Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019 РЕШЕНИЕ № 1618-МИ/НР София, 31.08.2015

РЕШЕНИЕ № 1618-МИ/НР София, 31.08.2015

РЕШЕНИЕ
№ 1618-МИ/НР
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Симитли, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-311 от 29   .08.2015 г. от кмета на община Симитли, област Благоевград, е постъпило предложение за състав на ОИК в община Симитли.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7  във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 21.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Симитли. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Симитли, област Благоевград, в състав от 11 членове, както следва:

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитринка Йорданова Миленкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Александрова Алексова
СЕКРЕТАР: Атанаска Лазарова Богоева
ЧЛЕНОВЕ: Виктория Йорданова Маламова
Петя Владимирова Чапкънска
Виолета Христова Кръстева
Десислава Николова Костева
Венцислав Сашов Щърбев
Петър Йорданов Станков
Надежда Методиева Янева
Гергана Стойнева Арнаутска

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова