Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публично състезание
Публично състезание
Title Filter     Display # 
# Article Title Date
1 Обществена поръчка с предмет: "Благоустрояване на улици на територията на община Симитли" - публикувана на 27.03.2020г. Friday, 27 March 2020
2 Обществена поръчка с предмет:„Строително-монтажни работи за обект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги–собственост на община Симитли по обособени позиции“-публикувана на 9.3.2020 Monday, 09 March 2020
3 Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране и строителство) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли“ Friday, 07 February 2020
4 Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на физкултурен салон на територията на СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с местоположение: ПИ 179, кв. 11 по плана на с. Крупник, община Симитли Friday, 23 August 2019
5 Благоустрояване на улици на територията на прилежащите села в община Симитли Wednesday, 05 June 2019
6 Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци, почистване на уличната мрежа, площади, тротоари, алеи и други територии за обществено ползване на територията на община Симитли Friday, 18 January 2019
7 Рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Крупник, община Симитли Wednesday, 26 September 2018
8 Зимно поддържане и снегопочистване на 67 км. общински пътища на територията на община Симитли през експлоатационния сезон 2018-2019г. и експлоатационния сезон 2019 - 2020г. Monday, 27 August 2018
9 Консултантски услуги по управление на проект: „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи общински пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях в община Симитли. Tuesday, 31 July 2018
10 Консултантски услуги по управление на проект: „Строителство на улици и прилежащи тротоари, и съоръжения и принадлежности към тях в гр. Симитли и с. Полето, община Симитли. Friday, 27 July 2018
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 3