Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собственостт

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собственостт

Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), ведно с окончателен регистър /Приложение 1/ и карта на ползването

- Заповед № РД-04-364/ 29.09.2023 г. ведно с окончателен регистър /Приложение 1/ и карта на ползването за землището на с. Градево;

- Заповед № РД-04-361/ 29.09.2023 г. ведно с окончателен регистър /Приложение 1/ и карта на ползването за землището на с. Долно Осеново;

- Заповед № РД-04-368/ 29.09.2023 г. ведно с окончателен регистър /Приложение 1/ и карта на ползването за землището на с. Железница;

- Заповед № РД-04-397/ 29.09.2023 г. ведно с окончателен регистър /Приложение 1/ и карта на ползването за землището на гр. Симитли – ниви;

- Заповед № РД-04-413/ 29.09.2023 г. ведно с окончателен регистър /Приложение 1/ и карта на ползването за землището на гр. Симитли - трайни насаждения – лозя.