВ
ДАНИЕЛА              ЕВГЕНИЕВА            ВЪГЛЕНОВА
ЕЛЕНА                МИТКОВА              СОКОЛОВА
ЕМИЛ                 ЯВОРОВ               КАМЕНОВ
ЕМИЛИЯ               БИНКОВА              КРЪНЧОВА
ИВО                  АЛДИНОВ              ТОПУЗОВ
ИВО                  ЗАНКОВ               ТОПУЗОВ
ЛИДИЯ                ГЪЛЪБОВА             ОГНЯНОВА
МАРИЯН               АЛДИНОВ              СИНЯКОВ
МИГЛЕНА              БИСЕРОВА             КАМЕНОВА
МОНИКА               ЕМИЛОВА              КАМЕНОВА
НЕЛИ                 ГЪЛЪБОВА             СИРАКОВА
ОЛЕГ                 РОСЕНОВ              ГЪЛЪБОВ
РАДОСЛАВ             АНТОНОВ              ВЪГЛЕНОВ
САЛИХ                КЕМАЛОВ              ЗЕКИРЕВ
ТАНЯ                 ЗАНКОВА              ПЕТРОВА
ЦАНКО                РОСЕНОВ              КАМЕНОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.ДОЛНО ОСЕНОВО, кметство ...............................,  секция № 013
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОАНЕТА            ЮРИЕВА               КАРААБОВА
АНТОН                ДЕСИМИРОВ            КРУШОВ
АНТОН                ИВОВ                 КРУШОВ
БЕНКА                БИСЕРОВА             ЗМИЯРОВА
ДИАНА                АНГЕЛОВА             ОГНЯНОВА
ЕМИЛИЯ               НИКОЛОВА             ГРОШАРОВА
ЕМИЛИЯ               РУМЕНОВА             ДЖАНОВА
КРАСИМИР             СЪБЕВ                ВЪГЛЕНОВ
МАРИЯНА              КРАСИМИРОВА          ВЪГЛЕНОВА
МИТКО                РОСЕНОВ              ДЖАНОВ
ОЛЕГ                 КАМЕНОВ              КАМЕНОВ
СИЛВИЯ               ЮРИЕВА               КАМЕНАРОВА
СОНЯ                 КАРДАМОВА            ТАХЧИЙСКА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.ГРАДЕВО, кметство ...............................,  секция № 014
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДЪР           НИКОЛОВ              АНАСТАСОВ
ДИМИТЪР              АСПАРУХОВ            БАЧЕВ
ЙОЛЕ                                      АНГЕЛОВ
МАРИЕЛА              ИВАНОВА              ЙОРДАНОВА
НАДЯ                 ЛЮБЕНОВА             АНАСТАСОВА
НИКОЛА                                    АНАСТАСОВ
ПЕТЪР                БОРИСОВ              ГЕОРГИЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.ЖЕЛЕЗНИЦА, кметство ...............................,  секция № 015
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДАМЯН                                     МИТРЕВ
КИРИЛ                БОРИСОВ              КОРДЕВ
КРАСИМИР             ПАВЛОВ               ЛУНДЖОВ
КРУМ                 САШОВ                БАЧЕВ
ЛЮБОМИР                                   РИСТОВСКИ
МАГДАЛЕНА            СТЕФАНОВА            РАШКОВА
МАРИЯ                ЙОРДАНОВА            ДУРЕВА
МЕТОДИ               СТРАХИЛОВ            МАЛЕШЕВСКИ
ТАТЯНА               КРУМОВА              НАЛБАНТОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.КРУПНИК, кметство ...............................,  секция № 017
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНИ                  ЗАПРЯНОВА            ДЕЛИЕВА
АННА                 ГЕОРГИЕВА            ВАСЕВА
БОЯН                 СТЕФАНОВ             КИПРОВ
ВАСИЛ                ВЕЛЕВ                ВЕЛЕВ
ВИРДЖИНИЯ            ЛЮБЕНОВА             ПИЛИПОВИЧ
ГЕОРГИ               АСЕНОВ               ПАНКОВ
ГЕОРГИ               БОГОМИЛОВ            ТЕОВ
ГЕОРГИ               ТОДОРОВ              МАВРОДИЕВ
ГЕОРГИ               ТОНЧОВ               ТАСЕВ
ДЕСИСЛАВА            МИРЧОВА              БОЮКЛИЙСКА
ЕМИЛ                 КУЗМАНОВ             СЕРАФИМОВ
ЗОЯ                  ТОНЧЕВА              РУСЕНОВА
КРИСТИНА             ЕМИЛОВА              КЪЛБОВА
ЛАЗАР                ЙОРДАНОВ             ЛАЗАРОВ
ЛИЛИЯ                ГЕОРГИЕВА            МИХАЙЛОВА
МАРИЯ                ДИМИТРОВА            КОВАЧЕВА
МАРТИН               АЛЕКСЕЕВ             ЗАХАРИЕВ
МАРТИН               ЗАПРЯНОВ             ДЕЛИЕВ
НИКОЛАЙ              ИВАНОВ               КОВАЧЕВ
НИКОЛАЙ              МЕТОДИЕВ             РАШКОВ
ПЕТЪР                ПЕТРОВ               ПЕТРОВ
РУМЯНА               НИКОЛАЕВА            КОВАЧЕВА
СЕВДА                ЛАЗАРОВА             КЮПОВА
СТЕФАН               НИКОЛАЕВ             КОВАЧЕВ
ЦВЕТАНКА             АСЕНОВА              ПАРАПУНСКА
ЯНА                  СИМЕОНОВА            ШУТИ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.КРУПНИК, кметство ...............................,  секция № 018
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНТОАНЕТА            ЙОСИФОВА             АНДОНОВА
БЛАГОЙ               СТЕФАНОВ             РАКЛЕОВ
