Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Структура

Структура

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ

Адрес: Гр.Симитли, ул. Христо Ботев 27, Телефон: 0748/7- 22-46, Факс: 0748/7-22-31, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ


Председател                   - Владимир Димитров Христов
Заместник председател - Юлия Стефанова Янчева
Заместник председател – Лиляна Любенова Айкова

Структурира постоянните комисии в Общински съвет – гр. Симитли, както следва:

I.Комисия по финанси и бюджет, икономика, приватизация, следприватизационен контрол, управление на общинската собственост и контрол по изпълнение на концесионните договори:
1.Численост – 5 броя общински съветници            2.Ръководство:                 - Председател –  Владимир Христов Стоилов                 - Зам. председател – Юлия Стефанова Янчева                                     3.Членове на комисията:                  - Мирослав Иванов Рълев                  - Тони Георгиев Стоев                  - Васил Станкев Герински                          
II.Комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание: 

  1.Численост – 5 броя общински съветници   

2.Ръководство:         

- Председател – Владимир Ромеов Благоев         

- Зам. председател – Йордан Борисов Петров                            

3.Членове на комисията:         

-  Йорданка Радойчева Андонова     

- Албена Кирилова Хайлезова         

- Александър Йорданов Костов                          
III.Комисия по устройство на територията и обществен ред и сигурност:    1.Численост – 5 броя общински съветници    2.Ръководство:          - Председател – Тони Георгиев Стоев          - Зам. председател –  Георги Асенов Трендафилов                              3.Членове на комисията:          - Георги Антонов Михайлов          - Лиляна Любенова Айкова          - Йордан Борисов Петров

IV.Комисия по социални дейности, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите:    1.Численост – 5 броя общински съветници    2.Ръководство:          - Председател – Любомир Стоицов Станков          - Зам. председател –  Георги Антонов Михайлов                              3.Членове на комисията:          - Владимир Ромеов Благоев          - Юлий Ясенов Церовски          - Албена Кирилова Хайлезова

V.Комисия по местно самоуправление, нормативна база, еврофондове, проекти и програми:    1.Численост – 5 броя общински съветници    2.Ръководство:          - Председател – Георги Антонов Михайлов          - Зам. председател –  Любомир Стоицов Станков                              3.Членове на комисията:          - Мирослав Иванов Рълев          - Георги Асенов Трендафилов          - Вероника Николаева Тупарова