ВЕНЕЛИН              КРАСИМИРОВ           ПЕТРОВ
ВЛАДИМИР             ТИХОМИРОВ            ЙОРДАНОВ
ЕМИЛ                 ИЛИАНОВ              ЕФТИМОВ
ЕМИЛ                 СТЕФАНОВ             ДИНЧЕВ
ЕМИЛИЯ               СИМЕОНОВА            ПАПАДОПУЛУ
ИВАНКА               ИЛИЕВА               БАЙРАКТАРСКА
ИВЕТА                ЛЮБОМИРОВА           ШЕЙНОВА
КРАСИМИРА            ВИШАНОВА             СТОИЛОВА
ЛЮБОВКА              СЛАВЧОВА             ТОДОРОВА
МИРОСЛАВ             ДИМОВ                КОСТАДИНОВ
НИКОЛАЙ              АЛЕКСАНДРОВ          РАКЛЕОВ
ПОЛИНА               ДИМИТРОВА            СТОИЛОВА
САЗИЕ                УСАЙНОВА             ФАЗЛИЕВИК
СОНЯ                 ЕВГЕНИЕВА            КОСТАДИНОВА
СПАС                 АЛЕКСАНДРОВ          ВОДЕНИЧАРСКИ
СТОЯН                НИКОЛОВ              КОСТОВ
ТЕМЕНУЖКА            ГЕОРГИЕВА            ДЕСПОДОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.КРУПНИК, кметство ...............................,  секция № 019
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БЛАГОЙ               БОЯНОВ               ПЕТРЕВСКИ
ГЕОРГИ               СПИРИНДОНОВ          НИКОЛОВ
ГЕРГАНА              ВАСИЛЕВА             АНДРЕЕВА
ЖИВКА                НИКОЛОВА             СТАМЕНОВА
КРАСИМИР             ПЕТРОВ               ПЕТРОВ
ЛАЗАР                СЛАВЧОВ              ХАНДЖИЙСКИ
ЛИДИЯ                ПЕТРОВА              МАРИНКОВА
МАРИЯНА              НИКОЛАЕВА            ВАКАНИНА
МАРЯН                РАДЕВ                СТОЯНОВ
НИКОЛАЙ              БОРИСОВ              ВЕСКОВ
ПЕТЪР                ИВАНОВ               ДИМИТРОВ
СПАСКА               СОТИРОВА             ПАНДУРСКА
ТАНЯ                 СИМЕОНОВА            ДЕ ЛА ФУЕНТЕ ПАСКУАЛ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.МЕЧКУЛ, кметство ...............................,  секция № 020
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ГЕОРГИ               ТОМАНОВ              СТОЕВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.ПОЛЕНА, кметство ...............................,  секция № 021
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВАСИЛ                ГЕОРГИЕВ             ХАНДЖИЙСКИ
ВЕНЕТА               СМИЛЕНОВА            БЕЛЬОВА
ВЛАДИМИР             КИРИЛОВ              СТОЙНЕВ
ГЕРГАНА              АТАНАСОВА            ХАНДЖИЙСКА
ГЕРГАНА              ТОНЧЕВА              КРУШАЛИЙСКА
МИЛЕНА               ГЕОРГИЕВА            МЛАДЕНОВА
СЛАВИ                ПЕТРАНИН             МИТОВ
ФИЛЧО                ЛЕФТЕРОВ             ХРИСТОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.ПОЛЕТО, кметство ...............................,  секция № 022
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БЛАГОВЕСТ            БОРИСОВ              НИКОЛОВ
БОЖИДАР              КОСТАДИНОВ           КИПРОВ
ВЕЛИЧКО              СЛАВЧОВ              ТЕРЗИЙСКИ
ГЕОРГИ               ИВАНОВ               ЯНОВ
ЙОРДАНКА             СТЕФАНОВА            БЛАГОЕВА-РЕТАЬО
НИКОЛАЙ              КИРИЛОВ              КОСТУРКОВ
ПАВЛИНА              ДИМИТРОВА            КОСТУРКОВА
САШКА                КОСТАДИНОВА          ЦЕКОВА
СПАС                 РАДОИЦОВ             НИКОЛОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.РАКИТНА, кметство ...............................,  секция № 023
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДИЛЯНА               ИЛИЕВА               БАЧЕВА
КРАСИМИР             ДИМИТРОВ             МИХАЙЛОВ
ЛЮБЕН                БЛАГОВ               ЛАЛЕВ
СТЕФАН               ДИМИТРОВ             ИЛЧОВ
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.ЧЕРНИЧЕ, кметство ...............................,  секция № 025
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
БОРИС                ЙОРДАНОВ             МИТРЕВ
ВАЛЕНТИН             ФЕРДИНАНДОВ          ХРИСТОВ
ВАСИЛКА              ДИМИТРОВА            ХРИСТОВА
ДЕЯН                                      НИКОВСКИ
ИВАН                 ГЕОРГИЕВ             ЧИКАЛОВ
СВЕТЛОЗАРА           ОЛЕКОВА              ПРАЩОВА
ТЕМЕНУЖКА            ДИМИТРОВА            ПРАЩОВА
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
Област БЛАГОЕВГРАД, община СИМИТЛИ,
населено място С.ЧЕРНИЧЕ, кметство ...............................,  секция № 026
адрес на избирателна секция ...............................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДАР                                ВЕЛКОВ
БОБАН                                     КРЪСТЕВ
ЕМИЛ                 КИРИЛОВ              ТОДОРОВ
СТЕФКА               ДИМИТРОВА            ГЕОРГИЕВА